Berichten

MOTA 2024

Zaterdag 11 mei as. Zijn binnen onze afdeling drie molens geactiveerd. Dit gaat gezamenlijk met leden van VRZA Kagerland.
PB6MILL de Broekdijkmolen in Warmond nabij de Leidse Merenwijk
PC6MILL de Stadsmolen aan de Gooimeerlaan Merenwijk Leiden
PE6MILL de Rodenburgermolen aan de Kanaalweg in Leiden

Leidse Molentocht tijdens Mills on the Air 2024

Door Ger PA2KOP

Zoals elk jaar sinds 1972 organiseert de vereniging De Hollandsche Molen de Nationale Molendag en het is min of meer traditie geworden dat radio amateurs een molen “bezetten”, niet alleen in Nederland maar ook in België, Engeland, Canada, Australië en … Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs, zowel onderling tussen molens als met anderen over de hele wereld. Ook de afdeling Leiden doet daar regelmatig aan mee, zoals verleden jaar vanaf de Broekdijkmolen.

Voor het komend jaar, het weekeinde van 11 en 12 mei 2024, zou ik de uitdaging willen aangaan om alle 9 molens (rode stippen op de kaart) van de stad Leiden te bezetten. De overkoepelende Molenstichting Leiden en Omstreken als ook met een aantal van de deelnemende molenaars heb ik al eens gepolst en er is zeker belangstelling om mee te doen. Bij overweldigende belangstelling kunnen natuurlijk ook de nabijgelegen Broekdijkmolen en Zwanburgermolen (blauwe stippen op de kaart) meegenomen worden.

Waarom zoveel molens? Wel, ik zou er graag een spel mee willen spelen dat gericht is op de jeugd maar waar natuurlijk ook volwassenen aan mee kunnen doen. Het gaat er dan om, dat deelnemers  zoveel mogelijk van de deelnemende molens bezoeken en hun bezoek dan met behulp van een radioamateur laten registreren. Na afloop krijgt de deelnemer dan een “QSL”-kaart met daarop de  bezochte met de bezoekdatum en -tijd daarbij afgedrukt.

Om het eenvoudig te maken zouden de verbindingen met behulp van de 2-meter band en/of de 70 cm band (via de afdelingsrepeater) gedaan kunnen worden. Natuurlijk kunnen een aantal molens ook worden ingericht voor de HF-banden, maar niet elke molen/locatie is daar even geschikt voor.

Voor het evenement kan ik subsidie bij de gemeente Leiden aanvragen zodat kosten voor het maken van de kaarten en dergelijke (geen eten of drinken) gedekt kunnen worden; daar heb ik wel vaker met succes projectjes mee kunnen financieren. Verder is het mijn bedoeling om ook de Leidse buurthuizen bij het evenement te betrekken, zodat we gebruik kunnen maken van hun uitgebreide netwerk om deze actie te adverteren. En natuurlijk zullen we de lokale media er bij betrekken.

Maar vóórdat ik verder ga wil ik eerst weten hoeveel radioamateurs mee zouden willen doen. Het gaat dan om wie op zaterdag 11 mei 2024, van 10 – 15 uur op een van de 9 molens aanwezig wil zijn met een 2 meter of 70 cm set om samen met deelnemers die de molen aandoen hun bezoek te registeren via een radioverbinding met de spelleiding. Graag uw reactie naar pa2kop@veron.nl vóór 1 december 2023 zodat we genoeg tijd hebben om alles goed te organiseren.

Zaterdag 14 mei ‘Mills on the Air’

Het mag weer! Eindelijk zal menig zendamateur denken.

Lekker in het open veld met elkaar verbindingen maken en evenementjes organiseren.

Molenaar Klaas van de Broekdijkmolen benaderde ons of we dit jaar vanuit zijn molen aan de Grote Sloot mee wilden doen aan dit weekend.

Na een eerste kennismaking met molen en locatie, waren we er al snel over uit dat dit voor de VERON afdeling Leiden wederom een unieke kans is om op deze unieke plaats in een unieke molen verbindingen te gaan leggen met medeamateurs in binnen- en buitenland. Tijdens een verkennend bezoek vooraf is bekeken hoe we het beste de antennes kunnen opzetten zonder de andere recreanten te hinderen. (VERON staat voor: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, waarvan de leden officieel examen hebben gedaan in radiotechniek, voordat ze een machtiging verkregen om met hun zenders verbindingen mogen leggen. De verbindingen worden gemaakt door middel van morse seinen, verzenden digitale informatiepakketten, of met de reguliere microfoon). Tijdens dit weekend willen we in onze omgeving nog een molen ‘activeren’. Dit wordt de Zwanburgermolen, waar molenaar Hans de wieken draaiend houdt. Vóór de crisis, in 2019, was die locatie aan de Leede ons zo goed bevallen, dat we ook hier graag weer een station inrichten.

Wat is Mills On the Air?
In het weekend van 14 en 15 mei zullen diverse molens door zendamateurs geactiveerd worden tijdens het “Mills on the Air” weekend. Traditioneel “bezetten” radioamateurs in Nederland, België, Engeland, Canada, Australië dan een molen. In Nederland zal dit veelal een windmolen zijn, elders zijn dat meestal watermolens.

Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs – over de hele wereld. Speciaal voor dit weekend hebben we bij Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, eigen roepnamen aangevraagd. De Broekdijkmolen krijgt als call PB6MILL en de Zwanburgermolen houdt zijn eerder gebruikte call PA6ZBM. Wij hopen samen met de molenaars een mooie leuke dag te hebben en samen onze hobby’s te promoten.

Voor meer informatie kan er gekeken worden op de site van “Mills on the air” https://www.ddars.net/index.html.

Informatie over onze vereniging is te vinden op www.veron.nl en informatie over de molens vind je op https://www.rijnlandsemolenstichting.nl.

Kom gerust langs op 14 mei 2022 aan de Broekdijk (achter de Merenwijk) of bezoek de Zwanburgermolen langs de Leede. We vertellen graag over wat ons fascineert!