Morse examen doen in België voor een ‘CW included’ aantekening kan nog steeds

CW includedAl enige tijd is het niet meer mogelijk in Nederland een morse-examen te doen. Het was wel mogelijk dit examen in België te doen. Maar de BIPT geeft sinds kort aan geslaagde Nederlandse deelnemers geen officieel certificaat meer af. In plaats daarvan krijgen de deelnemers een verklaring van de UBA.

Naar aanleiding van een vraag van de VERON of AT doorgaat met het vermelden van ‘CW included’ op de registratiepasjes aan radiozendamateurs die in Belgie een morse-examen hebben behaald, heeft AT een reactie gegeven. En dat antwoord is positief voor iedereen die graag ‘CW included’ op zijn registratiebewijs wil.

Agentschap Telecom

AT ziet op dit moment geen aanleiding om anders om te gaan met de verzoeken om ‘CW included’ toe te voegen. We blijven dat dus gewoon doen, ook al komt het document straks niet meer van de BIPT, maar van de UBA.  Wel een kleine disclaimer: Dat wil niet zeggen dat AT dit tot in lengte van jaren altijd zo blijft doen.

Morse examen in Diest

De Belgische radioamateurvereniging UBA heeft toestemming van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom) om een officiële morseproef af te nemen. Geslaagden ontvangen een ‘bewijs van slagen’ van de UBA, waarmee houders van een Belgisch klasse A-bedieningscertificaat de vermelding ‘Morse xx wpm’ op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen. Met dit ‘bewijs van slagen’ kan dus de aantekening ‘CW included’ op een Nederlandse registratiebewijs worden aangevraagd.

De UBA-sectie Diest organiseert in 2022 dit CW-examen inmiddels voor de vijfde keer.

  • Datum: 18 april 2022 om 14:00 uur
  • Plaats: Citadel z/n te Diest (lokalen UBA/DST)
  • Voor wie: Belgische radioamateurs en buitenlandse radioamateurs
  • Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (eigen keuze)
  • Uiterste inschrijvingsdatum: 18 maart 2022

Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op via het volgende e-mailadres: on6kl@uba.be