Subtoon PI2NWK

De Noordwijkse repeater PI2NWK gaat overschakelen naar het gebruik met CTCSS.  Voor een goed en storingvrij gebruik van de repeater moet de tranceiver en/of de portofoon overgeschakeld worden met een subtoon van 88,5Hz. Hiermee willen we de gebruikers een meer ongestoorde ontvangst garanderen.

Nieuwsbrief januari 2019 en Huishoudelijke vergadering

De nieuwe nieuwsbrief met de Agenda voor de Huishoudelijke vergadering is weer te downloaden vanaf deze website! 

Tevens roept het bestuur van afdeling Leiden alle leden op om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen!

PA3CIB SK

Op donderdag 16 augustus j.l. overleed op 83 jarige leeftijd ons gewaardeerd lid en oud secretaris van de afdeling, Johan Bregman PA3CIB. Velen hebben hem gekend als marineman en oud telegrafist, maar velen binnen de regio waren oud leerling die van hem “typeles”kregen in voornamelijk het Voortgezet Onderwijs. Vooral zijn bedrevenheid met de sleutel en de “paddle” was een lust voor het oog. Wat velen niet wisten, was dat Johan veel plezier had in het spelen van klassieke en geestelijke muziek op het orgel. Ook heeft hij een aantal keren meegedaan met de activiteiten rond het “International Lighthouse and Lightship Weekend” te Noordwijk.

Namens de afdeling Leiden wensen we de kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Jaap van Duin PA7DA voorzitter

Nieuws