Dit jaar, 2019, bestaat de IAU, de International Astronomical Union, 100 jaar. De IAU is gevestigd in Leiden en heeft momenteel een Nederlandse voorzitter: Ewine van Dishoeck.

Een aantal radiozendamateurs, die affiniteit met astronomie hebben, zullen met special calls deze historische gebeurtenissen onder de aandacht brengen bij radiozendamateurs en astronomen, zowel beroeps- als hobby-astronomen. In de radioastronomie zijn de disciplines astronomie en radio verenigd.

Ewine van Dishoeck, president van de IAU, opent het radio evenement 1ØØIAU :

 

In Nederland zullen achtereenvolgend de stations PA100IAU, PB100IAU en PC100IAU in de lucht zijn.

Het radiostation PB100IAU werkt vanuit Sterrenwacht Leiden. Sterrenwacht Leiden is de oudste nog werkende universiteitssterrenwacht ter wereld. Hij is opgericht in 1633. Het is onderdeel van de Universiteit Leiden, waar ook de IAU gevestigd is.

Sterrenwacht Leiden is zeer omvangrijk en ligt eveneens op een unieke locatie. Ook hier kan men een rondleiding krijgen en een kijkje nemen bij het radiostation. Het ticket voor een bezoek aan de sterrenwacht is gekoppeld aan het ticket van de Hortus Botanicus. Bij de Hortus Botanicus moet u zich dus eerst melden, hier is de entree. Tijdens de midzomernacht, 21 juni, organiseert de Hortus Botanicus samen met de sterrenwacht een feest, waar ook het radiostation bij aanwezig zal zijn. De VERON, afdeling Leiden, zal dit radiostation bemannen. Het station is actief van 12 juni tot en met 10 juli.

Data waarop de VERON met de special call PB100IAU aanwezig is (tijdens de openingstijden van de Sterrenwacht):

Vrijdag 21 juni, 19:30-0:00 (Midzomernacht Festival)

Zaterdag 22 juni, 10:00-18:00

Zondag 23 juni, 10:00-18:00

Zaterdag 29 juni, 10:00-18:00

Zondag 30 juni, 10:00-18:00

Zaterdag 6 juli, 10:00-18:00

Zondag 7 juli, 10:00-18:00

 

Andere 100IAU stations:

PA100IAU

Het radiostation PA100IAU werkt  vanuit Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch.

De vroegere Sterrenwacht Simon Stevin in Oudenbosch was de oudste volkssterrenwacht in Nederland. Hij is opgericht in 1961. De sterrenwacht is verhuisd naar Hoeven en kreeg later de nieuwe naam Quasar. Deze sterrenwacht is gestopt. Op de oude locatie in Oudenbosch is in 2015 de nieuwe sterrenwacht Tivoli geopend.

Sterrenwacht Tivoli ligt schuin tegenover de Basiliek op een unieke locatie. In deze sterrenwacht worden rondleidingen verzorgd en kan men ook een kijkje komen nemen bij het radiostation. De VERON, afdeling Breda, zorgt voor de bemanning van dit radiostation. Het station is actief van 25 mei tot en met 16 juni.

 

PC100IAU

Het radiostation PC100IAU werkt vanuit Museum Louwman in Den Haag. Museum Louwman was vroeger gehuisvest in Raamsdonksveer en heeft sinds 2010 een nieuw museum in Den Haag, vlakbij Wassenaar. We hebben de heer P. Louwman, die boven het automuseum een telescopenmuseum heeft, bereid gevonden om een prachtige zaal in museum Louwman ter beschikking te stellen. In het telescopenmuseum ligt een schat aan oude kijkers en telescopen. Op vrijdagen geeft de heer Louwman zelf rondleidingen. Naast het telescopenmuseum kan dan uiteraard ook het automuseum bezocht worden. De VRZA, afdeling Haaglanden, neemt de organisatie hiervan voor zijn rekening. Het station is actief van 5 juli tot en met 29 juli.

 

 

 

 

English

This year, 2019, the IAU, the International Astronomical Union, celebrates its 100 years of existence. The IAU is stationed in Leiden, The Netherlands, and currently has a Dutch chairman: Ewine van Dishoeck.

A number of radio amateurs with an interest in astronomy, will bring these events under attention of radio amateurs, and both professional- and amateur astronomers. The field of radio astronomy unites both disciplines of astronomy and radio.

Ewine van Dishoeck, president of the IAU, opening the radio-event 1ØØIAU:

The special call event radio station PB100IAU operates from Leiden Astronomical Observatory. This observatory is the oldest university observatory of the world that is still in operation. It was founded in 1633. It is part of the Leiden University, the same town where the IAU is located.

The Leiden Astronomical Observatory campus is very large and is also situated on an unique location. Here it is also possible to take part in an excursion and see the special call event radio station in operation. During mid summer night, 21st of June, the Hortus Botanicus is organizing a party together with the Astronomical Observatory, the special call event radio station will also be present at this event. The local radio amateur club, Veron Leiden, will operate this special call event radio station.

The special call event radio station PB100IAU will be active from 12th June up to and including the 10th of July.

Other 100IAU special call event radio stations:

 

PA100IAU

The radio station PA100IAU operates from Tivoli Astronomical Observatory in Oudenbosch, in the south-west part of the Netherlands.

The predecessor of this astronomical observatory: Simon Stevin Astronomical Observatory in Oudenbosch, was the oldest public-outreach astronomical observatory in The Netherlands. It was founded in 1961. The observatory moved to another town nearby: Hoeven and got a new name: Quasar. This astronomical observatory had to stop operating because of various reasons. Therefore a new astronomical observatory was founded in the original location of the town Oudenbosch. This new Tivoli Astronomical Observatory Oudenbosch, was opened in 2015.

The new observatory lies on an unique location, just across the beautiful basilica of Oudenbosch called “H.H. Agatha and Barbara”, which is a copy of the Roman Saint Peter basilica.

You can take part in an excursion to the new observatory and take a look at the radio station in operation. The local radio amateur club: VERON Breda, will operate the radio station.

This special call event radio station PA100IAU will be active from the 25th of May up to and including the 16th of June 2019.

 

PC100IAU

The special call radio station PC100IAU will operate from the Louwman Museum in the Hague. The Louwman Museum was previously located in the town Raamsdonksveer. Since 2010 it resides in a new museum in The Hague, near the town Wassenaar. Mr. P. Louwman, who has a historical telescope museum above the car museum, is willing to  provide a beautiful hall for this event. In the telescope museum you can find a real treasure of historical telescopes and optical equipment. Mr. Louwman gives excursions on Fridays. Besides the telescope museum, the car museum can also be visited. The local radio amateur club: VRZA Haaglanden, will operate the special call event radio station.

The special call event radio station PC100IAU will be active from 5th July up to and including 29th July.

Special call PB100IAU is present during the opening hours:

Friday June 21, 19:30-0:00 (Midsummer night party)

Saturday June 22, 10:00-18:00

Sunday June 23, 10:00-18:00

Saturday June 29, 10:00-18:00

Sunday June 30, 10:00-18:00

Saturday July 6, 10:00-18:00

Sunday July 7, 10:00-18:00