Reclame voor de club

Woensdag 10 april jl. mocht Jaap PA7DA de eerste Burgemeester, mevr. Hermans, van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk in de zojuist gerestaureerde vuurtoren van Noordwijk ontvangen. Namens de afdeling overhandigde hij haar de mooie VERON-map met brochures en een Electron. Namens de afdeling Leiden werd ook een document toegevoegd, waarbij de activiteiten van de afdeling worden beschreven en een document met de geschiedenis over deze mooie toren.

VERON afdeling Leiden activeert jaarlijks dit monument  tijdens het International Lighthouse and Lightship Weekend met o.a.. de roepletters PG6N.

Jan Mullers PA0ANK SK

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd

Jan Mullers PAØANK

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige DX Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

Bijeenkomst

Dinsdagavond 16 april is er een normale bijeenkomst. Geen onderwerpen om te behandelen, maar wel een prettige avond voor een ondeling QSO en het afhalen van de QSL-kaarten onder het genot van koffie en een drankje.

Nieuwsbrief Mei 2019

De nieuwste Nieuwsbrief is weer te downloaden vanaf deze website. Via deze LINK kunt u het downloaden! Veel leesplezier!

Deelname “International Lighthouse and Lightship Weekend”

Hoewel het beheer van de Noordwijkse vuurtoren gewijzigd gaat worden, is afdeling Leiden voor de volgende jaren verzekerd dat gebruik gemaakt kan worden van dit monument. Ook dit jaar wordt dit jaarlijkse evenement georganiseerd tijdens het derde weekeinde van augustus. Dus opbouw op vrijdagavond 16 augustus en opruimen op zondagmiddag 16.00 uur, 18 augustus. De vuurtoren is dan alleen toegankelijk voor aangemelde leden van de afdeling en de beheerder.

Subtoon PI2NWK

De Noordwijkse repeater PI2NWK gaat overschakelen naar het gebruik met CTCSS.  Voor een goed en storingvrij gebruik van de repeater moet de tranceiver en/of de portofoon overgeschakeld worden met een subtoon van 88,5Hz. Hiermee willen we de gebruikers een meer ongestoorde ontvangst garanderen.

Electro componenten gevraagd

SPAREBOTS voor internationaal scoutingkamp
Voor de komende Haarlem Jamborette deze zomer ben ik op zoek naar veel elektronische componenten. Te denken valt aan weerstanden, condensatoren, IC’s, elco’s,, schakelaars, restjes printplaat, harde draden, maar ook allerlei schakelcomponenten. Het mag van alles door elkaar zijn. De componenten mogen beschadigd of zelfs defect zijn. Het is de bedoeling dat de deelnemende scouts met deze elektro componenten SPAREBOTS kunnen gaan maken. En het resultaat van de SPAREBOTS heeft geen elektronische functie, dan alleen iets leuks.
Op de bijgevoegde foto’s zijn enkele voorbeelden. 
Heeft u bijvoorbeeld oude, niet meer te gebruiken elektronische onderdelen? Of weet u iemands anders die dat heeft? Dan houd ik mij graag aanbevolen die spullen op te kunnen mogen halen. Inmiddels heb ik van een afdeling lid al een tas met componenten gekregen. Maar aan 1 tas heb ik niet genoeg om 4000 scouts te kunnen vermaken.

Loek PA9LUC via het webformulier

Vroege Voorjaar” verkopingspektakel

Op 21 maart a.s. wordt er het “Vroege Voorjaar” verkopingspektakel” van de VERON Afdeling-42 gehouden.

Overeenkomstig de voorgaande verkopingen, stelt het bestuur van de afdeling voor om voorgaande aan deze verkoping, uw radio gerelateerde materiaal ten toon te stellen. Als bijlage hierbij vast een voorproefje van wat er al te koop is aangeboden.

Op maandag 11 maart en maandag 18 maart wordt u tussen 21:00 uur en 21:30 uur in de gelegenheid gesteld, onder schriftelijke vermelding van eigenaar en technische toelichting, uw materiaal aan te bieden, welke in overleg met u, “tentoon” worden gesteld.
Tevens bent u als lid, onder genot van ambachtelijk gezette koffie of een drankje, in de gelegenheid die datum al kennis te nemen van de aan te bieden materialen.

Op donderdag 21 maart is de verkoping
Ook op die datum is het gebouw vanaf 19:00 uur open om nagekomen en aan te bieden materialen in ontvangst te nemen.

Ter uwer informatie
Op de maandag avond vindt in ons verenigingsgebouw tussen 19:15 uur en 21:00 uur de Morse-cursus plaats. Het gebouw is dan al vanaf circa 19:00 uur open, echter alleen voor de “CW-cursisten”.
en
Er zijn geen materialen vanuit een nalatenschap o.i.d. Alleen uw materiaal-inbreng. Nieuw aangekochte amateur radio gerelateerde materialen, foutief of overbodig aangekocht tijdens de Internationale verkoop beurs te Rosmalen d.d. 16 maart, zijn ook van harte welkom.

Uw inbreng maakt de sfeer van onze verkoop avond!

Financieel deskundige: Florian-PB8DX
Afslager/Entertainer: Hans-PA3GXB
Plaats van handeling:
Afdelingsgebouw VERON A42, Voorne-Putten en omstreken
Achterdorp 1
3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetsluis)

23 maart de 38e Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt

23 maart de 38e Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt
De 38e amateur-radiomarkt van Bergheim “der Treffpunkt im Westen” opent weer haar deuren op 23 maart. Op meer dan 2500 m2 zal iedereen vinden waar hij naar op zoek is.
Een exposantenlijst en het lezingenprogramma zijn te vinden op onze website.
Bestel uw ticket nu online! Meer informatie op onze website.
Voor degenen die nog iets te verkopen hebben, zijn een paar tafels beschikbaar. U vindt ook alle verdere informatie op onze website.
https://flohmarkt.ov-g20.de
73 de Bergheimer Amateurfunk Flohmarktteam

Meeliften vanuit Oegstgeest

Vanuit Oegstgeest ontvingen we de vraag voor meerijden vanuit Oegstgeest naar de bijeenkomsten in Sassenheim.

Leden die bereidt zijn deze persoon te vervoeren, graag een berichtje aan de afdelingssecretaris via a28@veron.nl