Reclame voor de club

Woensdag 10 april jl. mocht Jaap PA7DA de eerste Burgemeester, mevr. Hermans, van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk in de zojuist gerestaureerde vuurtoren van Noordwijk ontvangen. Namens de afdeling overhandigde hij haar de mooie VERON-map met brochures en een Electron. Namens de afdeling Leiden werd ook een document toegevoegd, waarbij de activiteiten van de afdeling worden beschreven en een document met de geschiedenis over deze mooie toren.

VERON afdeling Leiden activeert jaarlijks dit monument  tijdens het International Lighthouse and Lightship Weekend met o.a.. de roepletters PG6N.

Jan Mullers PA0ANK SK

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd

Jan Mullers PAØANK

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige DX Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

Nieuwsbrief Mei 2019

De nieuwste Nieuwsbrief is weer te downloaden vanaf deze website. Via deze LINK kunt u het downloaden! Veel leesplezier!

Subtoon PI2NWK

De Noordwijkse repeater PI2NWK gaat overschakelen naar het gebruik met CTCSS.  Voor een goed en storingvrij gebruik van de repeater moet de tranceiver en/of de portofoon overgeschakeld worden met een subtoon van 88,5Hz. Hiermee willen we de gebruikers een meer ongestoorde ontvangst garanderen.

Electro componenten gevraagd

SPAREBOTS voor internationaal scoutingkamp
Voor de komende Haarlem Jamborette deze zomer ben ik op zoek naar veel elektronische componenten. Te denken valt aan weerstanden, condensatoren, IC’s, elco’s,, schakelaars, restjes printplaat, harde draden, maar ook allerlei schakelcomponenten. Het mag van alles door elkaar zijn. De componenten mogen beschadigd of zelfs defect zijn. Het is de bedoeling dat de deelnemende scouts met deze elektro componenten SPAREBOTS kunnen gaan maken. En het resultaat van de SPAREBOTS heeft geen elektronische functie, dan alleen iets leuks.
Op de bijgevoegde foto’s zijn enkele voorbeelden. 
Heeft u bijvoorbeeld oude, niet meer te gebruiken elektronische onderdelen? Of weet u iemands anders die dat heeft? Dan houd ik mij graag aanbevolen die spullen op te kunnen mogen halen. Inmiddels heb ik van een afdeling lid al een tas met componenten gekregen. Maar aan 1 tas heb ik niet genoeg om 4000 scouts te kunnen vermaken.

Loek PA9LUC via het webformulier

Landen ondertekenen verdrag ter oprichting van het SKA Observatory

Rome, Italië, dinsdag 12 maart 2019 –

Nederland, samen met 6 andere landen, is vandaag aanwezig in Rome om het internationale verdrag te ondertekenen dat de Square Kilometre Array Observatory (SKAO) opricht, de intergouvernementele organisatie die is belast met het opleveren van de Square Kilometre Array (SKA), ‘s werelds grootste radiotelescoop.
Prof. Carole Jackson, Algemeen Directeur van ASTRON zegt: “Ik ben erg trots dat Nederland een van de oprichters is van de nieuwe SKA-verdragsorganisatie. ASTRON is gastheer van het SKA-office voor Nederland en zal samenwerken met onze internationale partners om het volledige succes van deze nieuwe wereldwijde telescoop te realiseren.”

Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zei: “Samenwerking en een sterk systeem zijn erg belangrijk voor het Nederlandse wetenschapsbeleid, daarom geloof ik er sterk in om ons aan te sluiten bij onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse, zoals de Square Kilometer Array. Nederland is verheugd zich aan te sluiten bij deze wereldwijde onderneming, met het volste vertrouwen dat de SKA-telescoop een onderzoeksfaciliteit van wereldklasse zal zijn die baanbrekend onderzoek zal leveren in de komende jaren, en nieuwe antwoorden zal bieden op vragen in de astronomie, data science en duurzame energie. Deelname aan SKA zal economische en wetenschappelijke vruchten afwerpen en zal Nederland in staat stellen om zijn prominente positie in de wereld van de radioastronomie te versterken.”

