Scouts Tjarda waren radioactief

Scouts over de hele wereld hebben afgelopen weekend plaats genomen achter een radiozender of internet en ze probeerde verbindingen te maken met andere scouts. Het was namelijk het jaarlijkse JOTA/JOTI weekend.

JOTA staat voor “Jamboree On The Air” en JOTI staat voor “Jamboree On The Internet” De scouts van Tjarda Sassenheim Warmond deden dit jaar onder begeleiding van zendamateurs van de afdeling Leiden voor het eerst mee. Zij hebben het hele weekend spellen gespeeld rondom het thema communicatie. Zo werd Freek Vonk door de bevers en welpen geholpen een tor te verdrijven en namen de verkenners het via de radio op tegen een groep uit Hengelo. Ook de leiding werd niet vergeten. Zij deden een postenspel op de fiets waarbij zij allerlei raadsels moesten oplossen. Aan het einde van het weekend keken de scouts moe maar voldaan terug op een leuk weekend. Ook de zendamateurs zijn trots op de behaalde afstanden. Zo werd er contact gelegd met scoutinggroepen uit Namibie en Curaçao. Kortom een geslaagd weekend en op naar volgend jaar