Schema in beeld PI2NWK

Informatie en technische gegevens

De Kenwood NXR-800E repeater levert het maximale vermogen van 25W aan de duplexer; 16W gaat de antenne kabel in. Voor toegang tot de repeater dient er 88,5 Hz. CTCSS toon (sub audio toon, PL, Private Line) te worden meegezonden. “Noise tail elimination” is aktief; indien in je set CTCSS met noise tail elimination (d.m.v. fase draaiing) aan staat wordt bij het sluiten van de squelch de ruisstaart onderdrukt. Vaak is in de Chinese apparatuur deze “noise tail elimination” al standaard ingeschakeld.

Na (minimaal 2 seconden continue) ontvangst van een station zendt de repeater na het sluiten van de squelch een kort “rogerpiepje”. Je hoeft bij terugspreken niet te wachten tot het rogerpiepje is geweest; als je weet dat het tegenstation is gestopt met zenden kan je onmiddelijk terugspreken; het rogerpiepje wordt dan overgeslagen. Na een doorgang blijft de repeater altijd 4 seconden doorzenden. Je kunt na de doorgang van je tegenstation meteen terugspreken binnen deze 4 seconden, je hoeft niet te wachten tot de repeater afvalt. Zo kan je comfortabel een QSO voeren.

Om de 5 minuten seint de repeater zijn callsign “PI2NWK”; als er op dat moment geen QSO wordt gevoerd, wordt de callsign uitgezonden zonder CTCSS toon. Als op dat moment een QSO gaande is, zal de repeater ook zijn callsign seinen door het ontvangen audio, de doorgang, heen, dus gemixed met het ontvangen audio. Tijdens het seinen van zijn callsign wordt het ontvangen audio iets verzwakt om de zwaai niet te hoog te laten worden, terwijl de spraak gewoon verstaanbaar blijft.

Tijdens een QSO zendt de repeater een CTCSS toon van 94,8 Hz. met “noise tail elemination” (d.m.v. fase draaiing). Dit maakt het voor de luisteraar mogelijk om de geseinde callsign (om de 5 minuten) als er geen QSO gaande is, onhoorbaar te maken. Hiervoor dien je (naast CTCSS 88,5 Hz. voor zenden) ook CTCSS 94,8 Hz. voor ontvangst in je set te programmeren. Dan zal uitsluitend bij ontvangst van een signaal met CTCSS 94,8 Hz. op de repeater uitgangsfrequentie je transceiver het ontvangen spraak audio weergeven en niet meer elke 5 minuten de callsign. Ongewenste (stoor)signalen op de uitgangsfrequentie die je rechtstreeks ontvangt hoor je ook niet meer, maar ook stations die abusievelijk op de uitgangsfrequentie van de repeater zenden worden geblokkeerd.

Chinese en professionele apparatuur hebben de mogelijkheid voor 2 verschillende CTCSS tonen voor zenden en ontvangen in één geheugenkanaal meestal wel. Merk amateur transceivers hebben deze mogelijkheid om verschillende CTCSS tonen voor zenden en ontvangen te gebruiken meestal niet. Mogelijk is dit wel te doen door “split Tx&Rx frequency in memory” te gebruiken; raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je set of probeer op je set of dit mogelijk is.

Tip: als je set dit niet kan en je wilt toch de callsign van de repeater (om de 5 minuten) blokkeren, dan kan je een “uitluister” geheugenkanaal en een “QSO” geheugenkanaal in je set programmeren. Als je aan een QSO op de repeater wil deelnemen moet je wel eerst van het “uitluister” geheugenkanaal naar het “QSO” geheugenkanaal schakelen.

Programmeer 2 geheugenkanalen:

>Eén kanaal voor PI2NWK uitluisteren: met Rx CTCSS 94,8 Hz. op 430.050 MHz. en een zendfrequentie waarop de set niet kan zenden en een error toon genereert bij PTT (dan hoor je meteen dat je op het uitluister geheugenkanaal staat en niet kan zenden, dus niet op de repeater doorkomt).

>Eén kanaal voor PI2NWK QSO: met alleen Tx CTCSS 88,5 Hz. op 431.650 MHz. en de Rx frequentie 430.050 MHz.

Algemene informatie Kenwood NXR-800E:

Frequency Range                                                                        440~470MHz.

Channel Spacing Wide                                 25kHz.                  (5kHz. max. deviation)

Channel Spacing Mid                                   20kHz.                 (4kHz. max. deviation)

Channel Spacing Narrow                            12,5kHz.              (2,5kHz. max. deviation)

Channel Spacing Very Narrow NXDN   6,25kHz.

PLL Channel Step                                                                        3,125/ 5/ 6,25kHz.

Frequency Stability                                                                    ±1,5ppm.

Operating Voltage                                                                     10,8~15,6V DC

Operating Temperature Range                                               –30°C~+60°C

Antenna Impedance                                                                  50Ω

Dimensions (W x H x D)                                              483mm. (19”) x 44mm. (1HE) x 350mm.

Weight                                                                                          5kg.

 

Transmitter:

RF Power Output                                                                        5~25W

Spurious Emission                                                                      –36dBm≤1GHz, –30dBm>1GHz

FM Hum & Noise (EIA)

Wide 5kHz./Mid 4kHz.                                                               55dB

Narrow 2,5kHz.                                                             50dB

 

Modulation        16K0F3E, 14K0F3E, 14K0F2D, 12K0F2D, 8K50F3E, 7K50F2D, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D

 

Receiver:

Sensitivity (Analogue)

EIA 12dB SINAD                                                            0,30µV

EN 20dB SINAD                                                             0,50µV

 

Sensitivity (Digital)

3% BER                                                                           12,5kHz: 0,33µV, 6,25kHz: 0,27µV

1% BER                                                                            12,5kHz: 0,45µV, 6,25kHz: 0,35µV

Adjacent Channel Selectivity

Analogue Wide 5k *1 (±25kHz)                                85dB

Analogue Wide 4k *1 (±20kHz)                                82dB

Analogue Narrow *1 (±12.5kHz)                                             78dB

 

Intermodulation (Analogue)                                                    72dB

Spurious Response Rejection (Analogue)                             95dB

 

Audio Distortion                                                                         Less than 2%

Audio Output (EXT. SP)                                              3W/4Ω

 

*1: Analogue measurements made per TIA/EIA 603, EN300-086.

Without *1: Analogue measurements made per TIA/EIA 603A.