lezing Bart Noort PD1BAT over de vleermuis en de ultrasone radar

Op onze bijeenkomst op dinsdag 19 november wordt aandacht besteed aan de vleermuis. Afdelingslid en kenner van het vliegende zoogdier Bart Noort PD1BAT zal uiteenzetten hoe de vleermuis met ultrasone radar weet te navigeren en hoe de mens met hulp van elektronica probeert het diertje te begrijpen. Dit belooft een zeer interessante lezing te worden! De lezing begint even na 20:00 maar we proberen rond 19:30 aanwezig te zijn bij het clubgebouw van scouting Scojesa “De Hoystak”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.

Cursus zendamateur voor de N-registratie

Begin september start de VERON-cursus voor de N-registratie. De N-registratie (vergunning) is een vereenvoudigde – en beginners registratie voor radioliefhebbers.

Het cursusboek is online te bestellen voor iets meer dan 25 Euro bij de webshop van de VERON.

De cursus is een voorbereiding op het examen, dat een aantal keren per jaar door het gehele land worden georganiseerd. Na het behalen van het examen wordt de registratie geregeld via Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en ontvangt de geslaagde zijn/haar roepletters beginnend met PD.

Voor informatie kan de geïnteresseerde zich wenden tot de secretaris via a28@veron.nl

PG6N weer actief vanuit de Vuurtoren van Noordwijk

Aankomend weekeinde is het weer zover en gaan een aantal VERON vrijwilligers PG6N activeren vanuit de Vuurtoren van Noordwijk. Hopend op acceptabel weer worden de antennes op vrijdagavond 16 augustus geplaatst om tot en met zondagmiddag 18 augustus 15.00 uur radioactief te zijn. We hopen u op HF, als op 2 meter te ontmoeten. Voor de digi-liefhebbers zullen we ook op een aantal HF banden actief zijn. De vuurtoren is niet geopend voor het publiek en wil je ons ontmoeten? Graag even afspreken via o.a.. PI2NWK!

Radio ZS

Het Augustusnummer Rdio ZS van onze Zuid Afrikaanse zustervereniging SARL kunt u downloaden! Veel leesplezier toegewenst!

Lezing Rick PA5NN op 24 september

Op dinsdag 24 september (let wel: in september op de vierde dinsdag van de maand!) verwelkomen we oud afdelingsgenoot Rick Rabouw PA5NN. Rick is een enthousiast buitenmens en is graag vanuit zijn tentje in de “wildernis” QRV. Rick vertelt ons vanaf 20:00 uuur vooral over het hoe en waarmee en laat ons een en ander zien. We komen bijeen in gebouw “De Hoystak” van de Sassenheimse scouting, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim en proberen vanaf 19:30u aanwezig te zijn.

Lezing Bert Kruyswijk PA1B verkorte HF antennes

Op dinsdag 20 augustus verwelkomen we Bert Kruyswijk PA1B. Bert is de laatste tijd volop bezig geweest met verkorte HF antennes en met name met de cilinderdipool. Dit alles heeft geleid tot een bijzonder interessante presentatie waar we ook in onze afdeling van gaan genieten! De afdeling Leiden komt bijeen in “De Hoystak”, het gebouw van de scoutinggroep Scojesa, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim. De lezing begint rond 20:00u maar we proberen rond 19:30 aanwezig te zijn. Kijk ook naar het verhaal van Bert (in het Engels) op de website van VERON afdeling Nieuwegein!

4X-Holidaystyle DX-pedition 2019

Woensdag 29 mei vertrekt weer een gezellige club mensen met een aantal radioamateurs naar Israël (4X), om daar met radio actief te zijn en natuurlijk om ook iets te zien! We beloven niet veel maar we gaan toch een aantal mooie WW-locatorvakken activeren en een beloofde SOTA-activiteit vanaf de Berg Tabor 4X/NI-008.

De locatorvakken die op 6- en 4 meter geactiveerd gaan worden zijn: KM72RR, KL79LN en KM71JW.

De amateurs binnen de groep zijn: 4X/PA0BUS, 4X/PA0TVI, 4X/PA3CGJ, 4X/PG5AE en 4X/PA7DA

Naast het activeren van 6- en 4 meter zullen we ook op de HF-Banden actief zijn

14 juni vertrekt de groep weer naar Nederland

Excursie ASTRON en CAMRAS

Zaterdag 20 april bezocht een delegatie van VERON afdeling Leiden ASTRON en te kort de bekende Radiotelescoop van Dwingeloo. Het gehele programma werd verzorgd door een oud lid van onze afdeling, Nico Ebbendorf PA3ADU, die een geweldige interessante presentatie gaf over ASTRON en zijn werk aldaar met een rondleiding door het “technische hart”. Na de lunch waren we te gast bij Jan van Muijlwijk PA3FXB in en bij het door CAMRAS beheerde Radiotelescoop aan de heide. Enthousiast gaf hij enkele presentaties met veel verhalen en liet hij ons een “Pulsar” zien en horen. Na een fotomoment verlieten we Dwingeloo om af te reizen naar de WSRT van Westerbork met o.a. de 14 parabolische schotelantennes. Na dit imposante bezoek weer een reis door de mooie provincie Drenthe naar Exloo om zoals Robert PA9RZ beschreef: “”LOFAR”, het eerste station, deel van een radiotelescoop voor lagere frequenties, gekoppeld met ontvangststations over heel Europa, voor frequenties waar “vroeger” de “lage” TV kanalen zaten”. Namens de Leidse delegatie: ”Nico, hartelijk dank om voor ons een zaterdag voor Pasen op te offeren”! Het was een geweldige dag met ook eens stralend mooi weer.

Foto’s zijn gemaakt door Robert van der Zaal PA9RZ  en de groepsfoto door Jan van Muijlwijk PA3FXB en te bezichtigen op Google-foto!

Reclame voor de club

Woensdag 10 april jl. mocht Jaap PA7DA de eerste Burgemeester, mevr. Hermans, van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk in de zojuist gerestaureerde vuurtoren van Noordwijk ontvangen. Namens de afdeling overhandigde hij haar de mooie VERON-map met brochures en een Electron. Namens de afdeling Leiden werd ook een document toegevoegd, waarbij de activiteiten van de afdeling worden beschreven en een document met de geschiedenis over deze mooie toren.

VERON afdeling Leiden activeert jaarlijks dit monument  tijdens het International Lighthouse and Lightship Weekend met o.a.. de roepletters PG6N.

Jan Mullers PA0ANK SK

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd

Jan Mullers PAØANK

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige DX Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.