De zon wordt weer even wakker!

Our Sleepy #Sun wakes up! We have been watching newly formed region 2699 since it first emerged on the Sun’s backside and now that it has rotated into view, things are getting exciting. This region has been firing low-level solar flares & launching #solarstorms off of the Sun’s East limb and will rotate into the Earth-strike zone in less than a week. But this region is not the only activity on the Sun recently. Within the past 24 hours we’ve had several other mini-solarstorm launches at the edge of the Earth-strike zone! The good news is that solar flux is getting a boost due to all this activity so amateur radio operators can expect better radio propagation over the next two weeks. Also, we have a minor chance of a mild disturbance, with #aurora possible at high latitudes, as the recent mini-solar storms pass nearby Earth around February 10.

In memoriam Aad Ruis, PA3DCZ

Afgelopen week zag ik het bericht in de krant dat oud afdelingslid Aad Ruis, PA3DCZ is overleden.

Samen met mijn XYL kenden wij Aad en zijn XYL als 2 gedreven onderwijsmensen. Vriendelijk en spontaan in omgang, maar ook geliefd in zijn omgeving. Maar vooral als directeur van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool in Katwijk.

Aad Ruis was vele jaren lid van afdeling Leiden en zeker begaan bij het activeren van de radiohobby. In die tijd was hij de initiatiefnemer om het 50-jarig jubileum van de afdeling op ‘zijn school’ in Katwijk te vieren met bijzondere roepletters PI50LDN.

Ook was hij mede-operator van PI4AA vanuit de Sikkenstoren van Akzo Nobel. Toen die activiteiten in Sassenheim stopten, bleef de crew elkaar ontmoeten tijdens wat later het jaarlijks “etentje van PI4AA” werd genoemd. En scoutinggroep Scojesa heeft vele jaren onder zijn call PA3DCZ/J meegedaan met de JOTA.

Op QRZ.com staat zijn call nog steeds op het adres aan de Klei in Noordwijk (is nu al jaren een industrieterrein), ondanks dat hij na zijn pensionering vele jaren woonachtig was in Bosschenhoofd. Bij onze visites aan hen, bleek dat hij van daaruit nog wel radioactief was, maar hij genoot meer van zijn rust, zijn mooie woning direct in de natuur en natuurlijk zijn familie.

Namens afdeling Leiden Loek PA9LUC

HAMECC2018

Friesland en Ham radio 2018 Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa Ham ECC2018

Wij gaan als Friese radio amateurs in 2018 onze eigen Elfstedentocht maken! Gedurende het hele jaar 2018 zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam in de lucht brengen, zowel op HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden tegelijk.

De 11 steden marathon Reglementen en condities.

Deelname is open voor alle radioamateurs wereldwijd, in het bezit van een geldige vergunning, alsmede alle luisteramateurs. Het doel is om QSO’s te maken met alle elf Friese steden en het HQ-station PI4ECC. Dit station kan tevens gebruikt worden als Joker.

Periode:

1 januari – 31 december 2018. Banden: 160-80-40-30-20-17-15-12-10, 6, 2 meter en 70 cm; Modes: Phone (FM, AM, USB),  CW en Digitaal.

Steden:

Januari – Leeuwarden – PF2018LWD (Opening culturele hoofdstad evenement)

Februari – Sneek – PF2018SNK

Maart – IJlst – PF2018YLS

April – Sloten – PF2018SLO

Mei – Bolsward – PF2018BOL (Fiets elfstedentocht)

Juni – Hindeloopen – PF2018HIN

Juli – Franeker – PF2018FRA (PC kaatsen)

Augustus – Harlingen – PF2018HAR (Sail2018)

September – Dokkum – PF2018DOK (Admiraliteitsdagen)

Oktober – Workum – PF2018WOR (Strontrace, beurtveer en visserijdagen)

November – Stavoren – PF2018STA (Vrouwtje staart nog steeds..)

Om alsnog ontbrekende steden te kunnen werken zullen in december 2018 alle 11 stedenin de lucht zijn.

Logging:

Deelnemers hoeven geen log van de gemaakte verbindingen op te sturen. De logs van de steden-operators zijn bepalend. Bij twijfel kan contact gemaakt worden met info@hamecc2018.eu.

Logs worden dagelijks ge-upload naar LOTW en Clublog.

Via CLUBLOG.ORG kan gecontroleerd worden of een verbinding valide is. QSL-ing: OQRS wordt geopend na de operatie. Ontvangen kaarten worden beantwoord.

