12 juni 2022: VERON actief met morse vanaf Openluchtmuseum

In het kader van morse als immaterieel erfgoed is de VERON op zondag 12 juni actief vanaf het Openluchtmuseum in Arnhem. VERON-leden geven museumbezoekers dan informatie over morsecode en demonstreren het gebruik daarvan door radioamateurs. Zij zullen dan op diverse banden verbindingen maken met de speciale roepnaam PA6OLM. De prefix OLM staat overigens voor “OpenLuchtMuseum”.

Morse als immaterieel erfgoed

Sinds 2014 is morsecode als communicatiemiddel geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De VERON, in het bijzonder Algemeen Voorzitter Remy Denker (PA3AGF), heeft zich daar sterk voor ingezet.

Op het certificaat staat vermeld:

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Koninkrijk Nederland brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan volgende generaties.

Het samenstellen van de Nationale Inventaris is één van de verplichtingen die het Koninkrijk Nederland op zich nam met het ratificeren van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Demonstratie morsecode

De VERON PR-commissie zal op zondag 12 juni morse onder de aandacht brengen van het publiek van het Openluchtmuseum in Arnhem. Zij geven dan de bezoekers informatie en demonstreren hoe wij als amateurs met morse communiceren met onze mede-amateurs. Daarnaast worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om zelf morseseinen uit te proberen. Daarmee is dan een leuk certificaat te verdienen.

Let op: Op 12 juni staat het demonstreren en voorlichten centraal. Dat betekent dat we niet continue operationeel in de lucht zijn. Wij vragen je begrip hiervoor.

Bezoek Openluchtmuseum

Ons bezoeken kan altijd. Een toegangsbewijs kopen is dan wel noodzakelijk.

Meer informatie

DARES Meterkastkaart

Naar aanleiding van de interessante presentatie door Hans PE1AAY plaatsen we op deze pagina de meterkastkaart voor de zendamateur! Deze kan via de onderstaand link gedownload worden!

DARES Meterkast Kaart Haaglanden En Hollands Midden V0.3[5617]