1 en 2 september Velddagweekend

Op 1 en 2 september is er weer een velddag weekend.

Samen met de afdeling Leiden van de VERON gaan we een weekend organiseren.

Plaats: De ijsclub “ De Amstelbocht “ in Ouderkerk a/d Amstel.

Molenpad ( ligt langs de Amstel, ingang naast de molen de Zwaan )

Zie link!

We beschikken over een groot veld wat ruimte biedt aan het experimenteren met antennes, zelfbouw

apparatuur, masten en e.d.

START OPBOUW: 10:00 uur.

Meer info volgt.

Afdeling Amstelveen VERON

Markus van der Vlugt PE1HOY

Secretaris.

 

 

Low band dx-ing lezing door Remco, PA3FYM.

Op dinsdag 21 augustus 20:00, komt dr. Remco den Besten PA3FYM een lezing geven bij onze afdeling.
De lezing is getiteld ‘Low Band DXing’ en gaat in op hoe zo effectief en efficiënt mogelijk op onze lagere kortegolfbanden (160, 80, 40m)te DXen en te contest

en. Naast dat de lezing wordt vergezeld van leuke filmpjes wordt getracht op laagdrempelige wijze in te gaan op (eenvoudige) (antenne)theorie, propagatie en zaken waarop te letten waarmee op de lage(re) kortegolfbanden successen behaald worden.
Remco draait als Nederlands Single-OP 160m-station (‘Top Band’) in de wereld top 5 mee en bezet plaatsen 1,2,3,4 van de alltime 160m-records tijdens CQWW-contesten.

Wij zijn benieuwd welke geheimen Remco openbaart, u ook?

Deze lezing belooft uiterst interessant en leuk te worden, dus kom gezellig langs!
Zoals gewoonlijk is iedereen welkom! (dus ook niet leden!)

PI2NWK?

Op dit moment is de afdeling in de voorbereidingsfase voor het realiseren van een 70 centimeter repeater in Noordwijk. Met dank aan Robert PA9RZ en Loek PA9LUC.Samen met beheerder Adrie PD3AR hopen we binnenkort de omzetter te kunnen plaatsen op een mooie locatie te Noordwijk aan Zee. De vergunning is inmiddels ontvangen. Ook voor het onderhoud zijn financiën heel belangrijk. Hiervoor zoeken we sponsoren. Binnenkort hopen we u te kunnen informeren.

CW decoder soldeerproject

Bouwproject CW-decoder

Na enige tijd gaat het dan toch gebeuren: VERON afdeling Leiden gaat met een groepje leden gezamenlijk een CW-decoder bouwen. Onder begeleiding van Hans, PA0JBB zullen we in 2 avonden de CW-decoder gaan bouwen.

Alles is gebouwd rond een Arduino Nano. Het ontwerp is afkomstig van WB7FHC, die ook de software heeft geschreven. Reeds in Electron van april 2015 op pagina 148 t.e.m. 150 en in Electron van november 2015 op de pagina’s 462 en 463  werd in de rubriek NL-post deze morse decoder beschreven.

Op de schakeling kan ook een seinsleutel worden aangesloten. De geseinde tekens verschijnen dan op het display.

In het oorspronkelijke ontwerp ontbreekt de sounderschakeling. De sounderschakeling is in 2001 door PA0JBB ontworpen om zijn zelfgemaakte seinsleutels te demonstreren. Van de sounderschakeling zijn de toonhoogte en het volume instelbaar. Voor de toonhoogte is een instelpotmeter gebruikt.

We maken er dus een compleet geheel van, zodat we de CW-decoder aan kunnen sluiten op een transceiver om CW-signalen te kunnen meelezen. Maar je kunt ook je eigen seinschrift meelezen, om zo een gedreven CW-amateur te gaan worden.

