Morse in de Mors

Op woensdag 10 augustus is iedereen vanaf 10.00 uur welkom in de Schouwenhove 11e verdieping in het Morskwartier in Leiden. Naast de Morse-workshop een aantal activiteiten met zelfbouw van Hans van den Berg PA0JBB. PA22L is dan actief op 2 meter en 70cm. Tevens is er een presentatie van DARES. De activiteit vindt u op de pagina van Leiden2022.

het Science in the City Festival

Op zaterdag 16 juli was er een Morse-workshop tijdens het Science in the City Festival aan de Pieterskerkhof Leiden in Leiden. Hier werden de vele bezoekers geïnformeerd door Hans PC4E en Dick PA2DW. Zie de bijgevoegde video op  https://youtube.com/shorts/BHdc-Mcdo0E?feature=share

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen?

Het Agentschap Telecom heeft besloten om haar taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens per 1 juli 2023 over te dragen aan het CBR. Dat betekent dat er een paar dingen gaan veranderen op het gebied van het afleggen van radio-examens. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen:

Waar kan je examen doen?
Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten hun radio-examen (digitaal) afleggen bij een CBR theorie-examencentrum. Hiervan zijn er 20 verspreid door het hele land. Wil je een examen afleggen, dan kies je zelf op welke locatie en op welk tijdstip je dat wil doen. Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om je via de website van het CBR aan te melden voor een examen.

Wil je liever nog op de oude manier examen doen? Dat kan nog tot 1 juli 2023. De SRE organiseert in 2023 nog examens in januari, maart, mei en juni. Op de website www.radio-examens.nl staat aangegeven wanneer en waar de examens worden gehouden.

Veranderen de examens?
Ja en nee. Op dit moment worden de examens afgenomen op papier. Bij het CBR verandert dat en beantwoord je de vragen op een computer. Dat heeft als voordeel dat je meteen na je examen ziet of je geslaagd bent of niet.

Het CBR neemt de bestaande vragenbank over van het Agentschap Telecom. Dit betekent dat je bij het CBR dezelfde vragen kunt verwachten als in de huidige examens. De bestaande vragenbank is door de ICT problemen die AT had al een tijdje niet bijgewerkt. Daarom worden er na de overdracht aan het CBR geleidelijk nieuwe vragen aan de vragenbank toegevoegd. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de examens weer gaan aansluiten bij de actualiteit en bij voor de radioamateur relevante technische ontwikkelingen.

Heeft CBR verstand van de examenstof?
Het CBR heeft vooral veel ervaring met het afnemen van examens én met het borgen van de kwaliteit van die examens. Dat is een belangrijke reden waarom het AT gekozen heeft voor de overdracht van haar examentaken aan het CBR. Voor de inhoud werkt het CBR samen met een netwerk van inhoudsdeskundigen.

Uit de vragenbank die het CBR gaat gebruiken, worden geautomatiseerd zogenaamde ‘series’ samengesteld die gebruikt worden voor een examen. In iedere ‘serie’ komen vragen uit de verschillende examen-onderwerpen naar voren. Door de examens continue te analyseren zorgt het CBR ervoor dat ieder examen dat wordt afgenomen van hetzelfde niveau is.

Ieder jaar zullen er vragen worden vernieuwd of toegevoegd aan de vragenbank. Deze vragen worden geschreven door externe inhoudsdeskundigen. Voordat nieuwe vragen worden gebuikt in examens, worden ze voorgelegd aan een College van Deskundigen. In dit college zitten mensen die ‘verstand van zaken’ hebben. Ook zal hierin een Neerlandicus plaatsnemen die naar de begrijpelijkheid van een vraag kijkt. Hoe het college wordt samengesteld wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Het CBR zal hierover afstemmen met de SRE en de amateurverenigingen.

Wordt het duurder om examen te doen?
De tarieven die CBR in rekening brengt voor examens moeten kostendekkend zijn. Voor 2023 zullen de tarieven voor reguliere examens in ieder geval gelijk blijven aan de tarieven van 2022 (€ 72,00 per examen). Het CBR heeft de verwachting uitgesproken dat het niet nodig is om significante prijsverhogingen door te hoeven voeren voor de radio-examens: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van het CBR.

Hoe zit het met bijzondere examens?
Bij het CBR kan je zelf aangeven wat voor soort examen je wil afleggen. Er zijn drie keuzes:

Regulier examen

Een regulier examen is geschikt voor iedereen die voldoende leesvaardig is.

Regulier examen met extra tijd
Een regulier examen met extra tijd is geschikt als je moeite hebt met lezen of beter presteert door minder tijdsdruk. Bij dit examen krijg je 15 minuten extra examentijd.