 Awards:

Het Friesland-award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden zijn gewerkt. Een verbinding met het HQ-station PI4ECC kan gelden voor 1 gemiste stad. Een gouden award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden in 1 mode worden gewerkt. De awards worden gratis via email verstuurd op aanvraag via info@hamecc2018.eu

PI4ECC is HQ-station in Leeuwarden.

Zoek je meer informatie kijk dan maar even op onze website:  www.hamecc2018.eu

Namens de werkgroep Hamecc2018 alvast tot ziens.

Roel PDoOYF, Martin PAoMBD, Fokko PA3FWZ, Bernhard PE1RQA en Robert PD2RCW.

Excursie naar de beroemdste kelder bij TUDelft

Geachte geïnteresseerde,

Vandaag, 29 januari, heb ik eindelijk bericht ontvangen aangaande de excursie naar de “beroemde” kelder van het EWI-gebouw in Delft. Zoals jullie weten zal dit beeldbepalende gebouw binnen afzienbare tijd gesloopt worden. Tijdens sloop en nieuwbouw kan de kelder met een grote verzameling aan o.a. historisch radiomateriaal en ook de Blauwe Tram niet meer bezocht worden. Ik heb nog getracht de excursie tijdens de clubavond in deze kelder te laten plaatsvinden, maar dat is wegens interne zaken en beleid van de TUDelft onmogelijk. Men heeft voor ons het bezoek geagendeerd op vrijdag 23 februari.

Omdat dit voor een aantal een gewone werkdag is deze aankondiging om hiermee rekening te houden en eventueel verlof op te nemen.

Voorlopig staat het geagendeerd dat het bezoek omstreeks 10.00 uur zal aanvangen.

Voorafgaande het bezoek kunnen we onderling afspreken hoe we de auto’s verdelen en vanwaar we de reis beginnen.

Tot dan!

Jaap PA7DA

Graag ruilen voor een werkende

Voor verzamelaars van historisch materiaal heeft Peter Ouwehand een aanbod om dit te rulen voor een werkende (tweede hands) morsesleutel. Graag verwijzen we u naar de pagina Eraan/Eraf

Bouwavonden van de Morsedecoder met Hans PA0JBB

Binnenkort willen we starten met het groepsgewijs bouwen van de Morsedecoder van Hans PA0JBB. Leden en geïnteresseerden die het bouwpakket al in bezit hebben of zich hiervoor hebben ingeschreven, kunnen zich aanmelden via het bestuur, via a28@veron.nl Heb je een voorkeur voor een bepaalde avond? Graag dit ook kenbaar maken! 

Deze avonden zullen plaatsvinden in het Clubhuis “de Hoystak” van Scouting “Scojesa”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.

Hulp gevraag door Giovanni PA1KEK

Dear colleagus OM,
I am Giovanni pa1kek in Leiderdorp; with this email I would like to ask for your support.
I need to replace the mast of my HF yagi 3el. antenna. Do you know anyone ( hamradior or not) who can help me do this job;
of course paying for the job.
Since the roof is sloping I think it is necessary to use a swivel base (
Knikgiekhoogwerker) to reach the rotor and disassemble easily the old mast.

Thank you for your support and suggestions.

Yours sincerely
Giovanni pa1kek

Zendamateurs bezetten voor een weekeinde de Noordwijkse Vuurtoren

Tijdens het weekeinde van 19 en 20 augustus bezetten de zendamateurs van de regionale afdelingen van de VERON en de VRZA de Vuurtoren van Noordwijk. Sinds 1998 wordt er internationaal door zendamateurs wereldwijd aandacht geschonken aan het historische belang van lichtbakens, waaronder vuurtorens en lichtschepen. Niet alleen zijn het de bakens die met elkaar een verbinding maken, maar krijgen alle radioamateurs die gelegenheid elk 3e weekend van augustus. Dit jaar zijn er wereldwijd 363 aanmeldingen en in Nederland 20. De groep radiozendamateurs in Noordwijk doet sinds 2002 hieraan mee. Het gaat dan  om het opbouwen van het zend/ontvangststation met de antennes en het onderhouden van radioverbindingen binnen Nederland, maar ook wereldwijd In het bijzonder radioverbindingen met andere zendamateurs in/bij vuurtorens en lichtschepen.

International is het een stukje promotie voor Noordwijk als badplaats op een technische manier. Daarnaast is het ook voor de regionale radioamateurs die een zendvergunning hebben een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in den lijve of via de zendapparatuur. De roepletters die wij mogen gebruiken namens de minister van Economische Zaken zijn PG6N. De letter ‘N’ staat voor Noordwijk.

