Lezing Rick PA5NN op 24 september

Op dinsdag 24 september (let wel: in september op de vierde dinsdag van de maand!) verwelkomen we oud afdelingsgenoot Rick Rabouw PA5NN. Rick is een enthousiast buitenmens en is graag vanuit zijn tentje in de “wildernis” QRV. Rick vertelt ons vanaf 20:00 uuur vooral over het hoe en waarmee en laat ons een en ander zien. We komen bijeen in gebouw “De Hoystak” van de Sassenheimse scouting, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim en proberen vanaf 19:30u aanwezig te zijn.

Lezing Bert Kruyswijk PA1B verkorte HF antennes

Op dinsdag 20 augustus verwelkomen we Bert Kruyswijk PA1B. Bert is de laatste tijd volop bezig geweest met verkorte HF antennes en met name met de cilinderdipool. Dit alles heeft geleid tot een bijzonder interessante presentatie waar we ook in onze afdeling van gaan genieten! De afdeling Leiden komt bijeen in “De Hoystak”, het gebouw van de scoutinggroep Scojesa, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim. De lezing begint rond 20:00u maar we proberen rond 19:30 aanwezig te zijn. Kijk ook naar het verhaal van Bert (in het Engels) op de website van VERON afdeling Nieuwegein!

4X-Holidaystyle DX-pedition 2019

Woensdag 29 mei vertrekt weer een gezellige club mensen met een aantal radioamateurs naar Israël (4X), om daar met radio actief te zijn en natuurlijk om ook iets te zien! We beloven niet veel maar we gaan toch een aantal mooie WW-locatorvakken activeren en een beloofde SOTA-activiteit vanaf de Berg Tabor 4X/NI-008.

De locatorvakken die op 6- en 4 meter geactiveerd gaan worden zijn: KM72RR, KL79LN en KM71JW.

De amateurs binnen de groep zijn: 4X/PA0BUS, 4X/PA0TVI, 4X/PA3CGJ, 4X/PG5AE en 4X/PA7DA

Naast het activeren van 6- en 4 meter zullen we ook op de HF-Banden actief zijn

14 juni vertrekt de groep weer naar Nederland

Excursie ASTRON en CAMRAS

Zaterdag 20 april bezocht een delegatie van VERON afdeling Leiden ASTRON en te kort de bekende Radiotelescoop van Dwingeloo. Het gehele programma werd verzorgd door een oud lid van onze afdeling, Nico Ebbendorf PA3ADU, die een geweldige interessante presentatie gaf over ASTRON en zijn werk aldaar met een rondleiding door het “technische hart”. Na de lunch waren we te gast bij Jan van Muijlwijk PA3FXB in en bij het door CAMRAS beheerde Radiotelescoop aan de heide. Enthousiast gaf hij enkele presentaties met veel verhalen en liet hij ons een “Pulsar” zien en horen. Na een fotomoment verlieten we Dwingeloo om af te reizen naar de WSRT van Westerbork met o.a. de 14 parabolische schotelantennes. Na dit imposante bezoek weer een reis door de mooie provincie Drenthe naar Exloo om zoals Robert PA9RZ beschreef: “”LOFAR”, het eerste station, deel van een radiotelescoop voor lagere frequenties, gekoppeld met ontvangststations over heel Europa, voor frequenties waar “vroeger” de “lage” TV kanalen zaten”. Namens de Leidse delegatie: ”Nico, hartelijk dank om voor ons een zaterdag voor Pasen op te offeren”! Het was een geweldige dag met ook eens stralend mooi weer.

Foto’s zijn gemaakt door Robert van der Zaal PA9RZ  en de groepsfoto door Jan van Muijlwijk PA3FXB en te bezichtigen op Google-foto!

Reclame voor de club

Woensdag 10 april jl. mocht Jaap PA7DA de eerste Burgemeester, mevr. Hermans, van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk in de zojuist gerestaureerde vuurtoren van Noordwijk ontvangen. Namens de afdeling overhandigde hij haar de mooie VERON-map met brochures en een Electron. Namens de afdeling Leiden werd ook een document toegevoegd, waarbij de activiteiten van de afdeling worden beschreven en een document met de geschiedenis over deze mooie toren.

VERON afdeling Leiden activeert jaarlijks dit monument  tijdens het International Lighthouse and Lightship Weekend met o.a.. de roepletters PG6N.

