Berichten

Examens voor marifonie en radiozendamateurs naar CBR

Agentschap Telecom draagt zijn examentaken over aan het CBR. Vanaf 1 juli 2023 doen kandidaten hun theorie-examens bij het CBR. Dit geldt voor zowel de maritieme examens (Basiscertificaat, Marcom A en B) als voor de zendamateur-examens (Novice en Full).

Wie gebruik wil maken van een marifoon of andere maritieme zendapparatuur heeft daarvoor een diploma nodig. Voor dat diploma moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. Daarvoor kan een opleiding gevolgd worden. Het theorie-examen legt de kandidaat straks digitaal af bij het CBR. Opleiders blijven de praktijkexamens afnemen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt het afnemen van praktijkexamens onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. In 2021 zijn er zo’n 6500 maritieme theorie-examens afgenomen en 1200 praktijkexamens. Daarnaast waren er zo’n 400 examens voor radiozendamateurs.

Martijn Meijers, hoofd Spectrummanagement bij Agentschap Telecom: “Agentschap Telecom is erg blij in het CBR een partner te hebben gevonden die deze examentaken gaat uitvoeren. Gegeven de expertise van het CBR heeft het agentschap er alle vertrouwen in dat hiermee de goede kwaliteit van de examens is verzekerd en dat het CBR de gewenste modernisering en professionalisering bij zowel de maritieme als radiozendamateur-examens kan realiseren. Tegelijkertijd versterkt deze overdracht de focus van het agentschap op zijn maatschappelijke opgaven in de digitale transitie.”

Martin Stevens, divisiemanager bij het CBR: “We zijn enthousiast over deze opdracht en kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partijen in deze professionele branche. Zodat we met elkaar de gewenste verbeteringen kunnen waarmaken. Het CBR zorgt ervoor dat de examens van goede kwaliteit blijven met het oog op de veiligheid op het water. Kandidaten doen vanaf 1 juli 2023 hun theorie-examens digitaal bij het CBR. Examinerende instellingen die nu praktijkexamens afnemen, kunnen dit blijven doen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt dit dan onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. Net zoals dat nu al gaat bij de nascholing voor code 95 en een aantal binnenvaartexamens.”

Zie ook

Stand van zaken bij de organisatie van examens

Wij weten dat er kandidaten zijn die er helemaal klaar voor zijn om hun examen af te leggen. Helaas is dat op dit moment nog even niet mogelijk. Graag geven we een update over hoe de Stichting Radio Examens (SRE) omgaat met de huidige situatie.

Samenkomsten zijn verboden
Op dit moment geldt dat samenkomsten tot 19 mei verboden zijn. Dit verbod is ook van toepassing op onze examens. In de week voor 19 mei zal het kabinet een besluit nemen of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Besluit het kabinet dat samenkomsten weer kunnen plaatsvinden en gaat het daarbij om aantallen personen die voor ons het organiseren van examens reëel mogelijk maken? Dan organiseren we zo spoedig mogelijk nieuwe examens.
De nieuwe examens zijn in de eerste instantie voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor de examens van 13 mei in Assen en van 25 mei in Vlaardingen. Zij worden door ons benaderd en krijgen voorrang op de latere inschrijvingen.

Had je je nog niet ingeschreven voor een examen? Dan kan je je via deze website inschrijven voor de geplande examens die in september (Veldhoven) en november (Nieuwegein) worden georganiseerd.

Maatregelen tijdens de examens
De veiligheid van onze kandidaten en vrijwilligers blijft bij de organisatie van onze examens het belangrijkste. Mogen we binnenkort weer examens organiseren? Dan is het goed om te weten, dat we extra maatregelen nemen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat wij examens organiseren op verschillende locaties, verschillen de maatregelen per locatie. Wij informeren de kandidaten over de maatregelen die wij nemen.

Bestuur Stichting Radio Examens

Dit bericht is een kopie van het bericht van Stichting Radio Examens