Aanmelden Barbecue 16 augustus

Geacht lid en geïnteresseerden,
Dinsdagavond 18.30 uur organiseert VERON afdeling-Leiden een Barbecue en zal Krijn PD9KS later in de avond een aantal video’s presenteren van o.a. de 75 jarige viering en andere activiteiten.
Ook de partners zijn van harte welkom. We vragen een bijdrage van €5,- per persoon en één drankje is gratis. Vanwege de inkoop verzoeken wij u aan te melden via a28@veron.nl

 

het Science in the City Festival

Op zaterdag 16 juli was er een Morse-workshop tijdens het Science in the City Festival aan de Pieterskerkhof Leiden in Leiden. Hier werden de vele bezoekers geïnformeerd door Hans PC4E en Dick PA2DW. Zie de bijgevoegde video op  https://youtube.com/shorts/BHdc-Mcdo0E?feature=share

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen?

Het Agentschap Telecom heeft besloten om haar taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens per 1 juli 2023 over te dragen aan het CBR. Dat betekent dat er een paar dingen gaan veranderen op het gebied van het afleggen van radio-examens. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen:

Waar kan je examen doen?
Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten hun radio-examen (digitaal) afleggen bij een CBR theorie-examencentrum. Hiervan zijn er 20 verspreid door het hele land. Wil je een examen afleggen, dan kies je zelf op welke locatie en op welk tijdstip je dat wil doen. Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om je via de website van het CBR aan te melden voor een examen.

Wil je liever nog op de oude manier examen doen? Dat kan nog tot 1 juli 2023. De SRE organiseert in 2023 nog examens in januari, maart, mei en juni. Op de website www.radio-examens.nl staat aangegeven wanneer en waar de examens worden gehouden.

Veranderen de examens?
Ja en nee. Op dit moment worden de examens afgenomen op papier. Bij het CBR verandert dat en beantwoord je de vragen op een computer. Dat heeft als voordeel dat je meteen na je examen ziet of je geslaagd bent of niet.

Het CBR neemt de bestaande vragenbank over van het Agentschap Telecom. Dit betekent dat je bij het CBR dezelfde vragen kunt verwachten als in de huidige examens. De bestaande vragenbank is door de ICT problemen die AT had al een tijdje niet bijgewerkt. Daarom worden er na de overdracht aan het CBR geleidelijk nieuwe vragen aan de vragenbank toegevoegd. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de examens weer gaan aansluiten bij de actualiteit en bij voor de radioamateur relevante technische ontwikkelingen.

Heeft CBR verstand van de examenstof?
Het CBR heeft vooral veel ervaring met het afnemen van examens én met het borgen van de kwaliteit van die examens. Dat is een belangrijke reden waarom het AT gekozen heeft voor de overdracht van haar examentaken aan het CBR. Voor de inhoud werkt het CBR samen met een netwerk van inhoudsdeskundigen.

Uit de vragenbank die het CBR gaat gebruiken, worden geautomatiseerd zogenaamde ‘series’ samengesteld die gebruikt worden voor een examen. In iedere ‘serie’ komen vragen uit de verschillende examen-onderwerpen naar voren. Door de examens continue te analyseren zorgt het CBR ervoor dat ieder examen dat wordt afgenomen van hetzelfde niveau is.

Ieder jaar zullen er vragen worden vernieuwd of toegevoegd aan de vragenbank. Deze vragen worden geschreven door externe inhoudsdeskundigen. Voordat nieuwe vragen worden gebuikt in examens, worden ze voorgelegd aan een College van Deskundigen. In dit college zitten mensen die ‘verstand van zaken’ hebben. Ook zal hierin een Neerlandicus plaatsnemen die naar de begrijpelijkheid van een vraag kijkt. Hoe het college wordt samengesteld wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Het CBR zal hierover afstemmen met de SRE en de amateurverenigingen.

Wordt het duurder om examen te doen?
De tarieven die CBR in rekening brengt voor examens moeten kostendekkend zijn. Voor 2023 zullen de tarieven voor reguliere examens in ieder geval gelijk blijven aan de tarieven van 2022 (€ 72,00 per examen). Het CBR heeft de verwachting uitgesproken dat het niet nodig is om significante prijsverhogingen door te hoeven voeren voor de radio-examens: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van het CBR.

Hoe zit het met bijzondere examens?
Bij het CBR kan je zelf aangeven wat voor soort examen je wil afleggen. Er zijn drie keuzes:

Regulier examen

Een regulier examen is geschikt voor iedereen die voldoende leesvaardig is.

Regulier examen met extra tijd
Een regulier examen met extra tijd is geschikt als je moeite hebt met lezen of beter presteert door minder tijdsdruk. Bij dit examen krijg je 15 minuten extra examentijd.

Individueel begeleid examen
Een individueel begeleid examen is geschikt als je dyslectisch bent of moeite hebt met lezen. Het kan ook een oplossing zijn voor als je last hebt van bepaalde vormen van sociale angststoornissen.

