15 november bijeenkomst

Dinsdag 15 november is er weer een bijeenkomst om 20.00 uur aan de Herenweg 307, Noordwijk ingang Achterweg. Deze keer Onderling QSO, zelfbouw en de verloting. En natuurlijk weer frituur!

CW-cursus VERON afdeling Leiden

Maandag 9 januari start afdeling Leiden met een nieuwe CW-cursus door PA7DA. Iedere werkdag (maandag t/m vrijdag) vanaf 19.00 uur via PI2NWK op 430.050 MHz. Aanmelden graag via a28.veron.nl. Op de website ( https://a28.veron.nl/activiteiten-2/cw-cursus/ )    van VERON afdeling Leiden vindt u meer over deze cursus.

 

Jaap PA7DA in november actief als P40DA vanaf Aruba

Jaap PA7DA berichtte ons al eerder dat hij in de tweede helft van november op Aruba (CQ9, ITU 11, IOTA: SA-036) is en daar op de HF-banden actief zal zijn. Afgelopen week gaf hij door dat hij eindelijk een bevestiging heeft ontvangen van de Dienst Communicatie Zaken in Oranjestad dat zijn speciale roepnaam P40DA is toegewezen. Op Aruba worden de, voor ons historische, oude Nederlandse machtigingsvoorwaarden gebruikt en mag hij na de keuring van 14 november actief zijn t/m 27 november.

QSL via DQB aan PA7DA of direct door een aan jezelf geadresseerde enveloppe en $2,- bij te sluiten. Voor Nederland volstaat een lokale postzegel. Zie QRZ voor details.

Aanmelden Kerstmaaltijd

Geacht lid,
Volgens de traditie binnen de afdeling A28 sluiten wij het jaar af met een Chinese/Indische maaltijd. Deze maaltijd wordt verzorgd onder leiding van Hennie PA0LMA en is een groot succes. Dit jaar op 20 december, 18.30 uur vind er eindelijk na twee jaar pandemie weer zo’n maaltijd plaats. De locatie waar dit gebeurt is de wel bekende thuishaven aan de Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg –. Wij nodigen u als bestuur graag uit om gezellig en geheel informeel met ons mee te eten. Graag willen wij voor 6 december weten of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen.
Door verhoogde prijzen op het boodschappenlijstje, vragen wij dit jaar om een bijdrage van €7,50 pp, inclusief 2 consumpties naar keuze.
Geef dieet wensen ook even door. Deze wensen en aanmelden via a28@veron.nl

 

Lezing QRM-Killer

Dinsdag 20 september genoten we van de Lezing van Mans PA0MDJ over de QRM-Killer en de Active Antenne. Meer hierover met de belangrijkste linken over dit project op deze pagina!

Herdenking van de cubacrisis 60 jaar geleden

Cuba Crisis

Oktober 1962 was een kritisch punt in de koude oorlog; de spanningen tussen Oost en West liepen hoog op, resulterende in de Cuba Crisis.

De koude oorlog is voor velen een stuk onbekende geschiedenis en we grijpen de 60 jarige herdenking van de Cuba Crisis graag aan om hier in het weekend van 22 en 23 oktober 2022 meer bekendheid aan te geven.

In heel Nederland zullen gedurende dit weekend zoveel mogelijk koude oorlog objecten toegankelijk zijn voor het publiek en wordt uitleg gegeven over de functie van het betreffende object.

In het Fort bij Uithoorn is dan actief het radiostation PH60CUBA.

Waar mee we porberen om verbinding te maken met de andere locaties, het fort bij Uithoorn speelde een rol in de organisatie Stay-Behind daar om is er een lezing.

  • Radiostation PH60CUBA actief op HF / VHF / UHF.
  • Radiowagen met radiozendaparatuur.
  • Presentatie over Stay-Behind om 11.30 en 14.00 uur. René Ros is auteur van de uitgebreidste publicatie over O&I, getiteld ‘Beste Nederlanders’, dat gebaseerd is op de herinneringen van medewerker Operaties ‘Pelt’. En vragen beantwoorden over O&I. ( Documentatiecentrum de stelling van Amsterdam).
  • Rondleidingen op diverse tijden door gidsen door het Fort bij Uithoorn over de geschiedenis van het Fort bij Uithoorn.

