Huishoudelijke Vergadering 21 februari

Op 21 februari organiseert uw afdeling de jaarlijkse vergadering. De uitnodiging is verzonden aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is. Leden waarvan hun e-mailadres onbekend is kunnen zich kenbaar maken via a28@veron.nl 

De stukken worden dan nagezonden.