Een individueel begeleid examen wordt op een CBR theorie-examencentrum afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig. Het examen wordt voorgelezen door een medewerker van het CBR en je krijgt standaard 15 minuten extra tijd voor het examen.

Voor het afleggen van een examen met extra tijd of een individueel begeleid examen geldt wel dat hiervoor een toeslag moet worden betaald. De toeslag bij extra tijd zal 12 euro zijn. De toeslag voor een individueel begeleid examen zal 58 euro zijn.

Iedere kandidaat kiest zelf welk soort examen voor hem of haar geschikt is: er is geen (medische) verklaring nodig om een examen met extra tijd of een individueel examen te kiezen. Met een dyslexie- of dyscalculieverklaring  kan de kandidaat (binnen 14 dagen na de examendatum) wel de toeslag terugvragen: hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

Heeft het CBR wel capaciteit om deze examens erbij te doen?
Het CBR is in de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest vanwege de (lange) wachttijden. Dit was vooral het geval bij praktijkexamens en voor medische keuringen.

Voor theorie-examens speelden deze problemen veel minder of niet. Voor de theorie-examens met extra tijd geldt eveneens een doorlooptijd van 4 weken. Voor de individueel begeleide examens geldt doorgaans een doorlooptijd van 8 weken. De doorlooptijden kunnen per locatie iets verschillen.

Wat gebeurt er nadat je examen hebt gedaan?
Direct na het examen ontvang je de uitslag van het CBR. Als je bent geslaagd dan geeft het CBR dit automatisch door aan het Agentschap Telecom. Daarna kan je vrijwel meteen in het Gebruikersregister van Agentschap Telecom je (nieuwe) roepletters registreren. Nadat je dit hebt gedaan ontvang je van het AT je registratiebewijs en je pasje.

Examens voor marifonie en radiozendamateurs naar CBR

Agentschap Telecom draagt zijn examentaken over aan het CBR. Vanaf 1 juli 2023 doen kandidaten hun theorie-examens bij het CBR. Dit geldt voor zowel de maritieme examens (Basiscertificaat, Marcom A en B) als voor de zendamateur-examens (Novice en Full).

Wie gebruik wil maken van een marifoon of andere maritieme zendapparatuur heeft daarvoor een diploma nodig. Voor dat diploma moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. Daarvoor kan een opleiding gevolgd worden. Het theorie-examen legt de kandidaat straks digitaal af bij het CBR. Opleiders blijven de praktijkexamens afnemen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt het afnemen van praktijkexamens onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. In 2021 zijn er zo’n 6500 maritieme theorie-examens afgenomen en 1200 praktijkexamens. Daarnaast waren er zo’n 400 examens voor radiozendamateurs.

Martijn Meijers, hoofd Spectrummanagement bij Agentschap Telecom: “Agentschap Telecom is erg blij in het CBR een partner te hebben gevonden die deze examentaken gaat uitvoeren. Gegeven de expertise van het CBR heeft het agentschap er alle vertrouwen in dat hiermee de goede kwaliteit van de examens is verzekerd en dat het CBR de gewenste modernisering en professionalisering bij zowel de maritieme als radiozendamateur-examens kan realiseren. Tegelijkertijd versterkt deze overdracht de focus van het agentschap op zijn maatschappelijke opgaven in de digitale transitie.”

Martin Stevens, divisiemanager bij het CBR: “We zijn enthousiast over deze opdracht en kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partijen in deze professionele branche. Zodat we met elkaar de gewenste verbeteringen kunnen waarmaken. Het CBR zorgt ervoor dat de examens van goede kwaliteit blijven met het oog op de veiligheid op het water. Kandidaten doen vanaf 1 juli 2023 hun theorie-examens digitaal bij het CBR. Examinerende instellingen die nu praktijkexamens afnemen, kunnen dit blijven doen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt dit dan onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. Net zoals dat nu al gaat bij de nascholing voor code 95 en een aantal binnenvaartexamens.”

Zie ook

Workshops PA22L in Leiden

Op zaterdag 16 juli is er een Morse-workshop tijdens het Science in the City Festival aan de Pieterskerkhof Leiden in Leiden en op woensdag 10 augustus is iedereen vanaf 10.00 uur welkom in de Schouwenhove 11e verdieping in het Morskwartier in Leiden. Naast de Morse-workshop met Dick PA2DW een aantal activiteiten met zelfbouw van Hans van den Berg PA0JBB. PA22L is dan actief op 2 meter en 70cm. Tevens is er een presentatie van DARES.

Leiden 2022 interviews PA2DW

De interviews met Dick Harms over Telegrafie (Morse) via Sleutelstadradio zijn HIER te beluisteren!