De vuurtoren is dit weekend helaas niet toegankelijk voor het publiek!

Maar op zaterdag 9 september mogen geïnteresseerden ons wel bezoeken tijdens de Open Monumentendag! Dan is de vuurtoren tussen 10.00 – 16.00 uur open voor publiek.

 

Wat zijn zendamateurs?

Door technische ontwikkelingen, studie van radiotechnieken, natuurkunde en wetskennis en regelgeving, kan men een registratie  behalen voor de beginnersvergunning, de N, of de vergunning voor gevorderden, de F. Ook zijn er zendamateurs die met goed gevolg een telegrafie-examen hebben behaald of telegrafisten die een amateurvergunning bezitten. Al deze mensen mogen op toegewezen frequentiebanden experimenteren met apparatuur die gekocht of zelfgebouwd is. Afhankelijk van de frequentieband kunnen wereldwijd verbindingen gemaakt worden, maar ook is het mogelijk om dit te doen via satellieten, waarvan twee in Delft gebouwde “Cubesats”. Als  het International Space Station binnen bereik van Nederland is, is soms een verbinding mogelijk met de bemanning van ISS..

Veel amateurs hebben hun eigen specialiteiten, waaronder: Het maken van verbindingen op zeer lange afstanden, een ochtendbabbeltje met een bevriende radioamateur in Australië, het maken van telegrafieverbindingen, het maken van verbindingen met digitale modes, bouwen van zend- of randapparatuur, antennebouw, verbindingen via Poollicht en/of meteorieten, maanreflectie, het bestuderen van al die natuurverschijnselen, verbindingen via de satellieten. Er zijn amateurs die vanaf de meest kleine tropische eilanden waar geen zendamateurs wonen verbindingen wereldwijd maken en er zijn radioamateurs die hun spullen meenemen op vakantie! Ook zijn er “Vossejagers” en amateurs die actief zijn met GPS-verwante technieken, waaronder APRS.

Het is gebruikelijk om van alle gemaakte radioverbindingen een QSL-kaart naar elkaar te sturen, als bevestiging van deze verbindingen

De VERON en de VRZA vertegenwoordigen de Nederlandse zendamateurs bij de Nederlandse Overheid en de VERON vertegenwoordigd de Nederlandse zendamateur in Internationaal verband.

Ook onze regio, waaronder Noordwijk, heeft een historie op het gebied van radio, waaronder de groep van PCII, met o.a. De gebroeders Tappenbeck, die vanuit Leiden in 1923 de eerste radioverbinding met de Verenigde Staten tot stand brachten en kende Noordwijk de eerste vereniging die na de Tweede Wereldoorlog leidde tot de huidige verenigingen.

Meer weten? U bent altijd welkom tijdens onze bijeenkomsten op www.veronleiden.nl en http://www.pi4kgl.org

Gedragslijn vergunningen zendamateurs

De “Gedragslijn voor Agentschap Telecom bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties” is te downloaden via de website van Agentschap Telecom

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

16 maart, 2017

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Door efficiënter te plannen  en meer maatwerk is er meer ruimte voor relaisstations. De beperking ‘1 station per dekkingsgebied’ geldt niet meer. De omvang van het ‘planningsgebied’ wordt variabel, in plaats van de nu vaststaande straal van 50 km of 20 km rondom het opstelpunt.
  • Er worden zo min mogelijk technische voorschriften aan de vergunningen verbonden: vergunningen worden in principe techniekneutraal verleend. De modulatiesoort (digitaal/analoog) is doorgaans vrij te kiezen.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan het agentschap aan F-amateurs vergunningen verlenen die een hoger zendvermogen (max +6 dB) toestaan dan het maximale zendvermogen dat met een registratie is toegestaan. De aanvrager moet onder meer aantonen dat de veldsterkte niet de EMC-normenen ICNIRP-blootstellingslimietenoverschrijdt op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn.

Meer informatie

Lees meer over vergunningen voor radiozendamateurs en lees de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.  Deze gedragslijn vervangt per 1 april 2017 de beleidsnotitie Onbemand frequentiegebruik. Bekijk ook de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de nieuwe vergunningen.

Nieuwe aanvraagformulieren

De nieuwe aanvraagformulieren zijn uiterlijk op 1 april 2017 beschikbaar via de formulierenpagina op de website.

 

Dit bericht is overgenomen van de website van Agentschap Telecom