Brief Algemeen Voorzitter aan leden via de afdelingen

Geacht lid,

Hieronder de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON aangaande de Corona pandemie en de activiteiten die georganiseerd zijn, waaronder de afdelingsbijeenkomsten en activiteiten, maar ook de landelijke.

De originele brief is ook te downloaden!

VERON Evenementen 2020 Covid 19


Beste leden,                                                                                                                                  Almelo, 18 mei 2020

In het kader van de bewegingsvrijheid die de overheid ons toestaat is het belangrijk om te weten
wat het standpunt van het VERON Hoofdbestuur ten aanzien van geplande bijeenkomsten is.
Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is om ervoor te zorgen dat het bezoeken van een
evenement zo weinig mogelijk risico’s met zich meebrengt. Ondanks goede voorbereidingen is de
mening dat dat niet goed mogelijk is. De agenda van de komende evenementen is doorgelopen en
het advies van het HB is daarbij aangegeven. Het spijt ons dat deze adviezen worden gegeven en
het HB realiseert zich dat dit tot veel ongemak zal leiden maar de goede gezondheid van bezoekers
van een evenement heeft voor het HB de hoogste prioriteit.
Ons advies is gebaseerd op de publicatie van de Nederlandse overheid gedateerd 6 mei 2020 (*)

• Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:
Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden:
De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot max.100 personen. Als de
maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter
tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet
dicht blijven.
Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst
een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1
september de bar weer open kunnen.
Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval
zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij, indien zij toch willen overgaan tot
bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de veiligheidsregio, met daarbij een
verzoek om bevestiging.

• Het HB beraadt zich of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.

• Het HB is voornemens om een receptie en een diner ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de VERON te organiseren. Of dit doorgang kan vinden is nog onzeker en het
HB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover zal het HB de komende
maanden nog informatie versturen.

• Afdelingen hebben plannen om in de komende periode vossenjachten en velddagen te
organiseren.
Het HB adviseert nadrukkelijk om deze niet door te laten gaan.

• De in maart geplande VHF en Hoger dag heeft niet plaats gevonden. Jaarlijks vindt in
september de HF dag plaats.
Het HB heeft besloten om de HF dag tot nader order uit te stellen. Zodra de
overheidsmaatregelen het toelaten zal voor de VHF en hoger dag en ook voor de HF dag
een alternatieve datum worden voorgesteld.

• De VR 2020 die op 25 april was gepland is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een
nieuwe datum en/of alternatief.

• Het VERON Pinksterkamp (VPK) 2020 vindt dit jaar niet plaats.

• Met Scouting Nederland wordt overlegd hoe zij tegen de organisatie van de JOTA-JOTI
aankijken.

• Leden van het Hoofdbestuur bezoeken in november de regionale bijeenkomsten. Er is nog
geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten.

• De internationale radiomarkt “ HAM Radio” in Friedrichshafen (Duitsland) is voor dit jaar
geannuleerd en zal van 25-27 juni 2021 plaatsvinden.

• De in september geplande European Microwave Week wordt verplaats naar de week van 10-
15 januari 2021.

• De DNAT zal geen doorgang zal vinden.

• Op dit moment is nog niet duidelijk of de IARU-R1 conferentie, die in oktober zal plaats
vinden, doorgang vindt.

Indien zich wijzigingen in het standpunt van de overheid voordoen die van invloed zijn op de
activiteiten die door de VERON worden georganiseerd, wordt u hierover direct geïnformeerd.

73 de Remy F.G. Denker PA0AGF
Algemeen voorzitter

Stichting Radio Examens: datums vervangende radio-examens bekend

Door de afbouw van de corona-maatregelen zijn bijeenkomsten onder voorwaarden weer mogelijk. De Stichting Radio Examens (SRE) maakt daarom op haar website bekend dat zij binnenkort weer radio-examens gaat organiseren. Zoals eerder gecommuniceerd, zijn deze examens in eerste instantie voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor één van de geannuleerde examens. De eerstvolgende examens zijn op woensdag 17 juni en woensdag 24 juni.

Vervangende radio-examens
Op woensdag 17 juni organiseert de Stichting Radio Examens in Assen een examen. Dit examen is voor de kandidaten die eigenlijk op 13 mei hun examen zouden doen. Op woensdag 24 juni organiseert de SRE in Nieuwegein een examen voor de kandidaten die eigenlijk op 25 mei hun examen in Vlaardingen zouden afleggen. De verplaatsing van het examen naar Nieuwegein is noodzakelijk omdat de locatie in Vlaardingen op korte termijn niet beschikbaar is. Voor het F-examen in Nieuwegein op 24 juni zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven is mogelijk, maar vol=vol.

