Kees van Daalen PA3FEA SK

Op woensdag 20 september 2023 overleed ons lid, Kees van Daalen PA3FEA op 90-jarige leeftijd.
We herinneren hem als een actief lid die onze bijeenkomsten graag bezocht.
De laatste jaren werd het voor hem te moeilijk om de bijeenkomsten bij te wonen.
Hieronder ter nagedachtenis een woord van oud-collega Hans PA0JBB
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verlies!
Namens VERON afd. Leiden
Jaap van Duin PA7DA secr.

Kees van Daalen, PA3FEA, was hoofd van de werkplaatsen bij het MEOB te Oegstgeest.
Het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine.
Na het behalen van zijn zendmachtiging heeft hij bij het MEOB een zendamateur club opgericht, als onderdeel van de personeelsvereniging.
Hij heeft toen alle zendamateurs die bij het MEOB werkten gevraagd lid te worden van de MARAC.
Er werd in een kleine ruimte in een gebouw die niet in gebruik was, vlak onder het dak, een shack ingericht en antennes aangelegd.
De draaibaar opgestelde antennes zaten op een mast die door het dak stak en binnen met de hand kon worden gedraaid. Dat gaat veel sneller dan met een rotor.
Deze shack was helaas geen lang leven beschoren. Bij de renovatie van het gebouw werd asbest gevonden. Om dit asbest te verwijderen moest het hele gebouw, inclusief onze shack, een tijd lang helemaal leeg gemaakt worden.
Vervolgens werd aangekondigd dat het bedrijf naar Den Helder zou moeten verhuizen. De shack is toen niet opnieuw ingericht. 
Kees van Daalen ging met pensioen en het bedrijf verhuisde naar Den Helder.

73
Hans PA0JBB

Kees was een regelmatige bezoeker van de VERON-afdeling Leiden en de VRZA-afdeling Kagerland.
De laatste jaren zagen we hem steeds minder, doordat hij problemen had met vervoer.
Op 20 september 2023 is Kees op 90-jarige leeftijd overleden.