Berichten

Raken radioamateurs 430-440 MHz definitief kwijt? Maak bezwaar!

Er loopt bij de Nederlandse overheid tot 17 augustus 2023 een internetconsultatie voor een wijziging van het nationaal frequentieplan. Hier kunnen alle belanghebbenden op reageren. Wij raden radioamateurs sterk aan om bezwaar te maken tegen dit ontwerpbesluit.

Er zitten namelijk twee belangrijke wijzigingen voor ons als radioamateurs in:

    1. In het bandsegment 50,0 – 50,5 MHz krijgen radioamateurs de primaire status.
    2. Het gehele frequentiegebied 430 – 440 MHz wordt toegewezen aan korte-afstandscommunicatie op Non-Interferentie-Basis (NIB).

Dit tweede punt schreeuwt om massaal onze bezwaren te uiten vóór 17 augustus aanstaande!

Wat is er aan de hand?

De amateurdienst heeft momenteel tussen 430 en 436 MHz de primaire status. Tussen 436 en 440 MHz hebben we de secundaire status.

Maar in deze huidige situatie is het al zo dat het banddeel 433,05 – 434,79 MHz voor de amateurdienst (met primaire status) in de praktijk onbruikbaar is. Dit komt door de veelgebruikte korte-afstandsapparatuur voor mobiele communicatie (PMR) en ook de ISM-toepassingen (industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen). Dit creëert al een onwenselijke situatie.

Wat staat er te gebeuren?

Door de op handen zijnde wijziging van het frequentieplan is de kans groot dat het gehele frequentiegebied van 430 tot 440 MHz onbruikbaar wordt voor radio-experimenten als gevolg van deze toepassingen op Non-Interferentie-Basis. Dit kunnen wij als radioamateurs niet accepteren.

Wij willen als amateurdienst bescherming tegen NIB-toepassingen in het volledige primaire deel. Dit geldt in het bijzonder voor de weak-signal/bakenbanden (432 – 433 MHz) en de satellietcommunicatiebanden (435 – 436 MHz). Dit moet duidelijk tot uiting komen in het frequentieplan.

Waar meer informatie te vinden?

De gehele internetconsultatie over deze “pakketwijziging 2023-1” is op de volgende website te vinden: https://www.internetconsultatie.nl/pakketwijziging_2023_1_nationaal_frequentieplan_2014/b1. En de volledige en best wel lange tekst van het ontwerpbesluit zelf is via deze link te lezen.

Wat nu te doen?

Uiteraard zal er ook vanuit de VERON bezwaar worden gemaakt richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De tekst van ons bezwaarschrift zal spoedig op onze website worden gepubliceerd. Maar in de tussentijd raden wij alle radioamateurs aan een eigen bezwaarschrift in te dienen. Hoe meer bezwaarschriften, hoe beter. En daarbij kunt u natuurlijk goed gebruik maken van delen van de tekst in dit artikel. Anders lopen we de kans dat onze oude vertrouwde 70cm-band onbruikbaar wordt voor onze radioamateurtoepassingen.

Dit ontwerpbesluit wordt voorbereid met behulp van de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht). Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, en 3.15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden,  gebruikers en consumenten gedurende deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure hun zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.