Zeven landen ondertekenden vandaag het verdrag, waaronder Australië, China, Italië, Nederland, Portugal, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. India en Zweden, die ook hebben deelgenomen aan de multilaterale onderhandelingen om de SKA Observatory IGO op te zetten, volgen verdere interne processen voordat zij het verdrag ondertekenen. Samen vormen deze negen landen de oprichtende leden van de nieuwe organisatie.

SKA wordt de grootste wetenschappelijke faciliteit ter wereld, met een infrastructuur verspreid over drie continenten op beide hemisferen. De twee netwerken van honderden schotels en duizenden antennes worden verspreid over honderden kilometers in Australië en Zuid-Afrika, met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

SKAO wordt pas de tweede intergouvernementele organisatie in de wereld die zich toelegt op astronomie, na het European Southern Observatory (ESO).

Vroege Voorjaar” verkopingspektakel

Op 21 maart a.s. wordt er het “Vroege Voorjaar” verkopingspektakel” van de VERON Afdeling-42 gehouden.

Overeenkomstig de voorgaande verkopingen, stelt het bestuur van de afdeling voor om voorgaande aan deze verkoping, uw radio gerelateerde materiaal ten toon te stellen. Als bijlage hierbij vast een voorproefje van wat er al te koop is aangeboden.

Op maandag 11 maart en maandag 18 maart wordt u tussen 21:00 uur en 21:30 uur in de gelegenheid gesteld, onder schriftelijke vermelding van eigenaar en technische toelichting, uw materiaal aan te bieden, welke in overleg met u, “tentoon” worden gesteld.
Tevens bent u als lid, onder genot van ambachtelijk gezette koffie of een drankje, in de gelegenheid die datum al kennis te nemen van de aan te bieden materialen.

Op donderdag 21 maart is de verkoping
Ook op die datum is het gebouw vanaf 19:00 uur open om nagekomen en aan te bieden materialen in ontvangst te nemen.

Ter uwer informatie
Op de maandag avond vindt in ons verenigingsgebouw tussen 19:15 uur en 21:00 uur de Morse-cursus plaats. Het gebouw is dan al vanaf circa 19:00 uur open, echter alleen voor de “CW-cursisten”.
en
Er zijn geen materialen vanuit een nalatenschap o.i.d. Alleen uw materiaal-inbreng. Nieuw aangekochte amateur radio gerelateerde materialen, foutief of overbodig aangekocht tijdens de Internationale verkoop beurs te Rosmalen d.d. 16 maart, zijn ook van harte welkom.

Uw inbreng maakt de sfeer van onze verkoop avond!

Financieel deskundige: Florian-PB8DX
Afslager/Entertainer: Hans-PA3GXB
Plaats van handeling:
Afdelingsgebouw VERON A42, Voorne-Putten en omstreken
Achterdorp 1
3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetsluis)

Meeliften vanuit Oegstgeest

Vanuit Oegstgeest ontvingen we de vraag voor meerijden vanuit Oegstgeest naar de bijeenkomsten in Sassenheim.

Leden die bereidt zijn deze persoon te vervoeren, graag een berichtje aan de afdelingssecretaris via a28@veron.nl

Astronomen publiceren nieuwe hemelkaart met honderdduizenden voorheen onbekende sterrenstelsels

Persbericht

Een internationaal team van meer dan 200 astronomen uit 18 landen heeft de eerste fase gepubliceerd van een grote nieuwe, ongekend gevoelige radiosurvey van de hemel die is uitgevoerd met de Low Frequency Array (LOFAR) telescoop. De survey toont honderdduizenden nooit eerder waargenomen sterrenstelsels en werpt nieuw licht op tal van onderzoeksterreinen, waaronder de fysica van zwarte gaten en de evolutie van clusters van sterrenstelsels. Het wetenschappelijke tijdschriftAstronomy & Astrophysics heeft een speciaal nummer gewijd aan de eerste 26 onderzoeksartikelen die de survey en zijn eerste resultaten beschrijven.

