Geen doorgang Dag voor de Radioamateur op 31 oktober

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw bestuur een brief ontvangen dat de Dag voor de Radioamateur op 31 oktober geen doorgang zal hebben. Hieronder tekstueel de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON,


Beste Radiovrienden, Geachte genodigden, Almelo, 09-juni- 2020,

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus schrijft de overheid veel maatregelen voor
waarin de bewegingsvrijheid van de burger staan beschreven. Van tijd tot tijd worden maatregelen
gewijzigd.

In het kader van aanstaande evenementen volgt het Hoofdbestuur de aanwijzingen zeer nauwlettend
om te zien ofer mogelijkheden zijn om evenementen door te Iaten gaan.

Zoals bekend staat de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) gepland voor 31 oktober 2020.

Hoewel deze dag ver in te toekomst ligt, moet nu, met de huidige kennis van zaken en richtlijnen, reeds
worden geévalueerd ofde DvdRA 2020 doorgang kan vinden. Er zijn namelijk tal van zaken die in de
komende maand al opgestart moeten worden.

Het feit dat het Hoofdbestuur de veiligheid van de bezoeker hoog in het vaandel heeft staan, is dit
zwaarwegend aspect meegewogen in de besluitvorming over de DvdRA 2020.

Het Hoofdbestuur is tot de slotsom gekomen dat het niet mogelijk is om onder andere die veiligheid te
garanderen, waardoor het besluit is genomen om deze dag NIET te Iaten plaatsvinden.

Dat dit een teleurstelling is, moge duidelijk zijn maar de omstandigheden geven geen andere keus.

Op dit moment moeten we ons richten op de toekomst en dat is dezelfde dag maar dan in 2021.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter