OPROEP voor Mills on the Air 2024 op de Leidse Molens

Zoals elk jaar sinds 1972 organiseert de vereniging De Hollandsche Molen de Nationale Molendag en het is min of meer traditie geworden dat radio amateurs een molen “bezetten”, niet alleen in Nederland maar ook in België, Engeland, Canada, Australië en … Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs, zowel onderling tussen molens als met anderen over de hele wereld. Ook de afdeling Leiden doet daar regelmatig aan mee, zoals verleden jaar vanaf de Broekdijkmolen.

Voor het komend jaar, het weekeinde van 11 en 12 mei 2024, gaan we de uitdaging aan om alle 9 molens (rode stippen op de kaart) van de stad Leiden te bezetten. De overkoepelende Molenstichting Leiden en Omstreken als ook met een aantal van de deelnemende molenaars heb ik al eens gepolst en er is zeker belangstelling om mee te doen. Bij overweldigende belangstelling kunnen natuurlijk ook de nabijgelegen Broekdijkmolen en Zwanburgermolen (blauwe stippen op de kaart) meegenomen worden.

Om het eenvoudig te maken zouden de verbindingen met behulp van de 2-meter band en/of de 70 cm band (via de afdelingsrepeater) gedaan kunnen worden. Natuurlijk kunnen een aantal molens ook worden ingericht voor de HF-banden, maar niet elke molen/locatie is daar even geschikt voor.

 

Maar vóórdat ik verder ga wil ik eerst weten hoeveel radioamateurs mee zouden willen doen. Het gaat dan om wie op zaterdag 11 mei 2024, van 10 – 15 uur op een van de 9 molens aanwezig wil zijn

 

Stuur onderstaande gegevens naar  pa2kop@veron.nl vóór 29 februari 2024:

 

  • Persoonsgegevens:
    • Naam, Call, telefoonnummer/whatsapp.
  • Eigen apparatuur/mobiele shack
    • Set & antenne, HF en/of VHF.
  • Lunchvoorkeur:
    • Vrucht: appel/banaan, Drank: (karne)melk/vruchtensap, Brood: wit/bruin/krentenbol.
  • Eventueel: voorkeur molen

 

 

Huishoudelijke Vergadering dinsdag 20 februari

Geacht Lid,
Graag nodigen we u uit voor de Huishoudelijke Vergadering van VERON afdeling Leiden te houden op dinsdagavond 20 februari 2024 om 20.00 uur aan de Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg.
Met vriendelijke groet
Jaap van Duin PA7DA secr
a28@veron.nl


Agenda:

VERON A28 afdeling Leiden

Huishoudelijke Vergadering
Te houden op dinsdag 20 februari 2024 om 20.00 uur Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk

Agenda
1. Opening door de Voorzitter
2. Moment voor de overledenen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Bestuursverkiezing.
Penningmeester; Hennie PA0LMA is per 21 december 2023 afgetreden. Het bestuur heeft onze oud-penningmeester Corné PA3EXF  gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen, wat hij graag wil verrichten.
Bestuurslid; Fred PA7FB is aftredend en herkiesbaar
Voorzitter; Adrie PD3AR is aftredend en herkiesbaar
6. Notulen Huishoudelijke Vergadering 21 februari 2023. Zie bijlage in de e-mail
7. Afdelingsverslag. Zie bijlage in de e-mail
8. Verslag Penningmeester. Ter inzage tijdens de vergadering
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Verkiezing Kascontrolecommissie
De huidige commissie bestaat uit Ger Koper PA2KOP, Jan Willem Fakkel PE2JW en reserve Hans PE1AAY
11. Begroting. Ter inzage tijdens de vergadering
12. Verenigingsraad (VR). Op zaterdag 22 april wordt de VR georganiseerd. Niet alleen bestuursleden, maar ook afdelingsleden kunnen zich bij het afdelingsbestuur aanmelden als afgevaardigde.
13. Activiteiten. Molenweekeinde, ILLW en 75 jaar NAVO Zijn er nog leden die een activiteit willen organiseren?
14. Rondvraag
15. Sluiting

De Pauze voor een verfrissing is om ongeveer 21.00 uur

Deze uitnodiging is verzonden aan alle leden die per e-mail bereikbaar zijn. Via a28.veron.nl wordt een oproep gedaan met het verzoek aan hen waarvan het emailadres onbekend is zich kenbaar te maken.

Jaap van Duin PA7DA secr. A28
A28@veron.nl

 

Bijeenkomst dinsdag 16 januari

Geacht lid.

Dinsdagavond 16 januari begint de bijeenkomst een halfuur eerder om 19.30 uur.

Gedurende het eerste half uur kunnen de leden voorstellen indienen voor de Vereningsraad (VR), die in april gehouden wordt. De voorstellen dienen voor februari ingediend te zijn.

Om 20.00 uur start de reguliere avond met de Hands-on workshop nanoVNA door Hans PE1AAY en Ger PA2KOP

Tot dan

NOV Radiomarkt 2024

Zaterdag 24 februari 2024 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de zes en twintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt.

Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld zal staan.

Op deze gezellige Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland,  Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben.

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s.

En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires verkrijgbaar.

Maar ook op het gebied van Arduino, raspberrypie,shield en accessoires is er voldoende te vinden en dat vaak voor zeer gunstige prijzen.

Ook zullen er allerlei soorten led verlichting , led strips, zaklantaarns, telefoonladers, gereedschap en vele andere zaken te koop aangeboden worden.

Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 24 februari 2024 naar deze gezellige Radiomarkt.

De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo”   Stadsweg 27  ’t Harde.

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt €4,-. Er is voldoende gratis parkeerruimte o.a. de parkeerplaatsen bij het MFC, op 250m lopen afstand zwembad de Hokseberg en sportpark Schenk.

Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl

Namens de organisatie:  Erik Klein PH4CK

CW-Cursus

Begin januari start ik weer met een Telegrafie-cursus op de dinsdag-, woensdag-, en donderdagavonden om 19.00 uur plaatselijke tijd via PI2NWK op 430.050 MHz 88,5 Hz CTCSS.

Aanmelden kan via a28@veron.nl of pa7da@veron.nl/

De cursus is te vinden op  https://a28.veron.nl/activiteiten-2/cw-cursus/

Om te oefenen kan de oefen-app  Just Learn Morse Code van Sigurd Stenersen, LB3KB, gebruikt worden. Instellingen op de bewuste pagina van A28 Leiden.

Examen is op Zaterdag 06 April 2024, 14.00 uur bij de UBA in de Citadel te Diest aanmelden en informatie via ON6KL@UBA.BE

Voor meer info via pa7da@veron.nl

73 Jaap PA7DA

Gouden Speld voor Robert van der Zaal PA9RZ

Woensdag 29 november mocht Robert uit handen van het HB-lid Okko Ebens PH2CV de Gouden Speld ontvangen. Dit voor 35 jaar inzet voor het radioamateurisme en onze afdeling in het bijzonder. Tevens vervulde Robert sinds vele jaren het voorzitterschap van de BeNeLux QRP Club.
Wegens ziekte gebeurde dit in kleine kring bij Robert thuis. Aanwezig waren Fred PA7FB en Jaap PA7DA namens afdeling Leiden. Namens de BeNeLux QRP Club waren Ambro PA4AH en Ben PA3EBQ aanwezig. Namens afdeling Leiden ontvingen Robert en zijn zus Caroline de bossen met bloemen.
Tijdens het jaarlijkse feest op 20 december zullen we het aan de leden met een video vertonen.

Otto Bijl PA0TCA SK

Op donderdag 23 november 2023 overleed op 77 jarige leeftijd ons afdelingslid Otto Bijl PA0TCA/YB0ASG. Otto was de laatste jaren woonachtig in Oud-Beijerland, maar bleef lid van onze afdeling. We wensen zijn familie veel sterkte toe met het overlijden van Otto!

Morse-examen in België voor een ‘CW included’-aantekening

Morse-examen

Al enige tijd is het niet meer mogelijk om in Nederland morse-examen te doen. In België kan dat echter nog wel, ook voor Nederlandse radioamateurs. Slagen voor het examen geeft bovendien recht op de ‘CW included’-aantekening op het registratiebewijs, als je dat wilt.

Morse-examen

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 19 januari 2021 organiseert de UBA-sectie Diest voor de zevende maal de BIPT MORSE proef. Na het slagen in deze proef ontvangen de deelnemers een “bewijs van slagen” waarmee de houders van een Belgisch klasse A bedieningscertificaat de vermelding “Morse xx WPM” op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen.

Het staat buitenlandse radioamateurs vrij om deel te nemen aan deze BIPT MORSEproef.

BIPT

De Belgische radioamateurvereniging UBA heeft toestemming van het BIPT (de Belgische Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) om een officiële morseproef af te nemen. Geslaagden ontvangen een ‘bewijs van slagen’ van de UBA, waarmee houders van een Belgisch klasse A-bedieningscertificaat de vermelding ‘Morse 5 wpm’ of ‘Morse 12 wpm’ op hun certificaat kunnen verkrijgen. Met dit ‘bewijs van slagen’ kunnen Nederlandse zendamateurs dus de aantekening ‘CW included’ op hun registratiebewijs aanvragen.

Achtereenvolgens worden twee proeven georganiseerd: 5 WPM en 12 WPM.