De radioastronomie toont processen in het heelal die we met optische instrumenten niet kunnen waarnemen. Bij het eerste deel van de hemelsurvey heeft LOFAR een kwart van de noordelijke hemel op lage radiofrequenties waargenomen. Ongeveer tien procent van deze gegevens is nu openbaar gemaakt. De vrijgegeven data omvatten 300.000 bronnen, bijna allemaal sterrenstelsels in het verre heelal. Hun radiosignalen hebben miljarden lichtjaren afgelegd voordat ze de aarde bereikten.

Zwarte gaten
Huub Röttgering van de Universiteit Leiden: ‘Als we een radiotelescoop op de hemel richten zien we voornamelijk straling uit de onmiddellijke omgeving van enorme zwarte gaten. Met LOFAR hopen we het antwoord te vinden op de fascinerende vraag waar al deze zwarte gaten vandaan komen.’ Wat we al weten is dat zwarte gaten nogal slordige eters zijn. Wanneer er gas op hen valt, stoten ze jets van materie uit die op radiogolflengten waarneembaar zijn.
Philip Best van de Universiteit van Edinburgh (VK) voegt daaraan toe: ‘LOFAR heeft een uitzonderlijke gevoeligheid en daardoor kunnen we zien dat de meest massarijke sterrenstelsels stuk voor stuk jets vertonen. Dat betekent dat hun zwarte gaten onophoudelijk aan het ‘eten’ zijn.’

Clusters van sterrenstelsels
Clusters zijn groepen van honderden tot duizenden sterrenstelsels. Al tientallen jaren is bekend dat wanneer twee van die clusters samensmelten, ze over afstanden van miljoenen lichtjaren radio-emissie kunnen produceren. Vermoed wordt dat deze straling afkomstig is van deeltjes die tijdens het samengaan van de clusters worden versneld. Amanda Wilber van de Universiteit van Hamburg (Duitsland) licht dat nader toe: ‘Met radiowaarnemingen kunnen we straling detecteren van het ijle medium tussen de sterrenstelsels. Deze straling wordt opgewekt door krachtige schokken en turbulentie. LOFAR stelt ons in staat om veel meer van deze bronnen te detecteren en te begrijpen wat hen aandrijft.’
Annalisa Bonafede van de Universiteit van Bologna en INAF (Italië) voegt daaraan toe: ‘Wat we met LOFAR beginnen te zien is dat ook sommige clusters die níét samensmelten deze emissie vertonen, zij het op een heel laag niveau dat voorheen niet detecteerbaar was. Deze ontdekking vertelt ons dat er, naast onderlinge fusies, ook andere verschijnselen bestaan die een grootschalige versnelling van deeltjes kunnen veroorzaken.’

Magnetisch velden
‘Overal in het heelal kom je magnetisch velden tegen, en we willen begrijpen hoe dit komt. Het meten van magnetische velden in de intergalactische ruimte is vaak moeilijk, omdat zij heel erg zwak zijn. De ongekende nauwkeurigheid van de LOFAR-waarnemingen heeft ons in staat gesteld om het effect te meten van kosmische magnetische velden op radiogolven van een reusachtig radiosterrenstelsel met een diameter van 11 miljoen lichtjaar. Dit onderzoek laat zien hoe we LOFAR kunnen gebruiken om de oorsprong van kosmische magnetische velden beter te leren begrijpen’, legt Shane O’Sullivan van de Universiteit van Hamburg uit.