Jan Mullers PA0ANK SK

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd

Jan Mullers PAØANK

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige DX Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

Nieuwsbrief Mei 2019

De nieuwste Nieuwsbrief is weer te downloaden vanaf deze website. Via deze LINK kunt u het downloaden! Veel leesplezier!

Subtoon PI2NWK

De Noordwijkse repeater PI2NWK gaat overschakelen naar het gebruik met CTCSS.  Voor een goed en storingvrij gebruik van de repeater moet de tranceiver en/of de portofoon overgeschakeld worden met een subtoon van 88,5Hz. Hiermee willen we de gebruikers een meer ongestoorde ontvangst garanderen.

Electro componenten gevraagd

SPAREBOTS voor internationaal scoutingkamp
Voor de komende Haarlem Jamborette deze zomer ben ik op zoek naar veel elektronische componenten. Te denken valt aan weerstanden, condensatoren, IC’s, elco’s,, schakelaars, restjes printplaat, harde draden, maar ook allerlei schakelcomponenten. Het mag van alles door elkaar zijn. De componenten mogen beschadigd of zelfs defect zijn. Het is de bedoeling dat de deelnemende scouts met deze elektro componenten SPAREBOTS kunnen gaan maken. En het resultaat van de SPAREBOTS heeft geen elektronische functie, dan alleen iets leuks.
Op de bijgevoegde foto’s zijn enkele voorbeelden. 
Heeft u bijvoorbeeld oude, niet meer te gebruiken elektronische onderdelen? Of weet u iemands anders die dat heeft? Dan houd ik mij graag aanbevolen die spullen op te kunnen mogen halen. Inmiddels heb ik van een afdeling lid al een tas met componenten gekregen. Maar aan 1 tas heb ik niet genoeg om 4000 scouts te kunnen vermaken.

Loek PA9LUC via het webformulier

Landen ondertekenen verdrag ter oprichting van het SKA Observatory

Rome, Italië, dinsdag 12 maart 2019 –

Nederland, samen met 6 andere landen, is vandaag aanwezig in Rome om het internationale verdrag te ondertekenen dat de Square Kilometre Array Observatory (SKAO) opricht, de intergouvernementele organisatie die is belast met het opleveren van de Square Kilometre Array (SKA), ‘s werelds grootste radiotelescoop.
Prof. Carole Jackson, Algemeen Directeur van ASTRON zegt: “Ik ben erg trots dat Nederland een van de oprichters is van de nieuwe SKA-verdragsorganisatie. ASTRON is gastheer van het SKA-office voor Nederland en zal samenwerken met onze internationale partners om het volledige succes van deze nieuwe wereldwijde telescoop te realiseren.”

Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zei: “Samenwerking en een sterk systeem zijn erg belangrijk voor het Nederlandse wetenschapsbeleid, daarom geloof ik er sterk in om ons aan te sluiten bij onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse, zoals de Square Kilometer Array. Nederland is verheugd zich aan te sluiten bij deze wereldwijde onderneming, met het volste vertrouwen dat de SKA-telescoop een onderzoeksfaciliteit van wereldklasse zal zijn die baanbrekend onderzoek zal leveren in de komende jaren, en nieuwe antwoorden zal bieden op vragen in de astronomie, data science en duurzame energie. Deelname aan SKA zal economische en wetenschappelijke vruchten afwerpen en zal Nederland in staat stellen om zijn prominente positie in de wereld van de radioastronomie te versterken.”

Zeven landen ondertekenden vandaag het verdrag, waaronder Australië, China, Italië, Nederland, Portugal, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. India en Zweden, die ook hebben deelgenomen aan de multilaterale onderhandelingen om de SKA Observatory IGO op te zetten, volgen verdere interne processen voordat zij het verdrag ondertekenen. Samen vormen deze negen landen de oprichtende leden van de nieuwe organisatie.

SKA wordt de grootste wetenschappelijke faciliteit ter wereld, met een infrastructuur verspreid over drie continenten op beide hemisferen. De twee netwerken van honderden schotels en duizenden antennes worden verspreid over honderden kilometers in Australië en Zuid-Afrika, met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

SKAO wordt pas de tweede intergouvernementele organisatie in de wereld die zich toelegt op astronomie, na het European Southern Observatory (ESO).