Scouts Tjarda waren radioactief

Scouts over de hele wereld hebben afgelopen weekend plaats genomen achter een radiozender of internet en ze probeerde verbindingen te maken met andere scouts. Het was namelijk het jaarlijkse JOTA/JOTI weekend.

JOTA staat voor “Jamboree On The Air” en JOTI staat voor “Jamboree On The Internet” De scouts van Tjarda Sassenheim Warmond deden dit jaar onder begeleiding van zendamateurs van de afdeling Leiden voor het eerst mee. Zij hebben het hele weekend spellen gespeeld rondom het thema communicatie. Zo werd Freek Vonk door de bevers en welpen geholpen een tor te verdrijven en namen de verkenners het via de radio op tegen een groep uit Hengelo. Ook de leiding werd niet vergeten. Zij deden een postenspel op de fiets waarbij zij allerlei raadsels moesten oplossen. Aan het einde van het weekend keken de scouts moe maar voldaan terug op een leuk weekend. Ook de zendamateurs zijn trots op de behaalde afstanden. Zo werd er contact gelegd met scoutinggroepen uit Namibie en Curaçao. Kortom een geslaagd weekend en op naar volgend jaar

Najaarsverkoping VERON Den Haag 30 oktober

De najaarsverkoping is dit keer op woensdag 30 oktober 2019 en weer in onze eigen clubruimte aan het Catharinaland 189. In het voorjaar is het zeer goed bevallen en dus blijven we lekker dicht bij huis!

Het parkeren is vrij en het is ook goed bereikbaar via het OV. De bar is goed gevuld en dankzij Pieter, PC1PCL, zijn er ook weer broodjes kroket en broodjes warme worst. Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent want het zal best wel weer druk worden! We beginnen om 20.00 uur met de verkoop van de kavels. De verkoop gaat in volgorde van aanbieden. Zoals gebruikelijk worden alleen amateur gerelateerde spullen verkocht en is 15% van de opbrengst (meer mag ook) voor de afdeling.

Friese Elfsteden Contest 2019

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 35-ste Friese 11 stedencontest 2019.
Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 17 november.

Op de 80m band natuurlijk alleen in de contest segmenten.
Op 2m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.
Mocht je willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement staat alle informatie. En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op www.pi4lwd.nl

Contact voor de bezetting en organisatie:pe1cda@veron.nl
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

Reglement 35e Friese Elfsteden Contest 2019

Periode: Zondag 17 november 2019, 11.00 – 14.00 uur lokale tijd.

Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band. Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
Alle secties single band – single transmitter.
(evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.

Punten : Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden
en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de
contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren,
Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,
Franeker en Dokkum. Klunplaats : Bartlehiem.

Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,
ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening
bevatten. De logs moeten voor 1 december 2019 binnen zijn.

E-mail: pa2ip@amsat.org Per post kan ook: Friese Elfsteden Contest,
Buorren 91, 9081 AP Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coordinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

Tribute aan Hans PA1NB SK zaterdag 12 oktober 1008 KHz

Zaterdag 12 oktober wordt op 1008 KHz een tribute uitzending op de middengolf aan Hans Verwer PA1NB te richten. Als oud Veronica man had Hans een voorliefde voor jaren-70 muziek op Middengolf. Dit zal de gehele dag speciaal voor Hans te horen zijn op de 1008 KHz in de Randstad.
Met dank aan Evert PE1PDC

Hans PA1NB SK

Op dinsdag 8 oktober is na een kort ziekbed Hans Verwer PA1NB op 64 jarige leeftijd overleden. Lange tijd geleden was Hans door een ongeval niet meer in staat om in gewone loondienst te werken, maar door zijn positieve instelling kon hij door bemiddeling jarenlang zich inzetten bij de Elektronicawinkel van de Fa Kok aan de Beestenmarkt. Na sluiting van dit bedrijf zette hij zijn werkzaamheden voort bij het re-integratiebedrijf “de Zijl” in Leiden. Als amateur was Hans voornamelijk als Net-leider actief in het Nederlandstalig amateurnet op 80 meter, waar men hem zal missen. Maandelijks bezocht hij trouw de afdelingsbijeenkomsten, waar we zijn verschijning zullen missen.
De leden van afdeling Leiden wensen familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Namens afdeling Leiden A28
Robert van de Zaal PA9RZ Voorzitter

