Berichten

Zaterdag 14 mei ‘Mills on the Air’

Het mag weer! Eindelijk zal menig zendamateur denken.

Lekker in het open veld met elkaar verbindingen maken en evenementjes organiseren.

Molenaar Klaas van de Broekdijkmolen benaderde ons of we dit jaar vanuit zijn molen aan de Grote Sloot mee wilden doen aan dit weekend.

Na een eerste kennismaking met molen en locatie, waren we er al snel over uit dat dit voor de VERON afdeling Leiden wederom een unieke kans is om op deze unieke plaats in een unieke molen verbindingen te gaan leggen met medeamateurs in binnen- en buitenland. Tijdens een verkennend bezoek vooraf is bekeken hoe we het beste de antennes kunnen opzetten zonder de andere recreanten te hinderen. (VERON staat voor: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, waarvan de leden officieel examen hebben gedaan in radiotechniek, voordat ze een machtiging verkregen om met hun zenders verbindingen mogen leggen. De verbindingen worden gemaakt door middel van morse seinen, verzenden digitale informatiepakketten, of met de reguliere microfoon). Tijdens dit weekend willen we in onze omgeving nog een molen ‘activeren’. Dit wordt de Zwanburgermolen, waar molenaar Hans de wieken draaiend houdt. Vóór de crisis, in 2019, was die locatie aan de Leede ons zo goed bevallen, dat we ook hier graag weer een station inrichten.

Wat is Mills On the Air?
In het weekend van 14 en 15 mei zullen diverse molens door zendamateurs geactiveerd worden tijdens het “Mills on the Air” weekend. Traditioneel “bezetten” radioamateurs in Nederland, België, Engeland, Canada, Australië dan een molen. In Nederland zal dit veelal een windmolen zijn, elders zijn dat meestal watermolens.

Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs – over de hele wereld. Speciaal voor dit weekend hebben we bij Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, eigen roepnamen aangevraagd. De Broekdijkmolen krijgt als call PB6MILL en de Zwanburgermolen houdt zijn eerder gebruikte call PA6ZBM. Wij hopen samen met de molenaars een mooie leuke dag te hebben en samen onze hobby’s te promoten.

Voor meer informatie kan er gekeken worden op de site van “Mills on the air” https://www.ddars.net/index.html.

Informatie over onze vereniging is te vinden op www.veron.nl en informatie over de molens vind je op https://www.rijnlandsemolenstichting.nl.

Kom gerust langs op 14 mei 2022 aan de Broekdijk (achter de Merenwijk) of bezoek de Zwanburgermolen langs de Leede. We vertellen graag over wat ons fascineert!