Lezing Hans van der Berg PA0JBB over de ontwikkeling van de elektronenbuis

Dinsdagavond 21 juni a.s. geeft Hans van der Berg PA0JBB een lezing over de ontwikkeling van de elektronenbuis. Deze interessante lezing met een tweetal video’s is al een aantal afdelingen gepasseerd, maar het blijft een interessante en voor diegene die het toen gemast hebben? Je bent welkom op Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg –Link Map Google 

We beginnen exact om 20.00 uur

12 juni 2022: VERON actief met morse vanaf Openluchtmuseum

In het kader van morse als immaterieel erfgoed is de VERON op zondag 12 juni actief vanaf het Openluchtmuseum in Arnhem. VERON-leden geven museumbezoekers dan informatie over morsecode en demonstreren het gebruik daarvan door radioamateurs. Zij zullen dan op diverse banden verbindingen maken met de speciale roepnaam PA6OLM. De prefix OLM staat overigens voor “OpenLuchtMuseum”.

Morse als immaterieel erfgoed

Sinds 2014 is morsecode als communicatiemiddel geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De VERON, in het bijzonder Algemeen Voorzitter Remy Denker (PA3AGF), heeft zich daar sterk voor ingezet.

Op het certificaat staat vermeld:

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Koninkrijk Nederland brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan volgende generaties.

Het samenstellen van de Nationale Inventaris is één van de verplichtingen die het Koninkrijk Nederland op zich nam met het ratificeren van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Demonstratie morsecode

De VERON PR-commissie zal op zondag 12 juni morse onder de aandacht brengen van het publiek van het Openluchtmuseum in Arnhem. Zij geven dan de bezoekers informatie en demonstreren hoe wij als amateurs met morse communiceren met onze mede-amateurs. Daarnaast worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om zelf morseseinen uit te proberen. Daarmee is dan een leuk certificaat te verdienen.

Let op: Op 12 juni staat het demonstreren en voorlichten centraal. Dat betekent dat we niet continue operationeel in de lucht zijn. Wij vragen je begrip hiervoor.

Bezoek Openluchtmuseum

Ons bezoeken kan altijd. Een toegangsbewijs kopen is dan wel noodzakelijk.

Meer informatie

DARES Meterkastkaart

Naar aanleiding van de interessante presentatie door Hans PE1AAY plaatsen we op deze pagina de meterkastkaart voor de zendamateur! Deze kan via de onderstaand link gedownload worden!

DARES Meterkast Kaart Haaglanden En Hollands Midden V0.3[5617]

Zaterdag 14 mei ‘Mills on the Air’

Het mag weer! Eindelijk zal menig zendamateur denken.

Lekker in het open veld met elkaar verbindingen maken en evenementjes organiseren.

Molenaar Klaas van de Broekdijkmolen benaderde ons of we dit jaar vanuit zijn molen aan de Grote Sloot mee wilden doen aan dit weekend.

Na een eerste kennismaking met molen en locatie, waren we er al snel over uit dat dit voor de VERON afdeling Leiden wederom een unieke kans is om op deze unieke plaats in een unieke molen verbindingen te gaan leggen met medeamateurs in binnen- en buitenland. Tijdens een verkennend bezoek vooraf is bekeken hoe we het beste de antennes kunnen opzetten zonder de andere recreanten te hinderen. (VERON staat voor: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, waarvan de leden officieel examen hebben gedaan in radiotechniek, voordat ze een machtiging verkregen om met hun zenders verbindingen mogen leggen. De verbindingen worden gemaakt door middel van morse seinen, verzenden digitale informatiepakketten, of met de reguliere microfoon). Tijdens dit weekend willen we in onze omgeving nog een molen ‘activeren’. Dit wordt de Zwanburgermolen, waar molenaar Hans de wieken draaiend houdt. Vóór de crisis, in 2019, was die locatie aan de Leede ons zo goed bevallen, dat we ook hier graag weer een station inrichten.

Wat is Mills On the Air?
In het weekend van 14 en 15 mei zullen diverse molens door zendamateurs geactiveerd worden tijdens het “Mills on the Air” weekend. Traditioneel “bezetten” radioamateurs in Nederland, België, Engeland, Canada, Australië dan een molen. In Nederland zal dit veelal een windmolen zijn, elders zijn dat meestal watermolens.

Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs – over de hele wereld. Speciaal voor dit weekend hebben we bij Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, eigen roepnamen aangevraagd. De Broekdijkmolen krijgt als call PB6MILL en de Zwanburgermolen houdt zijn eerder gebruikte call PA6ZBM. Wij hopen samen met de molenaars een mooie leuke dag te hebben en samen onze hobby’s te promoten.

Voor meer informatie kan er gekeken worden op de site van “Mills on the air” https://www.ddars.net/index.html.

Informatie over onze vereniging is te vinden op www.veron.nl en informatie over de molens vind je op https://www.rijnlandsemolenstichting.nl.

Kom gerust langs op 14 mei 2022 aan de Broekdijk (achter de Merenwijk) of bezoek de Zwanburgermolen langs de Leede. We vertellen graag over wat ons fascineert!