Gedragslijn vergunningen zendamateurs

De “Gedragslijn voor Agentschap Telecom bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties” is te downloaden via de website van Agentschap Telecom