Individueel begeleid examen
Een individueel begeleid examen is geschikt als je dyslectisch bent of moeite hebt met lezen. Het kan ook een oplossing zijn voor als je last hebt van bepaalde vormen van sociale angststoornissen.

Een individueel begeleid examen wordt op een CBR theorie-examencentrum afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig. Het examen wordt voorgelezen door een medewerker van het CBR en je krijgt standaard 15 minuten extra tijd voor het examen.

Voor het afleggen van een examen met extra tijd of een individueel begeleid examen geldt wel dat hiervoor een toeslag moet worden betaald. De toeslag bij extra tijd zal 12 euro zijn. De toeslag voor een individueel begeleid examen zal 58 euro zijn.

Iedere kandidaat kiest zelf welk soort examen voor hem of haar geschikt is: er is geen (medische) verklaring nodig om een examen met extra tijd of een individueel examen te kiezen. Met een dyslexie- of dyscalculieverklaring  kan de kandidaat (binnen 14 dagen na de examendatum) wel de toeslag terugvragen: hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

Heeft het CBR wel capaciteit om deze examens erbij te doen?
Het CBR is in de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest vanwege de (lange) wachttijden. Dit was vooral het geval bij praktijkexamens en voor medische keuringen.

Voor theorie-examens speelden deze problemen veel minder of niet. Voor de theorie-examens met extra tijd geldt eveneens een doorlooptijd van 4 weken. Voor de individueel begeleide examens geldt doorgaans een doorlooptijd van 8 weken. De doorlooptijden kunnen per locatie iets verschillen.

Wat gebeurt er nadat je examen hebt gedaan?
Direct na het examen ontvang je de uitslag van het CBR. Als je bent geslaagd dan geeft het CBR dit automatisch door aan het Agentschap Telecom. Daarna kan je vrijwel meteen in het Gebruikersregister van Agentschap Telecom je (nieuwe) roepletters registreren. Nadat je dit hebt gedaan ontvang je van het AT je registratiebewijs en je pasje.

Examens voor marifonie en radiozendamateurs naar CBR

Agentschap Telecom draagt zijn examentaken over aan het CBR. Vanaf 1 juli 2023 doen kandidaten hun theorie-examens bij het CBR. Dit geldt voor zowel de maritieme examens (Basiscertificaat, Marcom A en B) als voor de zendamateur-examens (Novice en Full).

Wie gebruik wil maken van een marifoon of andere maritieme zendapparatuur heeft daarvoor een diploma nodig. Voor dat diploma moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. Daarvoor kan een opleiding gevolgd worden. Het theorie-examen legt de kandidaat straks digitaal af bij het CBR. Opleiders blijven de praktijkexamens afnemen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt het afnemen van praktijkexamens onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. In 2021 zijn er zo’n 6500 maritieme theorie-examens afgenomen en 1200 praktijkexamens. Daarnaast waren er zo’n 400 examens voor radiozendamateurs.

Martijn Meijers, hoofd Spectrummanagement bij Agentschap Telecom: “Agentschap Telecom is erg blij in het CBR een partner te hebben gevonden die deze examentaken gaat uitvoeren. Gegeven de expertise van het CBR heeft het agentschap er alle vertrouwen in dat hiermee de goede kwaliteit van de examens is verzekerd en dat het CBR de gewenste modernisering en professionalisering bij zowel de maritieme als radiozendamateur-examens kan realiseren. Tegelijkertijd versterkt deze overdracht de focus van het agentschap op zijn maatschappelijke opgaven in de digitale transitie.”

Martin Stevens, divisiemanager bij het CBR: “We zijn enthousiast over deze opdracht en kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partijen in deze professionele branche. Zodat we met elkaar de gewenste verbeteringen kunnen waarmaken. Het CBR zorgt ervoor dat de examens van goede kwaliteit blijven met het oog op de veiligheid op het water. Kandidaten doen vanaf 1 juli 2023 hun theorie-examens digitaal bij het CBR. Examinerende instellingen die nu praktijkexamens afnemen, kunnen dit blijven doen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt dit dan onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. Net zoals dat nu al gaat bij de nascholing voor code 95 en een aantal binnenvaartexamens.”

Zie ook

Workshops PA22L in Leiden

Op zaterdag 16 juli is er een Morse-workshop tijdens het Science in the City Festival aan de Pieterskerkhof Leiden in Leiden en op woensdag 10 augustus is iedereen vanaf 10.00 uur welkom in de Schouwenhove 11e verdieping in het Morskwartier in Leiden. Naast de Morse-workshop met Dick PA2DW een aantal activiteiten met zelfbouw van Hans van den Berg PA0JBB. PA22L is dan actief op 2 meter en 70cm. Tevens is er een presentatie van DARES.