CW decoder soldeerproject

Bouwproject CW-decoder

Na enige tijd gaat het dan toch gebeuren: VERON afdeling Leiden gaat met een groepje leden gezamenlijk een CW-decoder bouwen. Onder begeleiding van Hans, PA0JBB zullen we in 2 avonden de CW-decoder gaan bouwen.

Alles is gebouwd rond een Arduino Nano. Het ontwerp is afkomstig van WB7FHC, die ook de software heeft geschreven. Reeds in Electron van april 2015 op pagina 148 t.e.m. 150 en in Electron van november 2015 op de pagina’s 462 en 463  werd in de rubriek NL-post deze morse decoder beschreven.

Op de schakeling kan ook een seinsleutel worden aangesloten. De geseinde tekens verschijnen dan op het display.

In het oorspronkelijke ontwerp ontbreekt de sounderschakeling. De sounderschakeling is in 2001 door PA0JBB ontworpen om zijn zelfgemaakte seinsleutels te demonstreren. Van de sounderschakeling zijn de toonhoogte en het volume instelbaar. Voor de toonhoogte is een instelpotmeter gebruikt.

We maken er dus een compleet geheel van, zodat we de CW-decoder aan kunnen sluiten op een transceiver om CW-signalen te kunnen meelezen. Maar je kunt ook je eigen seinschrift meelezen, om zo een gedreven CW-amateur te gaan worden.

Op de dinsdagen 24 april en 1 mei 2018 komen we samen in het clubhuis van scoutinggroep Scojesa. We zijn nu met 7 deelnemers, maar het is het afdelingsbestuur bekend dat er nog meer geïnteresseerden zijn. Die anderen zijn natuurlijk van harte welkom, maar die moeten dan zelf nog heel snel de benodigde de Arduino Nano bestellen, alsook het display en een kastje. Alle benodigde onderdelen zijn zorgvuldig samengesteld door Hans en kunnen bij hem worden besteld. Hij heeft 20 zakjes onderdelen.

Mocht er nog iemand extra mee willen doen, laat het dan even via de afdelingssecretaris weten.

 

CW-cursus of CW-opfriscursus

Als de CW-decoder van iedereen operationeel is en als er voldoende belangstelling is, wil de afdeling een morse-cursus gaan organiseren. Of voor hen die de tekens (weer) kwijt zijn, een morse-opfriscursus.

Heb je interesse voor de morse-cursus of de morse-opfriscursus, neem dan ook contact op met de afdelingssecretaris.

Arduino presentatie door Cor PA0GTB

Dinsdag 20 maart mochten we genieten van de mooie presentatie door Cor PA0GTB, die samen met Bert PA1BN veel Arduino’sexperimenteren.

Voor de zekerheid kunt u de presentatie terugzien door het bestand vanuit de “Cloud” te downloaden.

80m Piet Wakkerjacht

Inschrijven om 12:30u, eerste parkeerplaats aan de Treekerweg, uitsluitend te bereiken via N227, inrit Treekerbos tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, Woudenberg.

Liniaal en kompas meenemen!

Datum: zondag 11 mrt 2018
Aanmelden: 12:30u
Start: 13:00u
Duur: 120 min

 

 

 

Amersfoortse vossenjachten

Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten[1]. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. U mag maximaal 5 meter van het pad af. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich nog steeds kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.

Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een liniaal en kompas mee te nemen. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.

All weather foxhunting: bij twijfel bellen: 06–53716002 Maurice PA3HHT

73”

Henny, Rient, Rob en Maurice

PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

 

[1] www.dentreekhenschoten.nl/

Excursie Studieverzameling Elektrotechniek TUDelft

Vrijdag 23 februari mochten we met een aantal leden de bekende Delftse “Kelder” van de Faculteit EWI van TUDelft bezoeken. Het was een geweldig te zien hoeveel Nederlandse uitvindingen gedaan zijn op het gebied van automatisering en ook telecommunicatie. Er was gewoon teveel historisch materiaal te zien in de gigantische “Kelder”, waar het aanbod vanuit geheel Nederland goed zichtbaar is. De verrassing was nog groter toen ook bleek dat de werkruimte van het Genootschap “De Blauwe Tram” ook voor ons geopend werd en de oudere leden veel herinneringen konden ophalen. Het bezoek aan de TU-wijk werd afgesloten met een bezoek aan het Waterlab van de Faculteit CiTG, waar Jaap PA7DA werkzaam is. De bezoekers werden verrast bij de golfgoot waar net gewerkt werd met het opwekken van golven in een zgn spurwerkgoot (Watergoot voor stromen en golven). De foto’s van het bezoek aan de kelder zijn te zien op de website van fotowebsite van Google. Dank aan Bram PA7APL voor het produceren van de foto’s.

De zon wordt weer even wakker!

Our Sleepy #Sun wakes up! We have been watching newly formed region 2699 since it first emerged on the Sun’s backside and now that it has rotated into view, things are getting exciting. This region has been firing low-level solar flares & launching #solarstorms off of the Sun’s East limb and will rotate into the Earth-strike zone in less than a week. But this region is not the only activity on the Sun recently. Within the past 24 hours we’ve had several other mini-solarstorm launches at the edge of the Earth-strike zone! The good news is that solar flux is getting a boost due to all this activity so amateur radio operators can expect better radio propagation over the next two weeks. Also, we have a minor chance of a mild disturbance, with #aurora possible at high latitudes, as the recent mini-solar storms pass nearby Earth around February 10.

In memoriam Aad Ruis, PA3DCZ

Afgelopen week zag ik het bericht in de krant dat oud afdelingslid Aad Ruis, PA3DCZ is overleden.

Samen met mijn XYL kenden wij Aad en zijn XYL als 2 gedreven onderwijsmensen. Vriendelijk en spontaan in omgang, maar ook geliefd in zijn omgeving. Maar vooral als directeur van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool in Katwijk.

Aad Ruis was vele jaren lid van afdeling Leiden en zeker begaan bij het activeren van de radiohobby. In die tijd was hij de initiatiefnemer om het 50-jarig jubileum van de afdeling op ‘zijn school’ in Katwijk te vieren met bijzondere roepletters PI50LDN.

Ook was hij mede-operator van PI4AA vanuit de Sikkenstoren van Akzo Nobel. Toen die activiteiten in Sassenheim stopten, bleef de crew elkaar ontmoeten tijdens wat later het jaarlijks “etentje van PI4AA” werd genoemd. En scoutinggroep Scojesa heeft vele jaren onder zijn call PA3DCZ/J meegedaan met de JOTA.

Op QRZ.com staat zijn call nog steeds op het adres aan de Klei in Noordwijk (is nu al jaren een industrieterrein), ondanks dat hij na zijn pensionering vele jaren woonachtig was in Bosschenhoofd. Bij onze visites aan hen, bleek dat hij van daaruit nog wel radioactief was, maar hij genoot meer van zijn rust, zijn mooie woning direct in de natuur en natuurlijk zijn familie.

Namens afdeling Leiden Loek PA9LUC

HAMECC2018

Friesland en Ham radio 2018 Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa Ham ECC2018

Wij gaan als Friese radio amateurs in 2018 onze eigen Elfstedentocht maken! Gedurende het hele jaar 2018 zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam in de lucht brengen, zowel op HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden tegelijk.

De 11 steden marathon Reglementen en condities.

Deelname is open voor alle radioamateurs wereldwijd, in het bezit van een geldige vergunning, alsmede alle luisteramateurs. Het doel is om QSO’s te maken met alle elf Friese steden en het HQ-station PI4ECC. Dit station kan tevens gebruikt worden als Joker.

Periode:

1 januari – 31 december 2018. Banden: 160-80-40-30-20-17-15-12-10, 6, 2 meter en 70 cm; Modes: Phone (FM, AM, USB),  CW en Digitaal.

Steden:

Januari – Leeuwarden – PF2018LWD (Opening culturele hoofdstad evenement)

Februari – Sneek – PF2018SNK

Maart – IJlst – PF2018YLS

April – Sloten – PF2018SLO

Mei – Bolsward – PF2018BOL (Fiets elfstedentocht)

Juni – Hindeloopen – PF2018HIN

Juli – Franeker – PF2018FRA (PC kaatsen)

Augustus – Harlingen – PF2018HAR (Sail2018)

September – Dokkum – PF2018DOK (Admiraliteitsdagen)

Oktober – Workum – PF2018WOR (Strontrace, beurtveer en visserijdagen)

November – Stavoren – PF2018STA (Vrouwtje staart nog steeds..)

Om alsnog ontbrekende steden te kunnen werken zullen in december 2018 alle 11 stedenin de lucht zijn.

Logging:

Deelnemers hoeven geen log van de gemaakte verbindingen op te sturen. De logs van de steden-operators zijn bepalend. Bij twijfel kan contact gemaakt worden met info@hamecc2018.eu.

Logs worden dagelijks ge-upload naar LOTW en Clublog.

Via CLUBLOG.ORG kan gecontroleerd worden of een verbinding valide is. QSL-ing: OQRS wordt geopend na de operatie. Ontvangen kaarten worden beantwoord.

 Awards:

Het Friesland-award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden zijn gewerkt. Een verbinding met het HQ-station PI4ECC kan gelden voor 1 gemiste stad. Een gouden award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden in 1 mode worden gewerkt. De awards worden gratis via email verstuurd op aanvraag via info@hamecc2018.eu

PI4ECC is HQ-station in Leeuwarden.

Zoek je meer informatie kijk dan maar even op onze website:  www.hamecc2018.eu

Namens de werkgroep Hamecc2018 alvast tot ziens.

Roel PDoOYF, Martin PAoMBD, Fokko PA3FWZ, Bernhard PE1RQA en Robert PD2RCW.

Graag ruilen voor een werkende

Voor verzamelaars van historisch materiaal heeft Peter Ouwehand een aanbod om dit te rulen voor een werkende (tweede hands) morsesleutel. Graag verwijzen we u naar de pagina Eraan/Eraf

Bouwavonden van de Morsedecoder met Hans PA0JBB

Binnenkort willen we starten met het groepsgewijs bouwen van de Morsedecoder van Hans PA0JBB. Leden en geïnteresseerden die het bouwpakket al in bezit hebben of zich hiervoor hebben ingeschreven, kunnen zich aanmelden via het bestuur, via a28@veron.nl Heb je een voorkeur voor een bepaalde avond? Graag dit ook kenbaar maken! 

Deze avonden zullen plaatsvinden in het Clubhuis “de Hoystak” van Scouting “Scojesa”, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.

Hulp gevraag door Giovanni PA1KEK

Dear colleagus OM,
I am Giovanni pa1kek in Leiderdorp; with this email I would like to ask for your support.
I need to replace the mast of my HF yagi 3el. antenna. Do you know anyone ( hamradior or not) who can help me do this job;
of course paying for the job.
Since the roof is sloping I think it is necessary to use a swivel base (
Knikgiekhoogwerker) to reach the rotor and disassemble easily the old mast.

Thank you for your support and suggestions.

Yours sincerely
Giovanni pa1kek