Berichten

Huishoudelijke Vergadering dinsdag 20 februari

Geacht Lid,
Graag nodigen we u uit voor de Huishoudelijke Vergadering van VERON afdeling Leiden te houden op dinsdagavond 20 februari 2024 om 20.00 uur aan de Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg.
Met vriendelijke groet
Jaap van Duin PA7DA secr
a28@veron.nl


Agenda:

VERON A28 afdeling Leiden

Huishoudelijke Vergadering
Te houden op dinsdag 20 februari 2024 om 20.00 uur Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk

Agenda
1. Opening door de Voorzitter
2. Moment voor de overledenen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Bestuursverkiezing.
Penningmeester; Hennie PA0LMA is per 21 december 2023 afgetreden. Het bestuur heeft onze oud-penningmeester Corné PA3EXF  gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen, wat hij graag wil verrichten.
Bestuurslid; Fred PA7FB is aftredend en herkiesbaar
Voorzitter; Adrie PD3AR is aftredend en herkiesbaar
6. Notulen Huishoudelijke Vergadering 21 februari 2023. Zie bijlage in de e-mail
7. Afdelingsverslag. Zie bijlage in de e-mail
8. Verslag Penningmeester. Ter inzage tijdens de vergadering
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Verkiezing Kascontrolecommissie
De huidige commissie bestaat uit Ger Koper PA2KOP, Jan Willem Fakkel PE2JW en reserve Hans PE1AAY
11. Begroting. Ter inzage tijdens de vergadering
12. Verenigingsraad (VR). Op zaterdag 22 april wordt de VR georganiseerd. Niet alleen bestuursleden, maar ook afdelingsleden kunnen zich bij het afdelingsbestuur aanmelden als afgevaardigde.
13. Activiteiten. Molenweekeinde, ILLW en 75 jaar NAVO Zijn er nog leden die een activiteit willen organiseren?
14. Rondvraag
15. Sluiting

De Pauze voor een verfrissing is om ongeveer 21.00 uur

Deze uitnodiging is verzonden aan alle leden die per e-mail bereikbaar zijn. Via a28.veron.nl wordt een oproep gedaan met het verzoek aan hen waarvan het emailadres onbekend is zich kenbaar te maken.

Jaap van Duin PA7DA secr. A28
A28@veron.nl

 

Huishoudelijke Vergadering 21 februari

Op 21 februari organiseert uw afdeling de jaarlijkse vergadering. De uitnodiging is verzonden aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is. Leden waarvan hun e-mailadres onbekend is kunnen zich kenbaar maken via a28@veron.nl 

De stukken worden dan nagezonden.

Huishoudelijke Vergadering

Dinsdagavond 15 februari organiseert uw afdelingsbestuur de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering, die wegens de pandemie een maand is uitgesteld. Deze bijeenkomst begint stipt om 20.00 uur. Voorafgaande de bijeenkomst is er gelegenheid voor een consumptie. Deze bijeenkomst zijn alleen de leden van afdeling Leiden welkom. Niet-leden kunnen voorafgaande de bijeenkomst QSL-kaarten brengen en afhalen. De stukken voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar na aanmelding via a28@veron.nl

Adres van de bijeenkomst is gewijzigd en wordt gehouden aan de Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk ingang via de Achterweg en makkelijk bereikbaar via de N206 afrit Rijnsburg/Katwijk-Noordwijk, waarna een klein stukje richting Noordwijk rijden. Zie de locatie op Maps-Google 

Online Huishoudelijke Vergadering Dinsdag 16 februari

Dit jaar willen we vanwege de Corona en contactbeperkingen een online huishoudelijke vergadering houden op 16 februari om 20:00 uur.

Ik zou graag van jullie uiterlijk zondagavond 14 februari een bevestiging willen hebben via de email willen hebben als je lid bent van de afdeling Leiden en de online vergadering wilt bijwonen.

Ik zal vervolgens jullie uiterlijk dinsdagochtend een link toezenden met alle stukken om de vergadering te kunnen bijwonen.

Voor koffie zal je dit keer zelf moeten zorgen.

Tot volgende week.

Veel radioplezier met dit winterse weer!

73 de Ben PA2Ben, a28@veron.nl

Secretaris afdeling Leiden