Berichten

18 januari geen bijeenkomst

Hoewel onder voorwaarden, maar een te korte voorbereidingen kan de bijeenkomst van 18 januari helaas niet doorgaan. We hopen dat de bijeenkomst in februari wel mogelijk is.

Afdelingsbijeenkomst 17 augustus gaat niet door

Na enkele overwegingen is vastgesteld dat de afdelingsbijeenkomst van dinsdag 17 augustus a.s. NIET ZAL PLAATSVINDEN. We moeten constateren dat door het te kleine aantal aanmeldingen door het bestuur en vrijwilligers te veel werk verzet moet gaan worden.

Adelingsbijeenkomsten na aanmelding gaan weer van start!

Dinsdagavond 22 september begint weer de eerste afdelingsbijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Maar u bent pas welkom na aanmelding via de secretaris via a28@veron.nl, waarna u een bevestiging ontvangt of u wel/niet verwacht wordt. Dus deelname is beperkt!