Maatregelen tijdens de examens
De veiligheid van de kandidaten en vrijwilligers blijft voor de Stichting Radio Examens het belangrijkste. Daarom komen er extra maatregelen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat de examens op verschillende locaties zijn, verschillen de maatregelen per locatie. Kandidaten ontvangen twee weken voor het examen, bij de uitnodiging voor hun examen, hierover meer informatie.

Een maatregel die voor de komende examens op alle locaties van toepassing is, is dat het examen uitsluitend toegankelijk is voor examenkandidaten en medewerkers van de Stichting Radio Examens. Daarom mogen er de komende examens geen vertegenwoordigers van de verenigingen of opleiders aanwezig zijn voor de morele support van de kandidaten.

Meer informatie
Raadpleeg de website van de Stichting Radio Examens voor het laatste nieuws: Stichting Radio Examens

Stand van zaken bij de organisatie van examens

Wij weten dat er kandidaten zijn die er helemaal klaar voor zijn om hun examen af te leggen. Helaas is dat op dit moment nog even niet mogelijk. Graag geven we een update over hoe de Stichting Radio Examens (SRE) omgaat met de huidige situatie.

Samenkomsten zijn verboden
Op dit moment geldt dat samenkomsten tot 19 mei verboden zijn. Dit verbod is ook van toepassing op onze examens. In de week voor 19 mei zal het kabinet een besluit nemen of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Besluit het kabinet dat samenkomsten weer kunnen plaatsvinden en gaat het daarbij om aantallen personen die voor ons het organiseren van examens reëel mogelijk maken? Dan organiseren we zo spoedig mogelijk nieuwe examens.
De nieuwe examens zijn in de eerste instantie voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor de examens van 13 mei in Assen en van 25 mei in Vlaardingen. Zij worden door ons benaderd en krijgen voorrang op de latere inschrijvingen.

Had je je nog niet ingeschreven voor een examen? Dan kan je je via deze website inschrijven voor de geplande examens die in september (Veldhoven) en november (Nieuwegein) worden georganiseerd.

Maatregelen tijdens de examens
De veiligheid van onze kandidaten en vrijwilligers blijft bij de organisatie van onze examens het belangrijkste. Mogen we binnenkort weer examens organiseren? Dan is het goed om te weten, dat we extra maatregelen nemen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat wij examens organiseren op verschillende locaties, verschillen de maatregelen per locatie. Wij informeren de kandidaten over de maatregelen die wij nemen.

Bestuur Stichting Radio Examens

Dit bericht is een kopie van het bericht van Stichting Radio Examens

Herhaling Extra CW-cursus

Gezien het feit dat ook velen nu verplicht thuis zijn geeft Jaap PA7DA een extra CW-cursus vanaf 11.00 uur via PI2NWK op 430,050 MHz . Behalve als hij vanwege het QRL afwezig is! We gebruiken aan het begin de snelheid van 5 WPM tekensnelheid 12 WPM. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor het sociale en bespreking van de fouten wel prettig.
Graag een e-mailtje aan pa7da@veron.nl
De extra cursus eindigt weer als de thuiswerkperiode is beëindigd en is alleen tijdens de normale werkweek!

Meer over deze cursus met downloads van het oefenprogramma en de link naar de lessen zijn te vinden op de cursuspagina van deze website!

QSL service tijdens de Corona-crisis

Van het DQB in Arnhem hebben we het bericht ontvangen dat er geen kaarten verzonden worden naar de Regionale QSL Managers om deze tijdens de afdelingsavonden aan te bieden. Bij de herstart van de afdelingsavonden worden de kaarten weer verzonden vanuit het DQB!

Extra ronde op de zondag!

Nu iedereen aan huis gekluisterd is zijn ook wij benieuwd hoe het met onze radiovrienden is.
Daarom hebben wij besloten om voorlopig op de zondagen tussen 11:30 en 12:30 CET in verband met de Corona crisis een extra ronde in te lassen. De normale ronde is op de vrijdag van 20.00:00 tot 20:30 CET.
We hopen dat zo veel mogelijk OM’s zich zullen inmelden en een bijdrage kunnen leveren.
Kent iemand oudere OM’s die geen email hebben maar het wel leuk vinden om aan de ronde mee te doen, nodig ze dan vooral uit!

We maken gebruik van de Noordwijkse repeater PI2NWK op 430.050 MHz, de repeater luistert zelf met een shift van 1.6 MHz en kan worden geactiveerd met een CTCSS van 88.5 Hz.
Mocht je nu niet weten hoe je je tranceiver ingesteld krijgt, stuur een email naar a28@veron.nl, dan gaan we je proberen te helpen zodat je mee kunt doen met de ronde.

Iedereen heel veel radioactiviteit toegewenst deze periode, blijf gezond en we horen je graag op de vrijdagavond of op de zondag rond het middaguur.

Vanaf nu elke maand een VHF-UHF Digitale Mode Activiteitscontest

31 maart 2020/in Contest Nieuws /door Rob Hardenberg

Vanaf 1 april nu elke 1e woensdag en 2e woensdag van de maand tussen 17 en 20 UTC een digitale mode contest. Op de 1e woensdag van de maand op 144 MHz en op de 2e woensdag op 432 MHz.

Dit is geen 1 april grap.

DDAC
De VERON organiseert onder de naam Digital Dutch Activity Contest (DDAC) vanaf 1 april op 2m en 70cm elke maand een digitale mode contest op de woensdagavond tussen 17 en 20u UTC. Op de 1e woensdag van de maand alleen op 2m en op de 2e woensdag op 70cm.

De regels van de contest zijn hier als PDF document te downloaden.

Hoe kan ik deelnemen?
Deelname is eenvoudig. Maak in een digitale mode op de woensdagavond een of meerdere verbindingen. Log deze verbindingen en stuur binnen 7 dagen het log in. Elke verbinding telt voor een punt en het aantal locatorvakken is een multiplier voor het totaal aantal verbindingen. Maar nog belangrijker dan het aantal verbindingen is hebben van plezier en het testen van je apparatuur of antennes.

Alle activiteit op 2m in de mode FT8 is op 144.174 MHz (dail frequency). Je kan ook verbindingen maken via meteorscatter in de mode MSK144. Voor deze mode is 144.360 MHz de aanroep frequentie.

Op 70cm is 432.174 MHz de frequentie voor FT8 activiteit.

De meest gebruikte software is WSJT-X, MSHV, JTDX etc.

Hoe kan ik mijn log insturen?
Vrijwel alle software voor digitale modes heeft de mogelijkheid om een verbinding te loggen en naderhand dit log te exporteren in ADIF bestandsformaat. Dit bestand kunt u tot 7 dagen na de contest uploaden naar de contestrobot.

De contestrobot staat op deze webpagina. Selecteer uit de lijst de juiste contest en klik op de knop “uploaden”. Vul het formulier in en selecteer het geexporteerde ADIF bestand om te uploaden. Dat is alles.

Mocht het niet lukken neem dan contact op het de contestmanager. Er is altijd een oplossing.

Op de jaarlijkse VERON VHF dag worden altijd de contest prijzen uitgereikt. De winnaar in de einduitslag van deze contest van elke sectie zal dan als aandenken een leuke gadget ontvangen.

Heel veel plezier met het maken van verbindingen.

VERON Afdelingscompetitie
De verbindingen gemaakt tijdens de Digital Dutch Activity Contest tellen ook mee voor de VERON Afdelingscompetitie.

Extra CW cursus

Gezien het feit dat ook velen nu verplicht thuis zijn geeft Jaap PA7DA een extra CW-cursus vanaf 11.00 uur via PI2NWK op 430,050 MHz . Behalve als hij vanwege het QRL afwezig is! We gebruiken aan het begin de snelheid van 5 WPM tekensnelheid 12 WPM. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor het sociale en bespreking van de fouten wel prettig.
Graag een e-mailtje aan pa7da@veron.nl
De extra cursus eindigt weer als de thuiswerkperiode is beëindigd en is alleen tijdens de normale werkweek!

Tot 1 juni voorlopig geen examens

Het coronavirus (COVID-19) heeft op dit moment een enorme impact. Wij leven mee met degenen die door het coronavirus getroffen worden en wensen iedereen veel sterkte. Veiligheid van onze kandidaten en vrijwilligers én het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is nu enorm belangrijk.

Inmiddels is besloten dat bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. De geplande examens van de Stichting Radio Examens van 13 mei (Assen) en 25 mei (Vlaardingen) zullen dan ook geen doorgang vinden. Kandidaten die zich hebben ingeschreven voor deze examens worden door ons geïnformeerd.

Bestuur Stichting Radio Examens

Tot 1 juni voorlopig geen bijeenkomsten

In verband met de huidige ontwikkelingen van de richtlijnen m.b.t. de coronavirusproblematiek zijn er vergaande consequenties voor de activiteiten van de VERON:

Onze afdelingsbijeenkomsten zullen voorlopig niet doorgaan
Het VERON Pinksterkamp zal niet doorgaan.
De N-cursus zal voorlopig niet doorgaan, behalve telefonisch advies of via e-mail
De CW-cursus gaat wel door via PI2NWK

De 4 mei herdenking zal niet doorgaan.

Vergaderingen c.q. bijeenkomsten die tot en met mei gepland zijn gaan niet door. Denk aan

• HB vergaderingen

• WOO/CMZ vergadering

• Het AO

• Commissie vergaderingen

• Afdelingsvergaderingen

• Geplande vossenjachten

• VHF jachten

• Gouden speld uitreikingen.

• Lokale activiteiten

Mogelijk is deze lijst niet helemaal volledig, uiteraard wordt u bij nieuwe ontwikkelingen snel geïnformeerd.