CW decoder soldeerproject

Bouwproject CW-decoder

Na enige tijd gaat het dan toch gebeuren: VERON afdeling Leiden gaat met een groepje leden gezamenlijk een CW-decoder bouwen. Onder begeleiding van Hans, PA0JBB zullen we in 2 avonden de CW-decoder gaan bouwen.

Alles is gebouwd rond een Arduino Nano. Het ontwerp is afkomstig van WB7FHC, die ook de software heeft geschreven. Reeds in Electron van april 2015 op pagina 148 t.e.m. 150 en in Electron van november 2015 op de pagina’s 462 en 463  werd in de rubriek NL-post deze morse decoder beschreven.

Op de schakeling kan ook een seinsleutel worden aangesloten. De geseinde tekens verschijnen dan op het display.

In het oorspronkelijke ontwerp ontbreekt de sounderschakeling. De sounderschakeling is in 2001 door PA0JBB ontworpen om zijn zelfgemaakte seinsleutels te demonstreren. Van de sounderschakeling zijn de toonhoogte en het volume instelbaar. Voor de toonhoogte is een instelpotmeter gebruikt.

We maken er dus een compleet geheel van, zodat we de CW-decoder aan kunnen sluiten op een transceiver om CW-signalen te kunnen meelezen. Maar je kunt ook je eigen seinschrift meelezen, om zo een gedreven CW-amateur te gaan worden.

Op de dinsdagen 24 april, 1 mei 2018 en 5 juni komen we samen in het clubhuis van scoutinggroep Scojesa. We zijn nu met 7 deelnemers, maar het is het afdelingsbestuur bekend dat er nog meer geïnteresseerden zijn. Die anderen zijn natuurlijk van harte welkom, maar die moeten dan zelf nog heel snel de benodigde de Arduino Nano bestellen, alsook het display en een kastje. Alle benodigde onderdelen zijn zorgvuldig samengesteld door Hans en kunnen bij hem worden besteld. Hij heeft 20 zakjes onderdelen.

Mocht er nog iemand extra mee willen doen, laat het dan even via de afdelingssecretaris weten.

 

CW-cursus of CW-opfriscursus

Als de CW-decoder van iedereen operationeel is en als er voldoende belangstelling is, wil de afdeling een morse-cursus gaan organiseren. Of voor hen die de tekens (weer) kwijt zijn, een morse-opfriscursus.

Heb je interesse voor de morse-cursus of de morse-opfriscursus, neem dan ook contact op met de afdelingssecretaris.