Kees Gozeling PA0DER SK

Op 85 jarige leeftijd is overleden ons lid Kees Gozeling PA0DER. 

Kees was oud- penningmeester van onze afdeling, First operator van PA0/PI4AA en oud-penningmeester van de Benelux QRP-Club.

Zaterdag 22 december wordt van Kees afscheid genomen in het Crematorium Duin-en Bollenstreek.

We wensen Bep, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin PA7DA voorz.

Robert van der Zaal PA9RZ secr.