Berichten

Brief Algemeen Voorzitter aan leden via de afdelingen

Geacht lid,

Hieronder de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON aangaande de Corona pandemie en de activiteiten die georganiseerd zijn, waaronder de afdelingsbijeenkomsten en activiteiten, maar ook de landelijke.

De originele brief is ook te downloaden!

VERON Evenementen 2020 Covid 19


Beste leden,                                                                                                                                  Almelo, 18 mei 2020

In het kader van de bewegingsvrijheid die de overheid ons toestaat is het belangrijk om te weten
wat het standpunt van het VERON Hoofdbestuur ten aanzien van geplande bijeenkomsten is.
Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is om ervoor te zorgen dat het bezoeken van een
evenement zo weinig mogelijk risico’s met zich meebrengt. Ondanks goede voorbereidingen is de
mening dat dat niet goed mogelijk is. De agenda van de komende evenementen is doorgelopen en
het advies van het HB is daarbij aangegeven. Het spijt ons dat deze adviezen worden gegeven en
het HB realiseert zich dat dit tot veel ongemak zal leiden maar de goede gezondheid van bezoekers
van een evenement heeft voor het HB de hoogste prioriteit.
Ons advies is gebaseerd op de publicatie van de Nederlandse overheid gedateerd 6 mei 2020 (*)

• Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:
Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden:
De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot max.100 personen. Als de
maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter
tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet
dicht blijven.
Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst
een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1
september de bar weer open kunnen.
Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval
zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij, indien zij toch willen overgaan tot
bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de veiligheidsregio, met daarbij een
verzoek om bevestiging.

• Het HB beraadt zich of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.

• Het HB is voornemens om een receptie en een diner ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de VERON te organiseren. Of dit doorgang kan vinden is nog onzeker en het
HB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover zal het HB de komende
maanden nog informatie versturen.

• Afdelingen hebben plannen om in de komende periode vossenjachten en velddagen te
organiseren.
Het HB adviseert nadrukkelijk om deze niet door te laten gaan.

• De in maart geplande VHF en Hoger dag heeft niet plaats gevonden. Jaarlijks vindt in
september de HF dag plaats.
Het HB heeft besloten om de HF dag tot nader order uit te stellen. Zodra de
overheidsmaatregelen het toelaten zal voor de VHF en hoger dag en ook voor de HF dag
een alternatieve datum worden voorgesteld.

• De VR 2020 die op 25 april was gepland is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een
nieuwe datum en/of alternatief.

• Het VERON Pinksterkamp (VPK) 2020 vindt dit jaar niet plaats.

• Met Scouting Nederland wordt overlegd hoe zij tegen de organisatie van de JOTA-JOTI
aankijken.

• Leden van het Hoofdbestuur bezoeken in november de regionale bijeenkomsten. Er is nog
geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten.

• De internationale radiomarkt “ HAM Radio” in Friedrichshafen (Duitsland) is voor dit jaar
geannuleerd en zal van 25-27 juni 2021 plaatsvinden.

• De in september geplande European Microwave Week wordt verplaats naar de week van 10-
15 januari 2021.

• De DNAT zal geen doorgang zal vinden.

• Op dit moment is nog niet duidelijk of de IARU-R1 conferentie, die in oktober zal plaats
vinden, doorgang vindt.

Indien zich wijzigingen in het standpunt van de overheid voordoen die van invloed zijn op de
activiteiten die door de VERON worden georganiseerd, wordt u hierover direct geïnformeerd.

73 de Remy F.G. Denker PA0AGF
Algemeen voorzitter