Vroege Voorjaar” verkopingspektakel

Op 21 maart a.s. wordt er het “Vroege Voorjaar” verkopingspektakel” van de VERON Afdeling-42 gehouden.

Overeenkomstig de voorgaande verkopingen, stelt het bestuur van de afdeling voor om voorgaande aan deze verkoping, uw radio gerelateerde materiaal ten toon te stellen. Als bijlage hierbij vast een voorproefje van wat er al te koop is aangeboden.

Op maandag 11 maart en maandag 18 maart wordt u tussen 21:00 uur en 21:30 uur in de gelegenheid gesteld, onder schriftelijke vermelding van eigenaar en technische toelichting, uw materiaal aan te bieden, welke in overleg met u, “tentoon” worden gesteld.
Tevens bent u als lid, onder genot van ambachtelijk gezette koffie of een drankje, in de gelegenheid die datum al kennis te nemen van de aan te bieden materialen.

Op donderdag 21 maart is de verkoping
Ook op die datum is het gebouw vanaf 19:00 uur open om nagekomen en aan te bieden materialen in ontvangst te nemen.

Ter uwer informatie
Op de maandag avond vindt in ons verenigingsgebouw tussen 19:15 uur en 21:00 uur de Morse-cursus plaats. Het gebouw is dan al vanaf circa 19:00 uur open, echter alleen voor de “CW-cursisten”.
en
Er zijn geen materialen vanuit een nalatenschap o.i.d. Alleen uw materiaal-inbreng. Nieuw aangekochte amateur radio gerelateerde materialen, foutief of overbodig aangekocht tijdens de Internationale verkoop beurs te Rosmalen d.d. 16 maart, zijn ook van harte welkom.

Uw inbreng maakt de sfeer van onze verkoop avond!

Financieel deskundige: Florian-PB8DX
Afslager/Entertainer: Hans-PA3GXB
Plaats van handeling:
Afdelingsgebouw VERON A42, Voorne-Putten en omstreken
Achterdorp 1
3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetsluis)