Berichten

Morse-examen in België voor een ‘CW included’-aantekening

Al enige tijd is het niet meer mogelijk om in Nederland morse-examen te doen. In België kan dat echter nog wel, ook voor Nederlandse radioamateurs. Slagen voor het examen geeft bovendien recht op de ‘CW included’-aantekening op het registratiebewijs, als je dat wilt.

De UBA-sectie in Diest organiseert in 2023 voor de zesde keer zo’n examen. Plaats en tijd: Citadel in Diest (België), 8 april 2023.

Morse-examen in Diest

De Belgische radioamateurvereniging UBA heeft toestemming van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom) om een officiële morseproef af te nemen. Geslaagden ontvangen een ‘bewijs van slagen’ van de UBA, waarmee houders van een Belgisch klasse A-bedieningscertificaat de vermelding ‘Morse 5 wpm’ of ‘Morse 12 wpm’ op hun certificaat kunnen verkrijgen. Met dit ‘bewijs van slagen’ kunnen Nederlandse zendamateurs dus de aantekening ‘CW included’ op hun registratiebewijs aanvragen.

De UBA-sectie Diest organiseert in 2023 dit morse-examen, inmiddels voor de zesde keer.

  • Datum: 8 april 2023 om 14:00 uur
  • Uiterste inschrijfdatum: 8 maart 2023
  • Plaats: Citadel in Diest (lokalen UBA/DST)
  • Voor wie: Belgische radioamateurs en buitenlandse radioamateurs
  • Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (eigen keuze)

Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op via het volgende e-mailadres: on6kl@uba.be

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen?

Het Agentschap Telecom heeft besloten om haar taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens per 1 juli 2023 over te dragen aan het CBR. Dat betekent dat er een paar dingen gaan veranderen op het gebied van het afleggen van radio-examens. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen:

Waar kan je examen doen?
Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten hun radio-examen (digitaal) afleggen bij een CBR theorie-examencentrum. Hiervan zijn er 20 verspreid door het hele land. Wil je een examen afleggen, dan kies je zelf op welke locatie en op welk tijdstip je dat wil doen. Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om je via de website van het CBR aan te melden voor een examen.

Wil je liever nog op de oude manier examen doen? Dat kan nog tot 1 juli 2023. De SRE organiseert in 2023 nog examens in januari, maart, mei en juni. Op de website www.radio-examens.nl staat aangegeven wanneer en waar de examens worden gehouden.

Veranderen de examens?
Ja en nee. Op dit moment worden de examens afgenomen op papier. Bij het CBR verandert dat en beantwoord je de vragen op een computer. Dat heeft als voordeel dat je meteen na je examen ziet of je geslaagd bent of niet.

Het CBR neemt de bestaande vragenbank over van het Agentschap Telecom. Dit betekent dat je bij het CBR dezelfde vragen kunt verwachten als in de huidige examens. De bestaande vragenbank is door de ICT problemen die AT had al een tijdje niet bijgewerkt. Daarom worden er na de overdracht aan het CBR geleidelijk nieuwe vragen aan de vragenbank toegevoegd. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de examens weer gaan aansluiten bij de actualiteit en bij voor de radioamateur relevante technische ontwikkelingen.

Heeft CBR verstand van de examenstof?
Het CBR heeft vooral veel ervaring met het afnemen van examens én met het borgen van de kwaliteit van die examens. Dat is een belangrijke reden waarom het AT gekozen heeft voor de overdracht van haar examentaken aan het CBR. Voor de inhoud werkt het CBR samen met een netwerk van inhoudsdeskundigen.

Uit de vragenbank die het CBR gaat gebruiken, worden geautomatiseerd zogenaamde ‘series’ samengesteld die gebruikt worden voor een examen. In iedere ‘serie’ komen vragen uit de verschillende examen-onderwerpen naar voren. Door de examens continue te analyseren zorgt het CBR ervoor dat ieder examen dat wordt afgenomen van hetzelfde niveau is.

Ieder jaar zullen er vragen worden vernieuwd of toegevoegd aan de vragenbank. Deze vragen worden geschreven door externe inhoudsdeskundigen. Voordat nieuwe vragen worden gebuikt in examens, worden ze voorgelegd aan een College van Deskundigen. In dit college zitten mensen die ‘verstand van zaken’ hebben. Ook zal hierin een Neerlandicus plaatsnemen die naar de begrijpelijkheid van een vraag kijkt. Hoe het college wordt samengesteld wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Het CBR zal hierover afstemmen met de SRE en de amateurverenigingen.

Wordt het duurder om examen te doen?
De tarieven die CBR in rekening brengt voor examens moeten kostendekkend zijn. Voor 2023 zullen de tarieven voor reguliere examens in ieder geval gelijk blijven aan de tarieven van 2022 (€ 72,00 per examen). Het CBR heeft de verwachting uitgesproken dat het niet nodig is om significante prijsverhogingen door te hoeven voeren voor de radio-examens: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van het CBR.

