Hans PA1NB SK

Op dinsdag 8 oktober is na een kort ziekbed Hans Verwer PA1NB op 64 jarige leeftijd overleden. Lange tijd geleden was Hans door een ongeval niet meer in staat om in gewone loondienst te werken, maar door zijn positieve instelling kon hij door bemiddeling jarenlang zich inzetten bij de Elektronicawinkel van de Fa Kok aan de Beestenmarkt. Na sluiting van dit bedrijf zette hij zijn werkzaamheden voort bij het re-integratiebedrijf “de Zijl” in Leiden. Als amateur was Hans voornamelijk als Net-leider actief in het Nederlandstalig amateurnet op 80 meter, waar men hem zal missen. Maandelijks bezocht hij trouw de afdelingsbijeenkomsten, waar we zijn verschijning zullen missen.
De leden van afdeling Leiden wensen familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Namens afdeling Leiden A28
Robert van de Zaal PA9RZ Voorzitter