19 november 39e Friese 11 stedencontest.

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 39e Friese 11 stedencontest.
Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 19 november 2023 van 11.00 uur tot 14.00 uur. (locale tijd)
De contacten zijn een mooie manier om elkaar weer eens te treffen. Hopelijk kunnen we dit jaar weer rekenen op deelname vanuit alle Friese steden. In verband hiermee vragen we om mobiele (contest) stations, die belangstelling hebben om naar 1 van de Friese steden te komen om deze te activeren. We willen graag alle 11 steden bezet hebben. En Bartlehiem niet te vergeten!
Vorig jaar ging het in Friesland al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik voor zuidelijk Nederland, zeker wanneer deze niet al te hoog is opgesteld.
In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.
Contact en overleg voor de bezetting van deze contest graag via pe1cda@veron.nl

Namens de organisatie een goede contest gewenst!

Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

 

REGLEMENT 39e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2023

Periode: Zondag 19 november 2023, 11.00 – 14.00 uur lokale tijd.

Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band. Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band – single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.

Punten : Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden
en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de
contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren,
Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,
Franeker en Dokkum. Klunplaats: Bartlehiem.

Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,
ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening
bevatten. De logs moeten voor 3 december 2023 binnen zijn.

E-mail: pa2ip@amsat.org Per post kan ook: Friese Elfsteden Contest,
Buorren 91, 9081 AP Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

 

Kees van Daalen PA3FEA SK

Op woensdag 20 september 2023 overleed ons lid, Kees van Daalen PA3FEA op 90-jarige leeftijd.
We herinneren hem als een actief lid die onze bijeenkomsten graag bezocht.
De laatste jaren werd het voor hem te moeilijk om de bijeenkomsten bij te wonen.
Hieronder ter nagedachtenis een woord van oud-collega Hans PA0JBB
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verlies!
Namens VERON afd. Leiden
Jaap van Duin PA7DA secr.

Kees van Daalen, PA3FEA, was hoofd van de werkplaatsen bij het MEOB te Oegstgeest.
Het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine.
Na het behalen van zijn zendmachtiging heeft hij bij het MEOB een zendamateur club opgericht, als onderdeel van de personeelsvereniging.
Hij heeft toen alle zendamateurs die bij het MEOB werkten gevraagd lid te worden van de MARAC.
Er werd in een kleine ruimte in een gebouw die niet in gebruik was, vlak onder het dak, een shack ingericht en antennes aangelegd.
De draaibaar opgestelde antennes zaten op een mast die door het dak stak en binnen met de hand kon worden gedraaid. Dat gaat veel sneller dan met een rotor.
Deze shack was helaas geen lang leven beschoren. Bij de renovatie van het gebouw werd asbest gevonden. Om dit asbest te verwijderen moest het hele gebouw, inclusief onze shack, een tijd lang helemaal leeg gemaakt worden.
Vervolgens werd aangekondigd dat het bedrijf naar Den Helder zou moeten verhuizen. De shack is toen niet opnieuw ingericht. 
Kees van Daalen ging met pensioen en het bedrijf verhuisde naar Den Helder.

73
Hans PA0JBB

Kees was een regelmatige bezoeker van de VERON-afdeling Leiden en de VRZA-afdeling Kagerland.
De laatste jaren zagen we hem steeds minder, doordat hij problemen had met vervoer.
Op 20 september 2023 is Kees op 90-jarige leeftijd overleden.

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen. Geniet van dit Najaar-nummer!