Beelden van hoge kwaliteit
Het maken van laagfrequente radiokaarten van de hemel kost aanzienlijke hoeveelheden telescoop- en rekentijd, en er zijn grote teams nodig om de verzamelde gegevens te analyseren. ‘LOFAR produceert enorme hoeveelheden data – we moeten het equivalent van tien miljoen dvd’s met gegevens verwerken. De LOFAR-surveys zijn onlangs mogelijk geworden dankzij een wiskundige doorbraak in de wijze waarop we de interferometrie begrijpen’, zegt Cyril Tasse van de radioastronomische waarneempost van de Sterrenwacht van Parijs in Nançay (Frankrijk).
‘We hebben samengewerkt met SURF in Nederland om de enorme hoeveelheden data op efficiënte wijze om te zetten in beelden van hoge kwaliteit. Deze beelden zijn nu openbaar en zullen astronomen in staat stellen om de evolutie van sterrenstelsels ongekend gedetailleerd te onderzoeken’, zegt Timothy Shimwell van ASTRON en de Universiteit Leiden.
Het reken- en datacentrum van SURF, dat bij SURFsara in Amsterdam is ondergebracht, werkt voor 100 procent op duurzame energie en slaat meer dan 20 petabytes aan LOFAR-data op. ‘Dat is meer dan de helft van alle gegevens die de LOFAR-telescoop tot op heden heeft verzameld. Het is de grootse verzameling van astronomische gegevens ter wereld. Het verwerken van al die data stelt wetenschappers voor een grote uitdaging. Wat normaal gesproken eeuwen aan rekentijd op een gewone computer had gekost, is met behulp van het snelle rekencluster (Grid) en onze expertise in minder dan een jaar verwerkt’, zegt Raymond Oonk (SURFsara).

LOFAR
De LOFAR-telescoop, de Low Frequency Array, heeft het unieke vermogen om de hemel gedetailleerd in kaart te brengen op metergolflengten. LOFAR wordt beheerd door ASTRON en geldt als de voornaamste telescoop in zijn soort. ‘Deze hemelkaart zal een prachtige wetenschappelijke nalatenschap voor de toekomst zijn. Het siert de ontwerpers van LOFAR dat deze telescoop zo goed presteert’, zegt Carole Jackson, algemeen directeur van ASTRON.

De volgende stap
De 26 onderzoeksartikelen in het speciale nummer van Astronomy & Astrophysics zijn gebaseerd op slechts de eerste twee procent van de hemelsurvey. Het team streeft ernaar om gevoelige hoge-resolutiebeelden van de hele noordelijke hemel te maken, waarop alles bij elkaar 15 miljoen radiobronnen te zien zullen zijn. ‘Stel je eens voor welke ontdekkingen dat kan opleveren. Ik kijk ernaar uit’, zegt Jackson. ‘Daartussen zullen de eerste zware zwarte gaten zitten die zich vormden toen het heelal nog maar een ‘baby’ was, van slechts een paar procent van zijn huidige leeftijd’, voegt Röttgering daaraan toe.

 

Meer informatie
Instituten die bij de gepubliceerde resultaten betrokken waren:
Nederland
ASTRON, de NOVA (Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie) instituten van de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, SURF/SURFsara, SRON, Ampyx Power B.V, JIVE
Verenigd Koninkrijk
University of Hertfordshire, University of Edinburgh, Open University, University of Oxford, University of Southampton, University of Bristol, University of Manchester, The Rutherford Appleton Laboratory, University of Portsmouth, University of Nottingham
Italië
National Institute for Astrophysics (INAF), Universiteit van Bologna
Duitsland
Universität Hamburg, Ruhr-Universität Bochum, Karl Schwarzschild-Observatorium Tautenburg, European Southern Observatory, Universität Bonn, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Universität Bielefeld, Max-Planck-Institut für Radioastronomie
Polen
Jagiellonische Universiteit, Nicolaas Copernicus-universiteit Toruń
Ierland
University College Dublin
Australië
CSIRO
VS
Harvard University, Naval Research Laboratory, University of Massachusetts
India
Savitribai Phule Pune University
Canada
University of Montreal, University of Calgary, Queen’s University
Zuid-Afrika
University of Western Cape, Rhodes University, SKA South Africa
Frankrijk
Observatoire de Paris PSL, Station de radioastronomie de Nançay, Université Côte d’Azur, Université de Strasbourg, Université d’Orléans, CNRS-INSU
Denemarken
Universiteit van Kopenhagen
IJsland
Universiteit van Iceland
Mexico
Universiteit van Guanajuato
Zweden
Chalmers University
Oeganda
Mbarara University of Science & Technology
Spanje
Universiteit van La Laguna

