Excursie naar de beroemdste kelder bij TUDelft

Geachte geïnteresseerde,

Vandaag, 29 januari, heb ik eindelijk bericht ontvangen aangaande de excursie naar de “beroemde” kelder van het EWI-gebouw in Delft. Zoals jullie weten zal dit beeldbepalende gebouw binnen afzienbare tijd gesloopt worden. Tijdens sloop en nieuwbouw kan de kelder met een grote verzameling aan o.a. historisch radiomateriaal en ook de Blauwe Tram niet meer bezocht worden. Ik heb nog getracht de excursie tijdens de clubavond in deze kelder te laten plaatsvinden, maar dat is wegens interne zaken en beleid van de TUDelft onmogelijk. Men heeft voor ons het bezoek geagendeerd op vrijdag 23 februari.

Omdat dit voor een aantal een gewone werkdag is deze aankondiging om hiermee rekening te houden en eventueel verlof op te nemen.

Voorlopig staat het geagendeerd dat het bezoek omstreeks 10.00 uur zal aanvangen.

Voorafgaande het bezoek kunnen we onderling afspreken hoe we de auto’s verdelen en vanwaar we de reis beginnen.

Tot dan!

Jaap PA7DA