80m Piet Wakkerjacht

Radio Vossenjacht Amersfoort  

80m Piet Wakkerjacht

Liniaal en kompas meenemen!

Datum: zondag 10 dec 2017

Aanmelden: 12:30u

Start: 13:00u

Duur: 120 min

All weather foxhunting

Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten1. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. U mag maximaal 5 meter van het pad af. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich nog steeds kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.

Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een liniaal en kompas mee te nemen. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.

All weather foxhunting: bij twijfel bellen: 06–53716002 Maurice PA3HHT

73”

Henny, Rient, Rob en Maurice

PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

www.dentreekhenschoten.nl

Presentatie Digitale modes met Analoge apparatuur

Dinsdagavond is er een avond bij afdeling Leiden met eens een keer digitaal. Veelzaken en mensen houden zich wel bezig met het analoge en natuurlijk is zelfbouw heilig.

Maar toch hebben we ook over kansen om de computer of laptop te betrekken bij onze hobby, door verbindingen te maken die vaak niet hoorbaar zijn en uit de ruis geplukt worden.

Op deze avond belichten we voornamelijk JT65 en FT8 van oa K1JT.

Het is de eerste presentatie van Jaap PA7DA op dit gebied en hij hoopt op deze avond van het publiek ook opmerkingen te krijgen ter aanvulling of verbeteringen op dit onderwerp.

Iedereen is van harte welkom in het Clubhuis “de Hoystak” van Scouting “Scojesa”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim. Aanvang 20.00 uur

Graag ruilen voor een werkende

Voor verzamelaars van historisch materiaal heeft Peter Ouwehand een aanbod om dit te rulen voor een werkende (tweede hands) morsesleutel. Graag verwijzen we u naar de pagina Eraan/Eraf

Bouwavonden van de Morsedecoder met Hans PA0JBB

Binnenkort willen we starten met het groepsgewijs bouwen van de Morsedecoder van Hans PA0JBB. Leden en geïnteresseerden die het bouwpakket al in bezit hebben of zich hiervoor hebben ingeschreven, kunnen zich aanmelden via het bestuur, via a28@veron.nl Heb je een voorkeur voor een bepaalde avond? Graag dit ook kenbaar maken! 

Deze avonden zullen plaatsvinden in het Clubhuis “de Hoystak” van Scouting “Scojesa”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.

Piet Brussee PA7PG SK

Op maandag 2 oktober is overleden ons lid Piet Brussee PA7PG op 82 jarige leeftijd. Piet was op zijn eigenwijze manier actief als radioamateur. Voordat hij nog zijn CW behaalde was hij behoorlijk actief op 6 meter en nadat ondergetekende hem klaargestoomd had voor het aangepaste CW examen werd hij behoorlijk actief op HF en maakte Piet graag ’s morgens zijn dagelijkse babbeltje met bevriende radioamateurs in VK-land, waaronder natuurlijk Henk VK2GWK. Ook was Piet regionaal vaak actief op 145.387.5 MHz, waar niet alleen veel vrienden maakte, maar ook vaak met zijn QRP Jaco PE2JB zaken rond de radiohobby besprak. Piet was geen “verenigingsmens”, maar wel bevriend met veel radioamateurs in de Leidsche- en Bollenstreek Regio. We zullen Piet missen als een prettig mens. 

Op vrijdagmiddag 6 oktober 13.30 uur wordt afscheid genomen van Piet op begraafplaats “Duinrust”, Parklaan te Katwijk.

We wensen Gerrie, kinderen en achterkleinkinderen sterkte toe!

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin PA7DA voorzitter

Avondje sterrenwacht voor radiozendamateurs 4-10-17

Na de fantastische lezing die de sterrenwacht Foucault in de Zilk heeft georganiseerd was het idee ontstaan om hieraan een vervolg te geven. Dit vervolg gaat plaats vinden in de Oude Sterrenwacht te Leiden. De wederom op radiozendamateurs toegespitste lezing zal in samenwerking met Henny van Straalen, Dick Harms, Theo Klaver op woensdagavond 4 oktober om 19:30 worden gehouden. De kosten zijn 4 euro per persoon, te voldoen aan de Oude Sterrenwacht.

Wil je er ook deze keer weer bij zijn? laat even weten dat je aanwezig zal zijn. Neem gerust familie vrienden of een andere amateurs mee, iedereen is van harte welkom.

Graag even een berichtje met hoeveel personen je komt naar bestuur@pi4kgl.org

Oude Sterrenwacht Leiden
Kaiserstraat 63
2311 GP Leiden
Nederland

Hulp gevraag door Giovanni PA1KEK

Dear colleagus OM,
I am Giovanni pa1kek in Leiderdorp; with this email I would like to ask for your support.
I need to replace the mast of my HF yagi 3el. antenna. Do you know anyone ( hamradior or not) who can help me do this job;
of course paying for the job.
Since the roof is sloping I think it is necessary to use a swivel base (
Knikgiekhoogwerker) to reach the rotor and disassemble easily the old mast.

Thank you for your support and suggestions.

Yours sincerely
Giovanni pa1kek

Zendamateurs bezetten voor een weekeinde de Noordwijkse Vuurtoren

Tijdens het weekeinde van 19 en 20 augustus bezetten de zendamateurs van de regionale afdelingen van de VERON en de VRZA de Vuurtoren van Noordwijk. Sinds 1998 wordt er internationaal door zendamateurs wereldwijd aandacht geschonken aan het historische belang van lichtbakens, waaronder vuurtorens en lichtschepen. Niet alleen zijn het de bakens die met elkaar een verbinding maken, maar krijgen alle radioamateurs die gelegenheid elk 3e weekend van augustus. Dit jaar zijn er wereldwijd 363 aanmeldingen en in Nederland 20. De groep radiozendamateurs in Noordwijk doet sinds 2002 hieraan mee. Het gaat dan  om het opbouwen van het zend/ontvangststation met de antennes en het onderhouden van radioverbindingen binnen Nederland, maar ook wereldwijd In het bijzonder radioverbindingen met andere zendamateurs in/bij vuurtorens en lichtschepen.

International is het een stukje promotie voor Noordwijk als badplaats op een technische manier. Daarnaast is het ook voor de regionale radioamateurs die een zendvergunning hebben een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in den lijve of via de zendapparatuur. De roepletters die wij mogen gebruiken namens de minister van Economische Zaken zijn PG6N. De letter ‘N’ staat voor Noordwijk.

De vuurtoren is dit weekend helaas niet toegankelijk voor het publiek!

Maar op zaterdag 9 september mogen geïnteresseerden ons wel bezoeken tijdens de Open Monumentendag! Dan is de vuurtoren tussen 10.00 – 16.00 uur open voor publiek.

 

Wat zijn zendamateurs?

Door technische ontwikkelingen, studie van radiotechnieken, natuurkunde en wetskennis en regelgeving, kan men een registratie  behalen voor de beginnersvergunning, de N, of de vergunning voor gevorderden, de F. Ook zijn er zendamateurs die met goed gevolg een telegrafie-examen hebben behaald of telegrafisten die een amateurvergunning bezitten. Al deze mensen mogen op toegewezen frequentiebanden experimenteren met apparatuur die gekocht of zelfgebouwd is. Afhankelijk van de frequentieband kunnen wereldwijd verbindingen gemaakt worden, maar ook is het mogelijk om dit te doen via satellieten, waarvan twee in Delft gebouwde “Cubesats”. Als  het International Space Station binnen bereik van Nederland is, is soms een verbinding mogelijk met de bemanning van ISS..

Veel amateurs hebben hun eigen specialiteiten, waaronder: Het maken van verbindingen op zeer lange afstanden, een ochtendbabbeltje met een bevriende radioamateur in Australië, het maken van telegrafieverbindingen, het maken van verbindingen met digitale modes, bouwen van zend- of randapparatuur, antennebouw, verbindingen via Poollicht en/of meteorieten, maanreflectie, het bestuderen van al die natuurverschijnselen, verbindingen via de satellieten. Er zijn amateurs die vanaf de meest kleine tropische eilanden waar geen zendamateurs wonen verbindingen wereldwijd maken en er zijn radioamateurs die hun spullen meenemen op vakantie! Ook zijn er “Vossejagers” en amateurs die actief zijn met GPS-verwante technieken, waaronder APRS.

Het is gebruikelijk om van alle gemaakte radioverbindingen een QSL-kaart naar elkaar te sturen, als bevestiging van deze verbindingen

De VERON en de VRZA vertegenwoordigen de Nederlandse zendamateurs bij de Nederlandse Overheid en de VERON vertegenwoordigd de Nederlandse zendamateur in Internationaal verband.

Ook onze regio, waaronder Noordwijk, heeft een historie op het gebied van radio, waaronder de groep van PCII, met o.a. De gebroeders Tappenbeck, die vanuit Leiden in 1923 de eerste radioverbinding met de Verenigde Staten tot stand brachten en kende Noordwijk de eerste vereniging die na de Tweede Wereldoorlog leidde tot de huidige verenigingen.

Meer weten? U bent altijd welkom tijdens onze bijeenkomsten op www.veronleiden.nl en http://www.pi4kgl.org

Anjo Eenhoorn PA0ZR SK

Op 20 juni 2017 is Anjo Eenhoorn PA0ZR overleden na een kort ziekbed. Anjo was echt een selfmade elektronicus die door veel experimenteren een uitstekend vakman is geworden. Zelf beschouw ik hem als mijn leermeester in de elektronica. Wat heb ik veel van hem geleerd. Zijn zendapparatuur was allemaal zelfgebouwd en dat dwingt toch veel respect af vind ik. 

Anjo, rust zacht!

 

Namens de afdeling Leiden A28

Jos Disselhorst PA3ACJ

Gedragslijn vergunningen zendamateurs

De “Gedragslijn voor Agentschap Telecom bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties” is te downloaden via de website van Agentschap Telecom