Friese Elfsteden Contest 2019

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 35-ste Friese 11 stedencontest 2019.
Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 17 november.

Op de 80m band natuurlijk alleen in de contest segmenten.
Op 2m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.
Mocht je willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement staat alle informatie. En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op www.pi4lwd.nl

Contact voor de bezetting en organisatie:pe1cda@veron.nl
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

Reglement 35e Friese Elfsteden Contest 2019

Periode: Zondag 17 november 2019, 11.00 – 14.00 uur lokale tijd.

Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band. Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band – single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.

Punten : Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden
en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de
contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren,
Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,
Franeker en Dokkum. Klunplaats : Bartlehiem.

Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,
ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening
bevatten. De logs moeten voor 1 december 2019 binnen zijn.

E-mail: pa2ip@amsat.org Per post kan ook: Friese Elfsteden Contest,
Buorren 91, 9081 AP Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coordinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl