Piet Brussee PA7PG SK

Op maandag 2 oktober is overleden ons lid Piet Brussee PA7PG op 82 jarige leeftijd. Piet was op zijn eigenwijze manier actief als radioamateur. Voordat hij nog zijn CW behaalde was hij behoorlijk actief op 6 meter en nadat ondergetekende hem klaargestoomd had voor het aangepaste CW examen werd hij behoorlijk actief op HF en maakte Piet graag ’s morgens zijn dagelijkse babbeltje met bevriende radioamateurs in VK-land, waaronder natuurlijk Henk VK2GWK. Ook was Piet regionaal vaak actief op 145.387.5 MHz, waar niet alleen veel vrienden maakte, maar ook vaak met zijn QRP Jaco PE2JB zaken rond de radiohobby besprak. Piet was geen “verenigingsmens”, maar wel bevriend met veel radioamateurs in de Leidsche- en Bollenstreek Regio. We zullen Piet missen als een prettig mens. 

Op vrijdagmiddag 6 oktober 13.30 uur wordt afscheid genomen van Piet op begraafplaats “Duinrust”, Parklaan te Katwijk.

We wensen Gerrie, kinderen en achterkleinkinderen sterkte toe!

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin PA7DA voorzitter