Datum

Datum: 6 april 2024 om 14:00 uur
Uiterste inschrijfdatum: 6 maart 2024

Plaats: Citadel in Diest (lokalen UBA/DST)
Voor wie: Belgische radioamateurs en buitenlandse radioamateurs
Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (eigen keuze)

Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op via het volgende e-mailadres: on6kl@uba.be
De UBA-sectie Diest organiseert in 2024 dit morse-examen inmiddels voor de zevende keer.

Zie het examen reglement van de BIPT (PDF download)

Met dank aan Ronny ON6CQ

Feestavond Kerst 2023

Na het succes van het afgelopen jaar en voorgaande jaren, wil ik weer als Kerstmaaltijd de ‘Blauwe Hap’ verzorgen op woensdag 20 december. De maandelijkse bijeenkomst op dinsdag komt dan te vervallen. Vanaf 16:30 uur zijn alle leden (graag vergezeld met partner) van harte welkom op de clublocatie in Noordwijk) Omdat we door de locatie gelimiteerd zijn met het aantal bezoekers vragen wij U om zich op tijd aan te melden, uiterlijk voor 1 december. De bijdrage p.p. bedraagt dit jaar €11,00,  incl. 2 consumpties.

 

Het programma

16:30 Ontvangst van de gasten (graag contante betaling van bijdrage bij aankomst)

17:30 Video en fotocollage van de activiteiten van het afgelopen jaar verzorgd door Krijn PD9KS

18:30 Welkomstwoord door de voorzitter.

19:00 / 19.15 Opening van het buffet.

22:00 Afsluiting van de avond.

22:30 Feestlocatie gesloten.

 

Inschrijving

a28@veron.nl

Graag opgeven

Aantal eters

Allergieën

Andere wensen

Graag tot ziens op 20 december!

Hennie PA0LMA

P.P. Bestuur en vrijwilligers A28

 

 

Leidse Molentocht tijdens Mills on the Air 2024

Door Ger PA2KOP

Zoals elk jaar sinds 1972 organiseert de vereniging De Hollandsche Molen de Nationale Molendag en het is min of meer traditie geworden dat radio amateurs een molen “bezetten”, niet alleen in Nederland maar ook in België, Engeland, Canada, Australië en … Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs, zowel onderling tussen molens als met anderen over de hele wereld. Ook de afdeling Leiden doet daar regelmatig aan mee, zoals verleden jaar vanaf de Broekdijkmolen.

Voor het komend jaar, het weekeinde van 11 en 12 mei 2024, zou ik de uitdaging willen aangaan om alle 9 molens (rode stippen op de kaart) van de stad Leiden te bezetten. De overkoepelende Molenstichting Leiden en Omstreken als ook met een aantal van de deelnemende molenaars heb ik al eens gepolst en er is zeker belangstelling om mee te doen. Bij overweldigende belangstelling kunnen natuurlijk ook de nabijgelegen Broekdijkmolen en Zwanburgermolen (blauwe stippen op de kaart) meegenomen worden.

Waarom zoveel molens? Wel, ik zou er graag een spel mee willen spelen dat gericht is op de jeugd maar waar natuurlijk ook volwassenen aan mee kunnen doen. Het gaat er dan om, dat deelnemers  zoveel mogelijk van de deelnemende molens bezoeken en hun bezoek dan met behulp van een radioamateur laten registreren. Na afloop krijgt de deelnemer dan een “QSL”-kaart met daarop de  bezochte met de bezoekdatum en -tijd daarbij afgedrukt.

Om het eenvoudig te maken zouden de verbindingen met behulp van de 2-meter band en/of de 70 cm band (via de afdelingsrepeater) gedaan kunnen worden. Natuurlijk kunnen een aantal molens ook worden ingericht voor de HF-banden, maar niet elke molen/locatie is daar even geschikt voor.

Voor het evenement kan ik subsidie bij de gemeente Leiden aanvragen zodat kosten voor het maken van de kaarten en dergelijke (geen eten of drinken) gedekt kunnen worden; daar heb ik wel vaker met succes projectjes mee kunnen financieren. Verder is het mijn bedoeling om ook de Leidse buurthuizen bij het evenement te betrekken, zodat we gebruik kunnen maken van hun uitgebreide netwerk om deze actie te adverteren. En natuurlijk zullen we de lokale media er bij betrekken.

Maar vóórdat ik verder ga wil ik eerst weten hoeveel radioamateurs mee zouden willen doen. Het gaat dan om wie op zaterdag 11 mei 2024, van 10 – 15 uur op een van de 9 molens aanwezig wil zijn met een 2 meter of 70 cm set om samen met deelnemers die de molen aandoen hun bezoek te registeren via een radioverbinding met de spelleiding. Graag uw reactie naar pa2kop@veron.nl vóór 1 december 2023 zodat we genoeg tijd hebben om alles goed te organiseren.