Het Fort bij Uithoorn is op 22 en 23 oktober open van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Het adres van het fort is: Mijdrechtse Zuwe 31, 1427 AV Amstelhoek. ( langs de N201 ) er is geen parkeer gelegenheid bij het fort zelf. Voor meer informatie kijk op www.pa60cuba.nl

Meld je aan voor de zelfbouwtentoonstelling

De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert
Op de Dag voor de Radioamateur van 2019 was de zelfbouwtentoonstelling nog nooit zo groot.

Vele zendamateurs toonde met enthousiasme hun zelfgebouwde apparatuur. De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert er flink op los, zelfbouw leeft. Alle zelfbouwprojecten zijn welkom op 29 oktober a.s.
Deelname is gratis

Voor de organisatie maar vooral voor de bezoekers van de DvdRA zou het mooi zijn als er dit jaar nog meer deelnemers zijn voor de zelfbouwtentoonstelling. Deelname aan de zelfbouwtentoonstelling is kosteloos. Entree, parkeerkaart en een lunchpakket worden gratis
verstrekt. Natuurlijk ontvang je ook een herinnering aan het einde van de dag.

Doe je mee aan de DvdRA zelfbouwtentoonstelling?
Aanmelden doe je bij Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail: pa3acj@veron.nl.
Doe dit snel, maar uiterlijk 16 september 2022. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je komt. Geef een korte beschrijving van het bouwproject dat je wilt presenteren. Nadat je bent aangemeld ontvang je van Jos nadere informatie.

Meer weten?
Kijk op https://dvdra.veron.nl voor meer informatie over de Dag voor de Radioamateur

Nu ook boek examenvragen N(ovice) van PA4TON

Naast het boek “20 jaar uitgewerkte F-examen-vragen” geeft Tonny PA4TON nu in eigen beheer ook een soortgelijk boek uit voor de aankomende Noviceamateur. Het is niet alleen geschikt als studieboek voor de aspirant-radiozendamateur maar ook als naslagwerk en bevat alle Novice-examenvragen die vanaf 1975 zijn gepasseerd. Er zijn 20 modules/hoofdstukken met ruim 550 vragen en antwoorden die zijn uitgewerkt en aansluiten bij de eisen voor het Novice-examen.
Ook zijn alle voorschriften-vragen van 2004 tot 2020 verzameld en voorzien van antwoorden.
Verder zijn er tien pagina’s met rekenvoorbeelden met het omzetten van formules.
Tenslotte zijn belangrijke tips voor het voorbereiden en afleggen van het examen opgenomen.
Het boek kost € 20,00 exclusief verzendkosten.
Voor extra informatie en bestelgegevens:
pa4ton@amsat.org

Zendamateurs bezaten de Noordwijkse vuurtoren tijdens het ‘International Lighthouse and Lightship Weekend’

Tijdens het ‘International Lighthouse and Lightship Weekend’ waren de zendamateurs van de regionale VERON-afdeling op zaterdag 20 augustus actief vanuit de vuurtoren van Noordwijk met de roepletters PG6N. Roepletters worden toegewezen aan vergunninghouders. Vanuit Noordwijk werden 177 verbindingen gemaakt, waarvan 66 binnen Nederland.
Wereldwijd waren 393 vuurtorens actief, waarvan 16 in Nederland.
Voor het begin van het wereldwijde evenement werden de tijdelijke antennes geplaatst en voor de Korte Golf banden afgespannen, waarna een aantal zend/ontvangers geplaatst werden. De meeste verbindingen werden met spraak gemaakt.
Volgend jaar hoopt onze VERON-afdeling de roepletters PG100N te gebruiken, wegens het 100-jarige bestaan van de Noordwijkse vuurtoren.
Operators van PG6N deze keer waren Alex PA3DGO, Krijn PD9KS, Theo PA2WN, Remco PE0WRH, Lex PA1DRP, Aad PD2AN en Bart PD1BAT. Administratieve verwerking Jaap PA7DA

Frans PA0FWN opgenomen in het ziekenhuis

Zojuist ontvingen we het bericht dat Frans Werkhoven PA0FWN na een hartinfarct met spoed is opgenomen en is behandeld. Hij moet nog ter observatie in het ziekenhuis verblijven! Een kaartje aan zijn huisadres is zeker welkom. Zie QRZ.COM