Harry Grimbergen PA0LQ SK

Hoewel niet onverwacht schrok onze afdeling van het op 8 oktober 2020 overlijden van onze nestor

Harry Grimbergen PAØLQ

Harry was een zeer bekende amateur in de Leidse regio en mocht de respectabele leeftijd van 94 jaar bereiken.

Hij was een goede elektronicus en zijn kennisveld was zeer breed, bijna “van gelijkstroom tot licht”.

Harry zette zich al sinds de oprichting van de VERON afdeling 28 “Leiden” in voor de afdeling en de vereniging. Eind jaren ’50 en begin jaren ’60 was Harry een van de top operators op VHF en UHF, verder was hij een pionier in “schaats mobiele” activiteiten op de twee meter band. Daarnaast zette hij zich lange tijd in voor het verenigingsstation van de VERON, PAØAA, later PI4AA. Een van de klussen “bij AA”, voor de computer z’n intrede had gedaan, was het intypen van de ponsband voor het RTTY bulletin. Regelmatig begon de uitzending voordat Harry klaar was. Geen nood, het begin van de ponsband dat al klaar was ging in de lezer en Harry typte vrolijk door. Ook was Harry lange tijd voorzitter van de Technische Commissie van de VERON en zette al vroeg in de tijd van automatiseren een bestand op met daarin alle “PA Nullen”.

Harry kon met de mooiste opmerkingen uit de hoek komen. Op een afdelingsbijeenkomst ergens in 1973, 1974 had “de spreker” vertraging opgelopen. Geen nood, Hanno Schepp PAØEPS toverde een schema van een 2m voorversterker op het schoolbord. Commentaar van Harry: “Bang & Hannosun, det hollanske Kvalitetsmærke”. Iets dat een VWO scholier van toen zich nu, ruim 45 jaar later, nog steeds herinnert. En in de tijd dat we in Leiden nog een bouwclub hadden waren zijn lessen over de elektronica hobby onvergetelijk. Deze avonden waren altijd op de donderdag en begonnen steevast met een kopje koffie. Harry bracht dan altijd een pak “schijfcondensatoren met een raar diëlektricum” mee. Bedoeld was: stroopwafels! Nooit vergeten we zijn wat merkwaardige benaming voor onderdelen. Zo werd een zekering aangeduid met: een zekering is een zeker ding dat kapot is als de boel verrot is en weigert als de boel afpeigert…. Als je hem opzocht trof je een tot knutselplaats omgebouwde woonkamer aan waar het koperzaagsel op de grond lag. Ja, we hebben veel verloren aan deze uiterst aimabele man.

Namens de bouwclub van de VERON afdeling 28, Leiden

Jos Disselhorst, PA3ACJ

 

Namens de afdeling Leiden

Robert van der Zaal, PA9RZ

 

Namens het HB,

Remy Denker, PAØAGF

Aflasten van de komende bijeenkomst

Met de huidige ontwikkelingen ten aanzien van het virus dat ons land al een acht maanden in z’n grip houdt heeft het bestuur besloten de afdelingsavond van 20 oktober niet door te laten gaan. Zo het er nu naar uitziet is het zeer onwaarschijnlijk dat we in november en december wel bij elkaar komen maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit dus houd onze website in de gaten!
Uw bestuur

Zonnevlekkencyclus 25

NASA en haar broertje NOAA publiceren steeds meer over de nieuwe zonnevlekkencyclus 25. In een mooie presentatie met video wordt dit uitgelegd op de website van NASA

Ook van de ESA zullen meerdere publicaties verschijnen. Wetenschappelijk onderzoek heeft al een een zeer positieve verwachtingen gepubliceerd, dat deze nieuwe cyclus bijzonder actief zal worden met extreme condities op HF en 6 meter.

75 jaar VERON

Woensdag 21 oktober bestaat de VERON 75 jaar. Landelijk is er het verzoek aan alle stations met 75 in hun roepletters om rond deze datum zoveel als mogelijk actief te zijn. Binnen onze afdeling zijn twee bijzondere stations bekend. Dit zijn PA75N en PD75T. Amateurs die ook 75 roepletters willen activeren kunnen bij het aanvragen gebruik maken van de aanwijzingen op deze pagina van de VERON. We wensen iedereen een mooie periode rond 21 oktober toe!

Adelingsbijeenkomsten na aanmelding gaan weer van start!

Dinsdagavond 22 september begint weer de eerste afdelingsbijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Maar u bent pas welkom na aanmelding via de secretaris via a28@veron.nl, waarna u een bevestiging ontvangt of u wel/niet verwacht wordt. Dus deelname is beperkt!