Hoe zit het met bijzondere examens?
Bij het CBR kan je zelf aangeven wat voor soort examen je wil afleggen. Er zijn drie keuzes:

Regulier examen

Een regulier examen is geschikt voor iedereen die voldoende leesvaardig is.

Regulier examen met extra tijd
Een regulier examen met extra tijd is geschikt als je moeite hebt met lezen of beter presteert door minder tijdsdruk. Bij dit examen krijg je 15 minuten extra examentijd.

Individueel begeleid examen
Een individueel begeleid examen is geschikt als je dyslectisch bent of moeite hebt met lezen. Het kan ook een oplossing zijn voor als je last hebt van bepaalde vormen van sociale angststoornissen.

Een individueel begeleid examen wordt op een CBR theorie-examencentrum afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig. Het examen wordt voorgelezen door een medewerker van het CBR en je krijgt standaard 15 minuten extra tijd voor het examen.

Voor het afleggen van een examen met extra tijd of een individueel begeleid examen geldt wel dat hiervoor een toeslag moet worden betaald. De toeslag bij extra tijd zal 12 euro zijn. De toeslag voor een individueel begeleid examen zal 58 euro zijn.

Iedere kandidaat kiest zelf welk soort examen voor hem of haar geschikt is: er is geen (medische) verklaring nodig om een examen met extra tijd of een individueel examen te kiezen. Met een dyslexie- of dyscalculieverklaring  kan de kandidaat (binnen 14 dagen na de examendatum) wel de toeslag terugvragen: hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

Heeft het CBR wel capaciteit om deze examens erbij te doen?
Het CBR is in de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest vanwege de (lange) wachttijden. Dit was vooral het geval bij praktijkexamens en voor medische keuringen.

Voor theorie-examens speelden deze problemen veel minder of niet. Voor de theorie-examens met extra tijd geldt eveneens een doorlooptijd van 4 weken. Voor de individueel begeleide examens geldt doorgaans een doorlooptijd van 8 weken. De doorlooptijden kunnen per locatie iets verschillen.

Wat gebeurt er nadat je examen hebt gedaan?
Direct na het examen ontvang je de uitslag van het CBR. Als je bent geslaagd dan geeft het CBR dit automatisch door aan het Agentschap Telecom. Daarna kan je vrijwel meteen in het Gebruikersregister van Agentschap Telecom je (nieuwe) roepletters registreren. Nadat je dit hebt gedaan ontvang je van het AT je registratiebewijs en je pasje.

Morse examen doen in België voor een ‘CW included’ aantekening kan nog steeds

CW includedAl enige tijd is het niet meer mogelijk in Nederland een morse-examen te doen. Het was wel mogelijk dit examen in België te doen. Maar de BIPT geeft sinds kort aan geslaagde Nederlandse deelnemers geen officieel certificaat meer af. In plaats daarvan krijgen de deelnemers een verklaring van de UBA.

Naar aanleiding van een vraag van de VERON of AT doorgaat met het vermelden van ‘CW included’ op de registratiepasjes aan radiozendamateurs die in Belgie een morse-examen hebben behaald, heeft AT een reactie gegeven. En dat antwoord is positief voor iedereen die graag ‘CW included’ op zijn registratiebewijs wil.

Agentschap Telecom

AT ziet op dit moment geen aanleiding om anders om te gaan met de verzoeken om ‘CW included’ toe te voegen. We blijven dat dus gewoon doen, ook al komt het document straks niet meer van de BIPT, maar van de UBA.  Wel een kleine disclaimer: Dat wil niet zeggen dat AT dit tot in lengte van jaren altijd zo blijft doen.

Morse examen in Diest

De Belgische radioamateurvereniging UBA heeft toestemming van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom) om een officiële morseproef af te nemen. Geslaagden ontvangen een ‘bewijs van slagen’ van de UBA, waarmee houders van een Belgisch klasse A-bedieningscertificaat de vermelding ‘Morse xx wpm’ op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen. Met dit ‘bewijs van slagen’ kan dus de aantekening ‘CW included’ op een Nederlandse registratiebewijs worden aangevraagd.

De UBA-sectie Diest organiseert in 2022 dit CW-examen inmiddels voor de vijfde keer.

  • Datum: 18 april 2022 om 14:00 uur
  • Plaats: Citadel z/n te Diest (lokalen UBA/DST)
  • Voor wie: Belgische radioamateurs en buitenlandse radioamateurs
  • Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (eigen keuze)
  • Uiterste inschrijvingsdatum: 18 maart 2022

Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op via het volgende e-mailadres: on6kl@uba.be