Leen PA3FFR SK

Op 29 september j.l. is Leen Boogaard PA3FFR overleden. Leen was lange tijd lid van onze afdeling en ook van het toenmalige bouwclubje. Leen was in zijn werkzame leven een specialist op het gebied van landbouw voertuigen met name het hydraulische deel van dat vak beheerste hij als geen ander. Samen met zijn zoon Fred bezocht hij zeer regelmatig de bouwclub waarbij menig onderwerp aan bod kwam. Nooit zullen we zijn vaak humoristische opmerkingen vergeten. Twee dagen na het overlijden van Leen is ook zijn vrouw Cor overleden wat natuurlijk een bijzonder tragisch noodlot is. Beiden rusten nu in vrede.

Namens de afdeling A28
Jos Disselhorst PA3ACJ

JOTA/JOTI 18 t/m 20 oktober met PA6TJARDA

Dit jaar doet de Scouts van de Tjarda Sassenheim voor het eerst mee met de JOTA (Jamboree On The Air), een internationaal evenement waar veel scoutinggroepen aan meedoen. Tijdens dit weekend leggen de scouts onder hun eigen call (roepnaam van het zendstation) PA6TJARDA contact met andere scoutinggroepen.

De JOTA is bedoeld voor Scoutinggroepen over heel de wereld. De zendamateurs helpen de kinderen met het leggen van verbindingen met behulp van de zender. Dit kan met een lokale groep, bijvoorbeeld uit Lisse of Wassenaar, waar ze ook enthousiast meedoen, maar er is ook al contact gelegd met de Scoutinggroep Hasselo uit Hengelo om daar radio spelletjes mee te doen, zoals zeeslag en galgje. De zeeverkenners en Wilde vaart kunnen contact maken met de rest van de wereld. Zo wisselen ze met elkaar ervaringen uit. Scouting in Afrika is natuurlijk heel anders dan Scouting hier in Sassenheim. Tijdens dit JOTA weekend zal er dan ook voor iedere speltak iets leuks te doen zijn. Zendamateurs van de VERON afdeling Leiden, zullen belangeloos hun medewerking verlenen en hun apparatuur beschikbaar stellen.

Naast het zenden worden er nog vele andere activiteiten ondernomen. Zo wordt er onder andere door de zendamateurs een avondspel verzorgd voor de leiding. ’s Avonds wordt er een avondspel gedaan voor bevers en welpen, samen met de welpen van de Scojesa en zaterdag middag is er een groot spel op het water, samen met de Lisser Kaninefaten en Tjarda Hillegom. De scouts slapen in tenten op het veld bij de dijk. De Tjarda nodigt u dan ook uit om te komen kijken naar de verrichtingen van de scouts en de JOTA. U bent zaterdag van harte welkom tussen 13 uur en 17 uur, op de Kagerweide 30, 2172 HT, Sassenheim

lezing Bart Noort PD1BAT over de vleermuis en de ultrasone radar

Op onze bijeenkomst op dinsdag 19 november wordt aandacht besteed aan de vleermuis. Afdelingslid en kenner van het vliegende zoogdier Bart Noort PD1BAT zal uiteenzetten hoe de vleermuis met ultrasone radar weet te navigeren en hoe de mens met hulp van elektronica probeert het diertje te begrijpen. Dit belooft een zeer interessante lezing te worden! De lezing begint even na 20:00 maar we proberen rond 19:30 aanwezig te zijn bij het clubgebouw van scouting Scojesa “De Hoystak”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.

Radio-onderdelenmarkt Assen

36ste Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 5 oktober 2019
We hebben besloten om onze 36ste Radiomarkt te houden op 5 oktober 2019. We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders.

Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw.
Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demo wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje.
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor kunnen we de toegangsprijs houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 – 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen.

Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,– en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.tel:             0592-613557
E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl

Cursus zendamateur voor de N-registratie

Begin september start de VERON-cursus voor de N-registratie. De N-registratie (vergunning) is een vereenvoudigde – en beginners registratie voor radioliefhebbers.

Het cursusboek is online te bestellen voor iets meer dan 25 Euro bij de webshop van de VERON.

De cursus is een voorbereiding op het examen, dat een aantal keren per jaar door het gehele land worden georganiseerd. Na het behalen van het examen wordt de registratie geregeld via Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en ontvangt de geslaagde zijn/haar roepletters beginnend met PD.

Voor informatie kan de geïnteresseerde zich wenden tot de secretaris via a28@veron.nl