Op de dinsdagen 24 april, 1 mei 2018 en 5 juni komen we samen in het clubhuis van scoutinggroep Scojesa. We zijn nu met 7 deelnemers, maar het is het afdelingsbestuur bekend dat er nog meer geïnteresseerden zijn. Die anderen zijn natuurlijk van harte welkom, maar die moeten dan zelf nog heel snel de benodigde de Arduino Nano bestellen, alsook het display en een kastje. Alle benodigde onderdelen zijn zorgvuldig samengesteld door Hans en kunnen bij hem worden besteld. Hij heeft 20 zakjes onderdelen.

Mocht er nog iemand extra mee willen doen, laat het dan even via de afdelingssecretaris weten.

 

CW-cursus of CW-opfriscursus

Als de CW-decoder van iedereen operationeel is en als er voldoende belangstelling is, wil de afdeling een morse-cursus gaan organiseren. Of voor hen die de tekens (weer) kwijt zijn, een morse-opfriscursus.

Heb je interesse voor de morse-cursus of de morse-opfriscursus, neem dan ook contact op met de afdelingssecretaris.

Excursie Studieverzameling Elektrotechniek TUDelft aangepast

Vrijdag 23 februari mochten we met een aantal leden de bekende Delftse “Kelder” van de Faculteit EWI van TUDelft bezoeken. Het was een geweldig te zien hoeveel Nederlandse uitvindingen gedaan zijn op het gebied van automatisering en ook telecommunicatie. Er was gewoon teveel historisch materiaal te zien in de gigantische “Kelder”, waar het aanbod vanuit geheel Nederland goed zichtbaar is. De verrassing was nog groter toen ook bleek dat de werkruimte van het Genootschap “De Blauwe Tram” ook voor ons geopend werd en de oudere leden veel herinneringen konden ophalen. Het bezoek aan de TU-wijk werd afgesloten met een bezoek aan het Waterlab van de Faculteit CiTG, waar Jaap PA7DA werkzaam is. De bezoekers werden verrast bij de golfgoot waar net gewerkt werd met het opwekken van golven in een zgn spurwerkgoot (Watergoot voor stromen en golven). De foto’s van het bezoek aan de kelder zijn te zien op de website van fotowebsite van Google. Dank aan Bram PA7APL voor het produceren van de foto’s.

We proberen voor na de zomervakantie medio september/oktober weer een excursie te regelen. Geïnteresseerden graag aanmelden bij Jaap PA7DA pa7da@veron.nl

De zon wordt weer even wakker!

Our Sleepy #Sun wakes up! We have been watching newly formed region 2699 since it first emerged on the Sun’s backside and now that it has rotated into view, things are getting exciting. This region has been firing low-level solar flares & launching #solarstorms off of the Sun’s East limb and will rotate into the Earth-strike zone in less than a week. But this region is not the only activity on the Sun recently. Within the past 24 hours we’ve had several other mini-solarstorm launches at the edge of the Earth-strike zone! The good news is that solar flux is getting a boost due to all this activity so amateur radio operators can expect better radio propagation over the next two weeks. Also, we have a minor chance of a mild disturbance, with #aurora possible at high latitudes, as the recent mini-solar storms pass nearby Earth around February 10.

Wie lacht niet, die d’amateur beziet

Onlangs heeft Mark Vermaat, PA9MV een mailtje gestuurd dat het boekje ” Wie lacht niet, die d’amateur beziet” geschreven door Piet de Bondt (SK) weer gepubliceerd mag worden. In 1984 heeft Piet, PA3BGP dit kleine boekje geschreven met grappige uitspraken en tekeningen over het radio amateurisme. Het boekje is eenmalig uitgegeven door de VERON tot de voorraad op was. Mark heeft toestemming van de nabestaanden gekregen om het boekje weer op een of andere manier te publiceren.

Piet De Bondt Wie Lacht Niet Die D'amateur Beziet
Piet De Bondt Wie Lacht Niet Die D'amateur Beziet
Piet_de_Bondt_Wie_lacht_niet_die_damateur_beziet.pdf
6.7 MiB
406 Downloads
Details
. Veel lees plezier en Mark bedankt.

Nieuws