In Memoriam Gerard Wesselius PAØWES

In Memoriam

 Gerard Wesselius

 PAØWES

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

Gerard is op 21 mei 1925 geboren. Hij was de jongste in een gezin met zeven kinderen. Aanvankelijk woonde het gezin in Leiden-Noord. Later zijn ze verhuisd naar het huis aan de Pesthuislaan. Hier heeft Gerard tot vlak voor zijn dood gewoond. Gerard was getrouwd met Netty en had twee kinderen, Joop en Wilma. De laatste weken verbleef hij in het verzorgingshuis op Willem de Zwijgerlaan 44.

In de tweede wereldoorlog waren de Duitsers op een keer op het terrein aan de Pesthuislaan met zendapparatuur bezig.  Gerard kon dit vanuit het raam van zijn huis zien. Hij heeft toen een bobine van een T-Ford op een antenne aangesloten (een T-Ford bobine bevat een onderbreker en geeft een reeks vonken). Aan de reactie van de Duitsers kon hij duidelijk zien dat de ontvangst ernstig gestoord werd als hij de bobine inschakelde. Gelukkig hebben de Duitsers niet ontdekt waar die storing vandaan kwam.

Al op jonge leeftijd was Gerard bezig met radiotechniek. In de tweede wereldoorlog heeft hij onder andere radio’s gebouwd om naar Radio Oranje te luisteren.

Gerard haalde in 1972 zijn zendmachtiging C (najaarsexamen 1971, zie Electron maart 1972 pagina 117), en in 1973 zijn zendmachtiging A (najaarsexamen 1972, zie Electron februari 1973 pagina 78)

PAØWES werkte een groot deel van zijn leven bij het Marine Elektronisch Bedrijf aan de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. Van 1969 tot zijn pensionering in 1985 werkte hij in dezelfde afdeling als zijn collega PAØJBB (1969 kwam PAØJBB bij het MEB werken, 1985 ging PAØWES op 60 jarige leeftijd met vut).

Gerard heeft onder andere het onderhoud gedaan aan de AN/ARC-27, een zendontvanger voor de militaire luchtvaartband (225 MHz tot 400 MHz.). Met een simpele ingreep was de eindtrap met een buizen type 2C39 om te bouwen voor gebruik in de 70 cm amateurband. Nadat deze zendontvangers bij dumphandelaar Piet Quakkelstein terecht zijn gekomen, zijn de eindtrappen door veel zendamateurs gebruikt als eindtrap voor ATV op 70 cm.

Gerard heeft ook het onderhoud gedaan aan de boeizenders van onderzeeboten. Als een onderzeeboot niet meer boven water kan komen wordt een boeizender uitgezet, die drijft dan boven de gezonken onderzeeboot. De boeizender zendt een boodschap in morse uit. (”SUBSUNK, SOS”, het nummer van de betreffende onderzeeboot en een lange peilstreep)

Deze boeizenders werden altijd vlak voor vertrek en voorzien van een verse batterij en de juiste code-instelling naar boord gebracht. Het was dus altijd haastwerk. Voor PAØWES was het controleren of het juiste bericht werd uitgezonden niet moeilijk, aangezien hij morsetelegrafie beheerste. Zijn opvolger gebruikte een morseschrijver en moest daarna de papierstrook met strepen teken voor teken vertalen.

De laatste jaren bij het MEB  heeft PAØWES onderhoud gedaan aan zendontvangers van het corps Mariniers.

Gerard was een verwoed zelfbouwer, diverse keren heeft hij op de dag voor de Radioamateur op de zelfbouwtentoonstelling gestaan. Een bekend ontwerp van PAØWES is de WES-antenne voor twee meter. Hij heeft voor diverse amateurs uit onze afdeling een exemplaar van deze antenne gemaakt.

Toen zijn dochter werkte op een vakantiepark in Grand Canaria konden Gerard en zijn vrouw voordelig logeren in een huisje dat op dat moment niet werd verhuurd. Meestal ging er dan ook een zelfgebouwde QRP transceiver mee. Uit die tijd stammen een seinsleutel, gemaakt van een wasknijper en een losse eindtrap met een PL504 en zonder zware voedingstrafo. Het moest allemaal mee als bagage in het vliegtuig. Als tegenprestatie repareerde Gerard onveilige toestanden in de gas en elektrische installatie die hij in het vakantiehuisje aantrof. En ook thuis, zeker na zijn pensionering, is Gerard tot op hoge leeftijd actief gebleven op de amateurbanden.

