HAMECC2018

Friesland en Ham radio 2018 Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa Ham ECC2018

Wij gaan als Friese radio amateurs in 2018 onze eigen Elfstedentocht maken! Gedurende het hele jaar 2018 zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam in de lucht brengen, zowel op HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden tegelijk.

De 11 steden marathon Reglementen en condities.

Deelname is open voor alle radioamateurs wereldwijd, in het bezit van een geldige vergunning, alsmede alle luisteramateurs. Het doel is om QSO’s te maken met alle elf Friese steden en het HQ-station PI4ECC. Dit station kan tevens gebruikt worden als Joker.

Periode:

1 januari – 31 december 2018. Banden: 160-80-40-30-20-17-15-12-10, 6, 2 meter en 70 cm; Modes: Phone (FM, AM, USB),  CW en Digitaal.

Steden:

Januari – Leeuwarden – PF2018LWD (Opening culturele hoofdstad evenement)

Februari – Sneek – PF2018SNK

Maart – IJlst – PF2018YLS

April – Sloten – PF2018SLO

Mei – Bolsward – PF2018BOL (Fiets elfstedentocht)

Juni – Hindeloopen – PF2018HIN

Juli – Franeker – PF2018FRA (PC kaatsen)

Augustus – Harlingen – PF2018HAR (Sail2018)

September – Dokkum – PF2018DOK (Admiraliteitsdagen)

Oktober – Workum – PF2018WOR (Strontrace, beurtveer en visserijdagen)

November – Stavoren – PF2018STA (Vrouwtje staart nog steeds..)

Om alsnog ontbrekende steden te kunnen werken zullen in december 2018 alle 11 stedenin de lucht zijn.

Logging:

Deelnemers hoeven geen log van de gemaakte verbindingen op te sturen. De logs van de steden-operators zijn bepalend. Bij twijfel kan contact gemaakt worden met info@hamecc2018.eu.

Logs worden dagelijks ge-upload naar LOTW en Clublog.

Via CLUBLOG.ORG kan gecontroleerd worden of een verbinding valide is. QSL-ing: OQRS wordt geopend na de operatie. Ontvangen kaarten worden beantwoord.

 Awards:

Het Friesland-award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden zijn gewerkt. Een verbinding met het HQ-station PI4ECC kan gelden voor 1 gemiste stad. Een gouden award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden in 1 mode worden gewerkt. De awards worden gratis via email verstuurd op aanvraag via info@hamecc2018.eu

PI4ECC is HQ-station in Leeuwarden.

Zoek je meer informatie kijk dan maar even op onze website:  www.hamecc2018.eu

Namens de werkgroep Hamecc2018 alvast tot ziens.

Roel PDoOYF, Martin PAoMBD, Fokko PA3FWZ, Bernhard PE1RQA en Robert PD2RCW.