LOFAR
De internationale LOFAR-telescoop (ILT) bestaat uit een Europees netwerk van radioantennes die met elkaar verbonden zijn door een snel glasvezelnetwerk dat zich uitstrekt over zeven landen. LOFAR is ontworpen, gebouwd en wordt nu beheerd door ASTRON (Nederlands instituut voor radioastronomie), met Exloo (Drenthe) als kernlocatie. LOFAR werkt door de signalen van meer dan 100.000 afzonderlijke dipoolantennes met elkaar te combineren. Krachtige computers verwerken de radiosignalen op zodanig wijze dat het lijkt of hij een 1900 kilometer grote ‘schotel’ vormt. Op lage frequentie is LOFAR ongeëvenaard als het op gevoeligheid en resolutie (d.w.z. het vermogen om detailrijke beelden te maken) aankomt. Het data-archief van LOFAR, dat is ondergebracht bij SURFsara in Amsterdam, het Forschungszentrum Jülich (Duitsland) en het Poznan Super Computing Center (Polen), is de grootste verzameling van astronomische gegevens ter wereld. LOFAR is een voorloper van de Square Kilometre Array (SKA), die de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld zal zijn.

Afbeeldingen en video’s
Afbeeldingen en audiovisele middelen kunnen worden gedownload op: https://www.dropbox.com/sh/hfcfb9a6sblho8m/AAA7s1lnMsB5Z3x71qX9CptMa?dl=0
Meer beeldmateriaal is beschikbaar op https://www.lofar-surveys.org/gallery_preview.html
Sommige van de video’s in Dropbox zijn ook beschikbaar op YouTube:
LOFAR Surveys volledig: https://youtu.be/EBA8GYzr3Gc
LOFAR Surveys kort: https://youtu.be/RuZYNILHWVE
LOFAR vlieg door het radio Universum: https://youtu.be/vzq931ZukYI
LOFAR verschil tussen radio en optische detectie: https://youtu.be/SBHzK7-xWyI
Alle onderzoeksartikelen in het speciale nummer van Astronomy & Astrophysicszijn te vinden op: https://www.aanda.org/component/toc/?task=topic&id=920
Rafaël Mostert (Universiteit Leiden & ASTRON) heeft een website gemaakt waar je de meest gangbare vormen van de 320.000 radiobronnen die de LOFAR Survey tot nu toe heeft gedetecteerd kunt verkennen: http://astron.nl/lofar-som/. Let op de verschillen tussen de radio-, optische en infraroodversies van deze objecten. Op de pagina http://astron.nl/lofar-som/outliers.php zijn de meest uitzonderlijk gevormde radio-objecten in de survey te zien, waarvan sommige nog onderzocht moeten worden!
Foto’s en dronebeelden van het kernstation van de LOFAR-telescoop in Exloo kunnen worden gedownload op https://nfra-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/werp_astron_nl/EkqSlIYQ5g5AoO9yEN-j3HsBIY52RJwumJOyQrnFQASwgg?e=Jxb6xp. Het materiaal mag gratis worden gebruikt, mits ASTRON als bron wordt vermeld.
Contactpersoon voor de pers
Frank Nuijens, Hoofd Communicatie ASTRON
E-mail: nuijens@astron.nl
Mobiel: +31 6 111 77 427
www.astron.nl

Jacob “Sjaak” Prins NL12869 SK

4 februari is op 83 jarige leeftijd overleden een zeer actief luisteramateur en oud marineman Jacob Prins NL12869.
Tot ongeveer 10 jaar geleden bezocht “Sjaak” zeer geïnteresseerd onze afdelingsbijeenkomsten, maar door ziekte was hij later lichamelijk niet meer in staat.
Eén van zijn dochters vertelde mij, dat hij leefde op “geleende tijd”!
Toch bleef “Sjaak” de luisteramateur en verzond hij zijn SWL-kaarten met een marine-beeltenis naar de vele zendamateurs wereldwijd.
Maandelijks werden de vele QSL-kaarten bij hem gehaald en gebracht, waarvoor dank aan Hans PA1NB.
“Sjaak” was vooral een verwoed verzamelaar van special-eventstations!
Als een nobel mens heeft hij in stilte afscheid genomen en zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap! 

Namens afdeling Leiden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

                                                                                          Jaap van Duin PA7DA