Hans van den Berg PAØJBB

 

    

 

 

Nieuwe uitzending van TX Factor

De Britse serie over amateurradio uitgezonden op de Britse TV kan weer door ons bekeken worden via het YouTube kanaal van het programma. Onderwerpen gaan zijn o.a.   Radio Analog PTRX-7300 RF interface module voor de IC7300 en de beoordeling van de Icom IC-705 SDR QRP all-mode transceiver.

De webiste van aflevering 26 kunt u HIER openen!

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen die u HIER kunt downloaden!

Geen doorgang Dag voor de Radioamateur op 31 oktober

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw bestuur een brief ontvangen dat de Dag voor de Radioamateur op 31 oktober geen doorgang zal hebben. Hieronder tekstueel de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON,


Beste Radiovrienden, Geachte genodigden, Almelo, 09-juni- 2020,

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus schrijft de overheid veel maatregelen voor
waarin de bewegingsvrijheid van de burger staan beschreven. Van tijd tot tijd worden maatregelen
gewijzigd.

In het kader van aanstaande evenementen volgt het Hoofdbestuur de aanwijzingen zeer nauwlettend
om te zien ofer mogelijkheden zijn om evenementen door te Iaten gaan.

Zoals bekend staat de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) gepland voor 31 oktober 2020.

Hoewel deze dag ver in te toekomst ligt, moet nu, met de huidige kennis van zaken en richtlijnen, reeds
worden geévalueerd ofde DvdRA 2020 doorgang kan vinden. Er zijn namelijk tal van zaken die in de
komende maand al opgestart moeten worden.

Het feit dat het Hoofdbestuur de veiligheid van de bezoeker hoog in het vaandel heeft staan, is dit
zwaarwegend aspect meegewogen in de besluitvorming over de DvdRA 2020.

Het Hoofdbestuur is tot de slotsom gekomen dat het niet mogelijk is om onder andere die veiligheid te
garanderen, waardoor het besluit is genomen om deze dag NIET te Iaten plaatsvinden.

Dat dit een teleurstelling is, moge duidelijk zijn maar de omstandigheden geven geen andere keus.

Op dit moment moeten we ons richten op de toekomst en dat is dezelfde dag maar dan in 2021.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter

Geen doorgang Verenigings Raad 2020

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw afdelingsbestuur een brief ontvangen aangaande de organisatie van de Verenigings Raad, die hieronder wordt weergegeven.


Geacht bestuur, geachte Ereleden en Leden van Verdienste, Almelo, 09-juni- 2020

Ten gevolge van de impact van Covid-19 heeft het Hoofdbestuur (HB) besloten om de VR 2020
voorlopig geen doorgang te laten vinden. U bent hierover geïnformeerd.

Na deze beslissing heeft het HB zich georiënteerd naar de mogelijkheid om op een later tijdstip dit jaar
een VR te houden. De richtlijnen inzake veiligheid van deelnemers, waaronder de 1,5 meter richtlijn,
geven weliswaar een mogelijkheid, maar uit navraag, inzake de kosten, is naar voren gekomen dat het
een zeer kostbare VR zal gaan worden.

Parallel aan dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om een Virtuele VR te organiseren (iedere
deelnemer thuis achter zijn PC en met inbellen deel te nemen aan de VR). Op zich is dit een goed
alternatief, maar duidelijk is geworden dat ook deze mogelijkheid problemen met zich mee kan
brengen. Te denken valt onder andere aan het wegvallen van de verbinding.

Het HB heeft alle mogelijkheden om de VR 2020 dit jaar te laten plaats vinden onderzocht en tegen
elkaar afgewogen. De conclusie is dat er in 2020 geen mogelijkheid is en beschouwt dit als overmacht
ten gevolge van Covid-19.

Het HB stelt derhalve aan de VR voor om de VR 2020 te verplaatsen naar 2021 en deze te laten
samenvallen met de VR 2021. Over de organisatie van deze dubbele VR wordt u geïnformeerd als de
voorbereidingen van de VR 2021 aan de orde komen.

Het HB vraagt aan de leden van de VR er mee in te stemmen dat door het HB en de commissies in dit
verenigingsjaar gewerkt wordt op basis van de budgetten welke zijn opgenomen in de voorgestelde
begroting in de rondgestuurde beschrijvingsbrief (2003_EW_1401_81 e VR Beschrijvingsbrief)

Graag ziet het HB uw reactie t.a.v. de gevraagde instemming voor eind juni op het email
adres: secretaris@veron.nl.

Dank voor uw begrip voor de ontstane situatie en het voorgestelde alternatief.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter